Rezolvarea contestațiilor la Evaluarea Națională 2023. Când și în ce condiții se pot depune cererile pentru recorectarea lucrărilor

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Elevii nemulțumiți de notele de la examenul de Evaluare Națională 2023 pot depune începând de astăzi, 28 iunie, contestații.

Foto: Arhivă / Corina Macavei
Foto: Arhivă / Corina Macavei

Regulamentul pentru depunerea unei contestatii la Evaluarea Nationala 2023

Contestațiile se depun pe 28 iunie, între orele 16-19 și pe 29 iunie, între orele 8-12.

Elevii trebuie să completeze, semneze și depună prin mijloace electronice sau la sediul centrelor de examen o declarație-tip în care sunt informați că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Nota finală rămâne nota obținută după contestație. În cazul elevilor minori, declarația-tip trebuie să fie semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Calendar Admitere liceu 2023

- 28 iunie 2023 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

- 28 iunie 2023 (ora 16:00 – ora 19:00) – 29 iunie 2023 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor

- 29 iunie – 4 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor

- 4 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

6-7 și 10-17 iulie 2023: Completarea opțiunilor în fisele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, asistați de diriginţii claselor a VIII-a. Este important ca aceste opțiuni să fie completate cu atenție, deoarece orice greșeală poate duce la o repartizare nedorită. De asemenea, absolvenții care doresc să participe la admiterea în alt județ trebuie să depună/transmită fisele conform procedurii stabilite.

- 6-7 și 10-14 iulie 2023: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor erori în baza de date computerizată și listarea fiselor corectate. Aceste operațiuni se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.

- 17 iulie 2023: Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București. În aceeași zi se face transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul Național de Admitere prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

- 18 iulie 2023: Corectarea erorilor și confirmarea finalizării modificărilor în aplicația informatică centralizată.

- 19 iulie 2023: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023.

- 19 iulie 2023: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal din județ/municipiul București.

- 20-25 iulie 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

- 25 iulie 2023: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admişi în această etapă de admitere.

- 26-28 iulie 2023: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite