Au apărut volumele V/2013, VI/2014 şi Supliment I 2014 ale revistei Archiva Moldaviae, coordonate de istoricul Dorin Dobrincu

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Istoricul Dorin Dobrincu (originar din Darabani, judeţul Botoşani), a fost Director al Arhivelor Naţionale în perioada 2007-2012
Istoricul Dorin Dobrincu (originar din Darabani, judeţul Botoşani), a fost Director al Arhivelor Naţionale în perioada 2007-2012

Au fost editate de curând volumele V/2013, VI/2014 şi Supliment I 2014 ale revistei Archiva Moldaviae, sub egida Societăţii de Studii Istorice din România (SSIR). Ca şi precedentele tomuri, acestea reunesc materiale diverse, care abordează teme variate, privind istoria Moldovei, a României şi a Europei Central-Răsăritene. Istoricul Dorin Dobrincu este redactor-şef al prestigioasei publicaţii.

Volumele V/2013, VI/2014 şi Supliment I 2014 ale revistei Archiva Moldaviae sunt editate sub egida Societăţii de Studii Istorice din România (SSIR). Ca şi precedentele tomuri, acestea reunesc materiale diverse, care abordează teme variate, privind istoria Moldovei, a României şi a Europei Central-Răsăritene .


Publicaţia de specialitate: "Archiva Moldaviae", I a apărut în 2009.

Archivae Moldaviae coperta

Primul număr al acestei reviste de specialitate a reunit, pe parcursul a 480 de pagini, următoarele rubrici: "Studii de istorie" (subrubrici: "Religie, cutumă, educaţie"; "Relaţii externe"; "Istorie locală"), "Documente", "Ştiinţe auxiliare ale istoriei", "Istoria arhivelor. Prezentări de fonduri", "Restitutio", "Dezbateri", "Recenzii", "Note bibliografice", "Viaţa ştiinţifică". Echipa redacţională a reuşit atragerea de contribuţii ale unor autori de prestigiu atât din România, cât şi din Republica Moldova. 

Redactor-şef
Dorin Dobrincu
Editorial Board: Arcadie M. Bodale (Associate Editor), Suzana Bodale, Cătălin
Botoşineanu, Şerban V. Marin, Cătălina Mihalache, Mihai Mîrza, Andrei
Muraru, Daniel Pavăl, Cristian Zaharia 

BIOGRAFIE  DORIN DOBRINCU

STUDII

 • 1990–1995 – Facultatea de Istorie a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi;

licenţiat, 1995.

 • 1995–1996 – Cursuri aprofundate la Facultatea de Istorie a Universităţii

“Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; master în istorie, 1996.

• 2006 – Doctor al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, cu tema Rezistenţa

armată anticomunistă din România (1944–începutul anilor 60), Magna cum laudae.

image

AFILIERE INSTITUŢIONALĂ

 • 1 decembrie 1995 – asistent cercetare stagiar, Institutul de Istorie “A.D. Xenopol”

– Iaşi, Academia Romană.

• 1 ianuarie 1998 – asistent cercetare, Institutul de Istorie “A.D. Xenopol” – Iaşi.

• 1 decembrie 2000 – cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie “A.D. Xenopol” – Iaşi.

• 1 aprilie 2003-prezent – cercetător principal gr. III, Institutul de Istorie “A.D.

Xenopol” – Iaşi.

• 2005-prezent – profesor/lector asociat, Facultatea de Istorie, Universitatea

“Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

• 2007-2012 Director General al Arhivelor Naţionale ale României în perioada 2007-2012

DOMENII DE INTERES

• Istoria politică şi socială a României contemporane, cu precădere al doilea război

mondial, Holocaustul, perioada comunistă – ocupaţia sovietică, începuturile regimului

comunist, rezistenţa armată anticomunistă, colectivizarea agriculturii, Gulagul

românesc, exilul românesc postbelic –, memoria fascismului şi comunismului.

• Istoria creştinismului din România, în special relaţiile stat-biserică, naţionalismul

religios, represiunea comunistă asupra Bisericii şi istoria comunităţilor protestante

româneşti.

• Istoria orală.

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

• Implicat în proiecte academice inter şi transdisciplinare, cu participarea unui număr

mare de cercetători români şi străini.

• Expert al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România.

• Coordonator al Comisiei Prezidenţiale Consultative pentru Analiza Dictaturii

Comuniste din România.

• Susţinerea a zeci de conferinţe şi comunicări ştiinţifice la manifestări/simpozioane

interne şi internaţionale.

• Cursuri susţinute: Shoah în România. Evreii în timpul celui de-al doilea război

mondial, Evreii în România comunistă, la Universitatea “Al. I. Cuza” – Iaşi, Facultatea

de Istorie, Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică; Societate şi economie în România

comunistă, la Universitatea “Al. I. Cuza” – Iaşi, Facultatea de Istorie, Centrul de Studii

asupra Comunismului şi Postcomunismului.

• Implicat în istoria publică: emisiuni, dezbateri la radio şi televiziune, consultant

ştiinţific al unor filme documentare despre istoria contemporană a României, în mod

deosebit Holocaustul şi perioada comunistă.

• Co-realizator al unor expoziţii muzeale interne sau internaţionale (la Memorialul

Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, Sighetu Marmaţiei; “Remember for the

Future”, cu circulaţie în Balcani).

• Membru în colegiile de redacţie ale unor reviste academice: Anuarul Institutului de

Istorie “A. D. Xenopol” [Iaşi], Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor

Comunismului în România [Bucureşti], Arhiva Istorică a României [Bucureşti], Revista

Arhivelor [Bucureşti].3

• Membru al unor societăţi academice: Fundaţia Academică „A. D. Xenopol”, Iaşi;

Centre for Post-Communist Studies, St. Francis Xavier University, Antigonish, Nova

Scotia, Canada; Centrul de Editare a Izvoarelor Istorice „Arhiva Istorică a României”,

Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti (fondator); Societatea de Studii Istorice

din Romania (SSIR) (fondator); Societatea Academică a Românilor Evanghelici (SARE)

(fondator); Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului, Facultatea de

Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (fondator); Centrul de Istoria Bisericii,

Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti.

PUBLICAŢII

CĂRŢI

 • Proba Infernului. Personalul de cult în sistemul carceral din România potrivit

documentelor Securităţii, 1959-1962, Bucureşti, Editura Scriptorium, 2004 (editor).

 • Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-

1962), Cuvânt înainte de Gail Kligman şi Katherine Verdery, Iaşi, Editura Polirom, 2005

(editor împreună cu Constantin Iordachi).

• Raportul Final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din

România, Bucureşti, Monitorul Oficial, 2006; ediţie revăzută şi îmbunătăţită, Bucureşti,

Editura Humanitas, 2007 (coeditor împreună cu Vladimir Tismăneanu şi Cristian

Vasile).

• O istorie a comunismului din România. Manual pentru liceu, Iaşi, Editura Polirom,

2008 (coautor împreună cu Mihai Stamatescu, Raluca Grosescu, Andrei Muraru, Liviu

Plesa, Sorin Andreescu).

• Listele morţii. Deţinuţi politici decedaţi în sistemul carceral din România potrivit

documentelor Securităţii, 1945-1958, Iaşi, Editura Polirom, 2008 (editor).

STUDII, ARTICOLE, RECENZII

 • 20 de capitole sau studii în cărţi sau volume colective.

 • peste 60 de studii în reviste de specialitate (Acta Moldaviae Meridionalis, Acta

Transylvanica. Anuarul Centrului de Istorie a Transilvaniei, Analele Ştiinţifice ale

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Istorie, Annales Universitatis Apulensis.

Series Historica, Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în

România, Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, Anuarul Institutului de Istorie 4

“George Bariţ” din Cluj-Napoca. Series historica, AIO - Anuarul Institutului de Istorie

Orală, Anuarul Institutului Român de Istorie Recentă, Arhiva Istorică a României,

Carpica, Caietele Echinox, Codrul Cosminului, Communisme, Pontes. Review of South

East European Studies, Istros, Memoria. Revista gândirii arestate, Revista Arhivelor,

Revista de Istorie Socială, Revista istorică, Revue Roumaine d’Histoire, Strabon.

Bulletin d’Information Historique, Studia Politica. Romanian Political Science Review,

Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Istorie, Studii şi Materiale de Istorie Contemporană,

Suceava. Anuarul Muzeului Naţional de Istorie al Bucovinei, Xenopoliana).

 • Zeci de articole în reviste culturale şi publicaţii cotidiene (Cronica, Însemnări

ieşene, Revista română, 22, Monitorul, Monitorul de Duminică, Ziarul de Iaşi,

Suplimentul de Cultură), interviuri în presa culturală şi cotidiană.

 • Zeci de recenzii şi note critice în reviste de specialitate.

CulturăPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite