Ce burse primesc elevii și pe ce criterii sunt acordate

0
Publicat:

Liceenii care învață în alt oraș decât cel de domiciliu nu vor mai primi bursă socială, se arată în Ordinul de ministru prin care sunt stabilite noile criterii de acordare a burselor.

Liceenii care fac naveta în alt oraș nu vor mai primi burse sociale Foto: Arhivă
Liceenii care fac naveta în alt oraș nu vor mai primi burse sociale Foto: Arhivă

Valoarea acestei burse era de 200 de lei pe lună. Din păcate, ordinul fiind publicat, spune Robert Avram, șeful Consiliului Național al Elevilor, CNE, nu prea se mai poate face nimic. „Am văzut că și Avocatul Poporului s-a sesizat, noi am luat legătura și cu Parlamentul, sperăm să punem presiune pe minister în acest fel pentru ca ordinul să fie modificat”, a subliniat reprezentantul elevilor.

Elevi: „În rural nu există licee“

Motivul bănuit pentru care s-au eliminat aceste burse este lipsa de bani, mai spune Robert Avram: „Nu au spus acest lucru direct, dar cam acesta este motivul. La un calcul simplu, doar pentru bursele sociale ar fi nevoie de peste 900 de milioane de lei. Noi ne-am opus excluderii atât public, cât și în Comisia pentru Dialog Social, dar ministrul a spus că nu se pot da burse sociale pentru elevi care au o situație financiară foarte bună, dar studiază în altă localitate pentru că ei s-au mutat în localități gen Voluntari. Am spus că asta este o excepție, de cele mai multe ori, în rural nici măcar nu exista licee, deci elevii sunt siliți să meargă în altă localitate, iar decontarea transportului conform OUG 50/2021 mai mult nu există, se face în sume infime”, mai spune reprezentantul elevilor.

Categoriile de elevi care rămân eligibili pentru bursă socială sunt cei din învățământul de stat înscriși la cursuri cu frecvență, inclusiv cei școlarizați la domiciliu sau la spital, care provin din familii cu un venit mediu lunar pe membru sub 50% din salariul minim net pe economie, în ultimele 12 luni; orfanii, elevii aflați în întreținerea unui singur părinte și cei cu handicap.

Fără bursă de merit la clasa a V-a

În plus, Ordinul mai prevede că bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a nu se mai pot acorda pentru că structura anului școlar bazată pe module – în care elevii au o singură medie generală la final de an – nu mai permite. Până acum, baza de acordare a bursei era media pe semestrul I. În aceste condiții, bursele de merit nu vor fi acordate decât elevilor din clasele VI-XII din școlile de stat, se mai precizează în ordinul de ministru.

Președintele CNE arată că ministerul a motivat că nu este echitabil să ai drept criteriul calificativul FB: „Aici și noi suntem de acord, pentru că dacă îl corelezi cu nota, ar fi intervalul 8-10, iar restul elevilor obțin de la 9.50 în sus. Totuși, nu e o scuză, în martie s-a modificat structura anului școlar, știam că nu mai avem semestre, ar fi trebuit identificat un criteriu de orice natură pana acum”.

Pentru a primi bursă de merit, un elev trebuie să aibă o medie anuală generală mai mare de 9,50, să nu aibă mai mult de 20 de absențe. Vor primi bursă și elevii care au obținut locurile I, II și III la etapele județene ale competițiilor naționale organizate de minister, dar și cei care au intrat cu cel puțin 9,50 la liceu, având maximum 20 de absențe acumulate în anul anterior admiterii.

Burse de performanță și la privat

Criteriile pentru bursele de performanță aduc și ele o schimbare, în sensul în care aceste burse sunt acordate și elevilor din școlile particulare.

Bursele de performanță, cele mai cunoscute fiind cele pentru olimpicii internaționali, se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele. Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de performanță se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar. Pot primi bursa de performanță doar elevii promovați la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul școlar anterior. Aceste burse nu sunt condiționate de depunerea vreunei cereri. Ele se acordă la propunerea dirigintelui, dar pe baza copiilor conforme cu originalul după documentele care atestă acele performanțe.

Primesc burse de performanță elevii care fie s-au clasat pe primele trei locuri la olimpiadele și concursurile naționale, fie s-au calificat în loturile de pregătire pentru competițiile internaționale, fie au ocupat locurile I, II și III la concursurile naționale tehnice sau artistice. Tot bursă de performanță primesc și cei care s-au calificat pe primele trei locuri în concursurile internaționale sportive. Lista competițiilor pentru care se acordă burse de performanță este publicată anual de Ministerul Educației.

Criterii pentru bursa de studiu

Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie. Condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru a primi bursa sunt: medie generală de cel puțin 7,50 și cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasele a V-a și a IX-a; calificativul „bine” sau „foarte bine” la toate disciplinele de studiu din clasa a IV-a și maximum 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a V-a; media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și maximum 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a. Bursele se acordă la cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare, depusă în primele 20 de zile lucrătoare ale anului școlar. În acest an școlar asta înseamnă 28 septembrie 2022. Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Bursa de performanță are o valoare de 500 de lei pe lună; bursa de merit 200 de lei, bursa de studiu 150 de lei, bursa socială 200 de lei.

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite