Noul proiect de lege a învățământului superior: doctorii nu mai pot renunța voluntar la titlu

0
Publicat:

Din proiectul noii legi a învățământului superior, aflat în posesia presei, a fost eliminată posibilitatea ca autorii să ceară renunțarea la titlul de doctor. Tezele vor putea fi consultate cu 90 de zile calendaristice înainte de susținere, cu respectarea normelor drepturilor de autor.

Ministerul pregătește o nouă lege a învățământului superior Foto: Shutterstock
Ministerul pregătește o nouă lege a învățământului superior Foto: Shutterstock

Față de varianta Cîmpeanu, această nouă formă este un pas înainte, consideră expertul în educație Ștefan Vlaston. Și aceasta pentru că în actuala variantă se prevede că posesorii titlurilor de doctor nu vor mai putea renunța voluntar la acestea, prevedere care fusese introdusă în legislație în 2019.

O altă propunere care îmbunătățește proiectul este aceea ca lucrările de doctorat și anexele lor să fie publicate pe o platformă a Ministerului Educației cu 90 de zile calendaristice înainte de susținerea lor publică, în condițiile protecției drepturilor de autor, față de 20 de zile, cum este acum. „După emiterea diplomei de doctor‚ teza de doctorat‚ în format tipărit‚ se arhivează la biblioteca instituţiei cu termen permanent”, se mai spune în document.

Care sunt minusurile 

O altă bilă albă a actualului proiect este reapariția Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), instituție-cheie în verificarea acuzațiilor de fraudă intelectuală și care fusese restructurat și redenumit în varianta Cîmpeanu.

Însă, rolul acesteia a fost preluat în mare marte de comisiile de etică din universități, Consiliul redenumit comisie având un rol mai degrabă administrativ în analizarea plagiatelor, înainte de acordarea titlurilor.

Astfel, Art. 70 din proiect prevede că „în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la primirea dosarului de doctorat‚ CNATDCU emite un aviz conform‚ cu privire la respectarea procedurii administrative desfășurate la nivelul IOSUD – Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – și respectarea criteriilor minimale pentru acordarea diplomei de doctor. Procedura administrativă include ca pas distinct verificarea declaraţiei privind originalitatea lucrării și a analizei privind gradul de similitudine”.

În actuala lege, CNATDCU trebuie să valideze teza de doctorat pentru ca autorului să îi fie acordat titlul de doctor. 

„IOSUD are obligaţia ca înaintea susţinerii publice a tezei de doctorat să verifice teza de doctorat prin intermediul unui program software de depistare a similitudinilor‚ în conformitate cu Regulamentul cadru privind studiile universitare de doctorat. Verificarea se realizează pe baza standardelor cuprinse în Ghidul naţional privind redactarea tezelor de doctorat‚ elaborat de către CNATDCU. Rezultatele analizei vor fi puse la dispoziţia studentului doctorand şi a comisiei de doctorat”, se mai arată în proiectul de act normativ.

Instanțele, rol-cheie

Proiectul de act normativ mai prevede că, în situația constatării că teza este plagiată, anularea se poate face de instanța de contencios administrativ.

Documentul detaliază procedura care se aplică în situațiile în care se constituie plagiatul și diploma a intrat în circuitul civil și a dat naștere unor drepturi garantate de lege. Astfel, în cazul în care Comisia de etică a universității sau CNATDCU constată existența plagiatului unei teze și hotărârea a rămas definitivă, ea este comunicată rectorului care, în termen de maximum 30 de zile‚ are obligaţia de a formula acţiune în contencios administrativ‚ în vederea anulării diplomei de doctor.

În situaţia în care rectorul nu iniţiază acţiunea de anulare a diplomei de doctor‚ Ministerul Educaţiei formulează propria acţiune în contencios administrativ‚ în vederea anulării diplomei de doctor şi sesizează CNEMU (Comisia Națională pentru Etică a Managementului Universitar).

Dacă titlul de doctor a fost confirmat de ministrul Educației și se constată plagiatul, atunci decizia definitivă este comunicată de Comisia de etică universitară sau de CNATDCU Ministerului Educației care, în termen de maximum 30 de zile‚ are obligaţia de a formula acţiune în contencios administrativ‚ în vederea anulării ordinului de ministru, dacă ordinul a intrat în circuitul civil.

Rămâne de văzut dacă statul poate recupera banii pe care i-a primit deținătorul titlului de doctor în baza plagiatului, a comentat Ștefan Vlaston. 

Propunerea de act normativ prevede că hotărârea comisiei de etică poate fi contestată la CNATDCU sau CNEMU, în termen de 30 de zile, iar acestea au la dispoziție 45 de zile calendaristice să se pronunțe. Dacă decizia CNATDCU e diferită de cea a comisiei de etică, decizia CNATDCU va fi pusă în aplicare în 30 de zile de la comunicare.

În cazul în care diplomele nu au intrat în circuitul civil și nu au născut drepturi garantate de lege, ele trebuie retrase de rector sau de ministru – prin ordin de ministru – în maximum 30 de zile de la comunicarea deciziei definitive a Comisiei de etică universitară sau CNATDCU. După revocarea sau anularea diplomei de doctor, universitatea este obligată să facă modificarea în  RUNIDAS şi în platforma de administrare a tezelor de doctorat gestionată de UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite