Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023 - 2024

0
Publicat:

A fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial Ordinul ministrului educației privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024. Potrivit instituției, perioada de înscriere are loc între 3 mai și 15 iunie 2023.

Între 5 mai și 15 iunie 2023 pot fi înscriși copiii la învățământul primar / Foto: Arhivă
Între 5 mai și 15 iunie 2023 pot fi înscriși copiii la învățământul primar / Foto: Arhivă

Extras din Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

Prima etapă:

3-18 mai 2023 - completarea, depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere; 

19-22 mai 2023 - procesarea cererilor-tip de înscriere şi repartizarea copiilor scoala de circumscripție:

23-29 mai 2023 - procesarea cererilor-tip de inscriere prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere; admiterea (în limita locurilor disponibile)/respingerea cererilor; 

30 mai 2023 - repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat inscrierea la o altă şcoală decât școala de circumscripție, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri, şi care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie;

31 mai 2023 afişarea, la unităţile de învățământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar, a listei candidaților înscrişi; afişarea numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă

5 iunie 2023 - comunicarea, prin afişare la unitățile de învățământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile;

6-12 iunie 2023 - depunerea/transmiterea şi validarea cererii-tip de înscriere, de către părinții ai căror copii nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învățământ/care nu au participat la prima etapă de înscriere;

13-14 iunie 2023 - procesarea cererilor-tip de inscriere;

15 iunie 2023 - afişarea, la fiecare unitate de învățământ, a listelor finale cuprinzând copiii înscrişi în clasa pregătitoare.

Ministerul Educației face și câteva precizări privind a doua etapă a înscrierii:

- cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ unde există locuri disponibile după încheierea primei etape de înscriere;

- părinţii/reprezentanții legali completează, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la care mai există locuri disponibile;

- cererea se depune/se transmite şi se validează la secretariatul unității de învăţământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate.

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite