Programa la Limba și literatura română de la Evaluarea Națională 2024

0
Publicat:

Programa la Limba și literatura română de la Evaluarea Națională 2024. Elevii absolvenți ai clasei a VIII-a, care se pregătesc pentru examenul de Evaluare Națională 2024, trebuie să demonstreze că au deprins competențe generale dar și specifice. Iată ce trebuie să știe.

Evaluarea Națională 2024 începe pe 25 iunie. Sursa foto: arhivă
Evaluarea Națională 2024 începe pe 25 iunie. Sursa foto: arhivă

Subiectele de Limba și literatura romană de la examenul de Evaluare Națională 2024 evaluează capacitatea elevilor de a înțelege un text de diverse tipuri, capacitatea de exprimare scrisă și de utilizare corectă, adecvată și eficientă a limbii române în producerea de mesaje scrise.

Programa română  Evaluarea Națională 2024. Competențe

La acest examen național, printre competențele generale și cele specifice se numără receptarea textului scris de diverse tipuri, redactarea unui text, utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise, exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional. 

Receptarea textului scris presupune: 

- Identificarea informațiilor importante, a temei, a ideilor principale/secundare din texte literare și nonliterare;

- Corelarea informațiilor explicite și implicite din aceste texte;

- Recunoașterea modurilor în care sunt organizate informațiile;

- Prezentarea unor răspunsuri personale, critice sau creative pe marginea unor texte diverse;

- Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse;

- Compararea a cel puțin două texte sub aspectul temei, al ideilor și al structurii;Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare și nonliterare;

- Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a două sau mai multe texte de diverse tipuri, avand in vedere posibilitatea unor interpretări multiple.

Redactarea textului scris

- Redactarea unui rezumat sau a unui text, simplu sau complex, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate;

- Redactarea unui text complex, în care elevul să-și exprime punctele de vedere argumentate, pe diverse teme sau cu referire la diverse texte citite;

- Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare;

- Textele trebuie să fie corecte, lizibile, coerente, clare și originale. 

Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii 

- Utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile moderne;

- Folosirea achizitiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii romane literare, pentru întelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative;

- Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse;

- Aplicarea conștientă a regulilor și a convențiilor ortografice și ortoepice pentru o comunicare corectă;

- Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și analogică (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare) prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară.

Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

- Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice;

- Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu cele care provin din alte culturi;

- Compararea unor elemente comune identificate în cultura proprie și în cultura altor popoare sau a unor tradiții românești cu tradiții din alte culturi;

- Argumentarea unui punct de vedere privitor la valori culturale sau la elemente specifice ale culturii naționale și ale culturii altor popoare.

Programa română Evaluarea Națională 2024. Teme generale

Lectura. Elevii trebuie să știe ce înseamnă cuvinte-cheie, idee principală, idee secundară, tema; planul simplu de idei; planul dezvoltat de idei. Ei trebuie să aibă noțiuni despre textul narativ, descriptiv, dialogat, explicativ, argumentativ. Candidații trebuie să stăpânescă rima, strofa, măsura versurilor, ritmul dar și tipurile de texte epic, liric  textul dramatic si arta spectacolului. 

Redactare. Elevii trebuie să cunoască planul simplu de idei, planul dezvoltat de idei, rezumatul, transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă. Ei trebuie să  poate comenta anumite pasaje din textele citite, să descrie anumite emoții, să poată caracteriza un personaj. 

Ce trebuie să știe elevii la Gramatică

Elevii trebuie aă aibă noțiuni despre enunț, frază, constructii sintactice, predicat, subiect, complement, verb, prepoziție, suvbstabtive, pronume, adjective și gradele lor de comparație, adverbe, numeral, interjecție. Elevii trebuie să stăpânăească noțiuni de rtoepie și ortografie, vocabular, varietate stilistică. 

Programa română Evaluarea Națională 2024 varianta completă poate fi consultată aici. 

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite