Aşa cum a fost informată audienţa, de la bun început, prezenţa la Adunarea Generală Extraordinară a fost de 100%, ceea ce constituie, cum afirma noul secretar general, Benone Neagoe, un record pentru Uniune.

BENONE NEAGOE

BENONE NEAGOE, noul secretar general al UZPR

La 1.800 de membri cu cotizaţiile la zi erau necesari 90 de reprezentanţi. În majestuoasa sală “Carol I”, de la Biblioteca Centrală Universitară, din inima Capitalei, au fost prezenţi 65 de delegaţi, parte din ei având şi mandate de reprezentare validate, ale altor 25 de colegi. Emoţionante au fost clipele când jurnalişti de referinţă, în presa românească, din ultimele decenii, acum s-au regăsit cu chipurile argintate de trecerea timpului, dar cu conştiinţa că, mai presus de toate, ca profesionişti trebuie să exprime şi să apere adevărul, oricât de incomod ar fi acesta pentru unii colegi de breaslă. Memorabil a fost momentul de reculegere colectivă, în amintirea acelor membri ai Uniunii Ziariştilor Profesionişti care, după adunarea anterioară au trecut Styxul.

UZPR1

Apoi au fost prezentate audienţei date concrete care au motivat atitudinea fermă a membrilor Consiliului Director faţă de abuzurile celui care a fost preşedinte, inclusiv răspunsul oficial al Secretariatului General al Guvernului, care a decis ca Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti să întreprindă măsurile ce se impun în cazul Doru Dinu Glăvan.

A2

GHEORGHE FRANGULEA, cel care a început devoalarea abuzurilor fostului preşedinte al UZPR

Preşedintele Comisiei de Atestare Profesională, Gheorghe Frangulea, a informat pe cei prezenţi că: fostul preşedinte al UZPR a acceptat plata cotizaţiei de către sute de persoane, care au fost puse imediat în drepturi, după ce au achitat cotizaţiile retroactive; 130 de dosare - primite prin Secretariatul tehnic - nu întrunesc condiţiile de acceptare pentru primirea indemnizaţiei; volumul salarial aprobat de fostul preşedinte, fără acordul Consiliului Director, se ridică la aproximativ 10.000 lei lunar, ceea ce este peste posibilităţile Uniunii.

A3

ION IOFCIU a fost ales managerul UZPR

Ulterior, Ion Iofciu a devoalat o situaţie uluitoare. Departamentul juridic al Uniunii a întreprins demersuri în urma cărora s-a constatat că în ceea ce priveşte UZPR Caraş-Severin, pe site-ul Ministerului Justitiei/Registrul Naţional, figurează înscrisă la poziţia 723, fără menţiunea de filială, fapt pentru care s-a cerut punctul de vedere al acestui minister, răspunsul fiind următorul:

“UZPR – filiala Caraş Severin a fost înscrisă în Registrul special Reşiţa sub nr. 6946, la 21.12.2004, având asociaţi pe: Pauna Cristina şi Cenan Glavan Oana Maria - punctul 7, iar la punctul 10 apare la conducere/reprezentant, dl.Glăvan Dinu Doru Pavel.”

În plus, absenţa documentelor cu Hotărârile luate de Consiliul Director, cu privire la decontări, delegaţii, vizite, plăţi, către colaboratori şi premierile băneşti ale unor membri, lipsa de transparenţă în privinţa sponsorizărilor şi donaţiilor (şi însuşirea procentului de 10% din valoare) constituie un impediment major in activitatea UZPR, fapt generat de lipsa unei discipline financiar-contabile, din partea lui Doru Dinu Glăvan.

Ca tacâmul să fie complet, organigrama UZPR nu a fost aprobată de către Consiliul Director, iar cuantumul retribuţiilor băneşti (angajaţi+colaboratori) este de aproximativ 21.000 lei /lunar.

Şi cum „Banul este ochiul Dracului!“, în contul 506 sunt depuşi 50.000 lei, ceea ce înseamnă acţiuni la ErsteWienna (principalul acţionar al BCR), fără să existe vreo fundamentare / aprobare a Consiliului Director, pentru asemenea operaţiuni cu risc financiar.

La recomandarea Consiliului Director, Ion Iofciu a propus adunării generale destituirea lui Doru Dinu Glăvan din funcţia de preşedinte al UZPR, care a fost aprobată de cei prezenţi în sala “Carol I”, fiind exprimată o singură abţinere.

A4

GHEORGHE IVAŞCU conduce Departamentul juridic

Cum derapajele fostului preşedinte au fost posibile şi ca urmare a existenţei unor lacune în Statutul UZPR, coordonatorul Departamentului Juridic, Gheorghe Ivaşcu, a propus, din partea Consiliului Director, o serie de modificări la acest document, printre care: “Ordinul ziariştilor” va fi coordonat de un Preşedinte de onoare. ales dintre seniorii care au condus Uniunea, mai mult de un mandat; Consiliul director este format din 11 membri de drept şi 3 membri supleanţi, aleşi dintre cei cu studii superioare; la şedinţele Consiliului participă, de drept, preşedintele de onoare al Ordinului ziariştilor şi preşedintele Comisiei de cenzori; secretarul general al UZPR este ales de către Consiliul Director la propunerea Preşedintelui şi conduce Departamentul administrativ asigurând activitatea curentă a UZPR.

Aici se impune precizarea că, pentru prima oară, Departamentul administrativ va avea un manager, fiind astfel evitată repetarea situaţiei anterioare, când preşedintele decidea singur cum cheltuieşte banii Uniunii, de unde şi derapajele nefericite, care au dus la măsurile reparatorii, iniţiate de Consiliul Director.

A1

ADI CRISTI este noul preşedinte al Uniunii Ziariştilor Profesionişti

Pentru a restarta activitatea normală a UZPR, moderatorul adunării, Adi Cristi, a propus delegaţilor o componenţă nouă a conducerii colective, alăturându-se astfel acelora care au stopat abuzurile lui Glăvan, prin voturile liber exprimate de cei prezenţi conaţionalii: Mihai Miron, Dumitru Constantin, Bogdan Gamaleţ, Florian Bichir, Georgeta Adam, Constantin Oprişiu, Dorin Suciu, Dumitru Braghină, Dumitru Secrieru, Ion Stavre, Camelia Teodosiu, Constanţa Niţă.

AA

FLORIN ŞPERLEA este cel care a nu a cedat în faţa presiunilor fostului preşedinte al juriului de onoare

Drept urmare, conducerea colectivă actuală a Uniunii funcţionează în următoarea formulă: Mihai Miron – preşedinte onorific; Consiliul Director: Adi Cristi – preşedinte, Ion Petrescu - preşedinte executiv, Gabriela Rusu - vicepreşedinte, Benone Neagoe – secretar general, Gheorghe Frangulea - trezorier, Dumitru Constantin , Bogdan Gamaleţ, Casian Maria Spiridon, Cosmin Puriş , Gutiera Prodan şi Mihai Junea – membri.

Membri supleanţi ai Consiliului Director sunt Florin Şperlea, Florian Bichir şi Georgeta Adam. Juriul de onoare şi de arbitraj este compus din Dan Lupescu, Octavian Cepraga, Constantin Oprişiu, Dorin Suciu şi Dinicu Braghină. Comisia de atestare profesională este formată din Gheorghe Frangulea – preşedinte, Adriana Frăteanu şi Dan Gâju.

La comisia de cenzori a revenit Dumitru Secrieru. Managerul UZPR a fost ales Ion Iofciu. Departamentul juridic este coordonat de Gheorghe Ivaşcu. La Departamentul de comunicare şi jurnalism va aduce o viziune nouă Ion Stavre, după cum la Departamentul de formare şi dezvoltare profesională se aşteaptă o contribuţie inedită din partea colegei Camelia Teodosiu. Coordonatorii filialelor teritoriale vor fi :noul secretar general al UZPR şi  Adrian Fulea. Drept manager de proiect a fost nominalizată Constanţa Niţă.

De luni, 4 septembrie 2017, la sediul UZPR, conducerea personalului administrativ va fi preluată de managerul UZPR, Ion Iofciu, care va aplica măsurile organizatorice ale Consiliului Director.

În Uniunea acelora a căror celebritate ţine doar de efemera clipă este nevoie de toţi cei care, cu bună credinţă, înţeleg să contribuie - prin dialog, respect reciproc şi arta conversaţiei - cu soluţii pertinente, supuse deciziei colective, la bunul mers al UZPR, unde, în continuare, este nevoie de o mai mare implicare a celor care azi sunt în redacţiile de referinţă ale presei naţionale.

Un gând aparte, de recunoştinţă, merită directorul general al Bibliotecii Centrale Universitare, doamna conf. univ. dr. Mireille-Carmen Rădoi, care a asigurat condiţii excepţionale desfăşurării unei adunări a reprezentanţilor celor care, prin natura profesiunii lor, contribuie, prin forţa cuvintelor, la necesara consolidare a democraţiei în România.

Mulţumesc frumos, şi pe această cale, tuturor acelora care au venit, cu gânduri bune, la adunarea din 2 septembrie 2017 înţelegând că încrederea, nu suspiciunea, constituie temeiul unei abordări constructive a realităţilor complexe, din lumea jurnaliştilor.

De interes public este faptul că după ce a decis, cu fermitate, destituirea lui Doru Dinu Glăvan din funcţia de preşedinte al UZPR, adunarea generală a luat în discuţie – la propunerea noului preşedinte, în urma sugestiei preşedintelui executiv - calitatea sa de membru al Uniunii. În urma votului, cetăţeanul Glăvan este membru al UZPR, ipostază din care va şi răspunde, în faţa reprezentanţilor legii, pentru abuzurile comise cu bună ştiiuţă.

Următoarea adunare generală se va desfăşura în primul trimestru al anului 2018, până atunci fiind timp de repunere în ordine, legalitate şi bună conducere a uniunii unor compatrioţi sensibili la vremea şi vremurile pe care le parcurgem. Ca şi Dumneavoastră.