A murit istoricul Tănase Bujduveanu, autor a numeroase cărţi despre Dobrogea

A murit istoricul Tănase Bujduveanu, autor a numeroase cărţi despre Dobrogea

Tănase Bujduveanu FOTO Telegraf

Sâmbătă seara a murit istoricul Tănase Bujduveanu, la vârsta de 54 de ani, în urma unui atac de cord. În întreaga sa activitate a scris sute de cărţi despre tradiţiile din Dobrogea.

Ştiri pe aceeaşi temă

Constănţeanu Tănase Bujduveanu era doctor în istorie din 2011. A scris nenumărate cărţi şi a fost premiat pentru întreaga activitate desfăşurată. 
 
El va fi înmormântat luni, la Cimitirul Central din Constanţa. Cortegiul funerar va pleca la prânz de la locuinţa sa, din cartierul Faleză Nord. 
 
Tănase Bujduveanu a murit în somn, acasă la el. Familia nu ştie ca el să fi suferit vreodată de vreo boală. 
 
Vă redăm mai jos titlurile cărţilor pe care le-a publicat de-a lungul vieţii. 
 
1. Romanitatea  Balcanică şi  Civilizaţia Aromânilor * La Romanité Balcanique et la Civilisation des Aroumains * Balkanic Romanity and the Civilization of Aromanians (română-franceză-engleză), Constanţa, ed. 1997, ed. 2013.
 
2. Relaţii Româno-Daneze de-a lungul timpului. Prezenţa românilor în Danemarca. Prezenţa danezilor în Romania* Relations roumaines-danoises au long du temps. Présence des Roumains en Denmark. Présence des Danois en Roumanie * Danish – Romanian Relations Ship Along the Time. The Presence of Romanians in Denmark. The Presence of Dannish in Romania (română-franceză-engleză), Constanţa, ed. 1999, ed. 2000, ed. 2011.
 
3. Relaţii Româno-Braziliene, Constanţa, 2000. 
 
4.Relaţii Româno-Finlandeze. Prezenţa Românilor în Finlanda. Prezenţa Finlandezilor în România * Relations Roumaino-Finlandaises. Présence des Roumains  en Finlande. Présence des Finlandais en Roumanie * Relationships between Romania and Finland. The Presence of Romanians in Finland. The Presence of Finnish in Romania  (română-franceză-engleză), Constanţa, ed.2001, ed.2013.
 
5.  Aromânii şi Muntele Athos * Les Aroumains et le Mont d’Athos * The Aromanians and the Athos Mountain (română-franceză-engleză), Bucureşti, ed. 2002, Constanţa,ed. 2010. 
 
6. Aromânii din Kosovo * Les Aroumains de Kosovo * The Aromanians from Kosovo (română-franceză-engleză), Bucureşti, ed. 2002, Constanţa, ed. 2010.
 
7. Relaţii Culturale Româno-Italiene. Prezenţa românilor în Italia. Prezenţa italienilor în România * Relazioni Culturali Romeno-Italiane. La presenza dei rumeni in Italia. La presenza degli italiani in Romania * Romanian - Italian Cultural Relations.The Presence of Romanians in Italy. The presence of Italians in Romania (română-italiană-engleză), Constanţa, ed. 2002, ed.2011.
 
8. Aromânii şi Lordul Byron * Les Aroumains et Lord Byron * The Aromanians and Lord Byron (română-franceză-engleză), Constanţa, ed.2003,ed.2009.
 
9. Aromânii şi Mănăstirile Meteora * Les Aroumains et les Monastères Meteora * The Aromanians and the Meteora Monasteries (română-franceză-engleză), Constanţa, ed.2003, ed.2009.
 
10. Sărăcăcianii – Aromânii grecizaţi în Balcani * Les Saracatchans – Les Aroumains rendus Grecs dans les Balkans * The Saracatchans – The Greek Aromanians in the Balkans (română-franceză-engleză), Constanţa, 2004.
 
11. Aromânii din Peninsula Balcanică * Les Aroumains de la Péninsule Balcanique * The Aromanians in the Balkan Peninsula (română-franceză-engleză), Constanţa, 2004.
 
12. Creştinismul Aromânilor din Balcani * Le Christianisme des Aroumains dans les Balkans * Christianity of the Aromanians in the Balkans. (română-francezã-engleză), Constanţa, ed.2005, ed.2010.
 
13. Megleno-Românii. Viaţă Religioasă * Les Mégléno-Roumains. La Vie Religieuse * The Megleno-Romanians. Religious Life. (română-franceză-engleză), Constanţa, 2005.
 
14. Cybela şi Attys.Piesă romană de cult oriental de la vicus Petra-Camena-Tulcea * Cybèle et Attys.Pièce romaine de culte oriental de vicus Petra-Camena-Tulcea * Roman Piece of Oriental Cult from vicus Petra-Camena, Tulcea County (română- franceză-engleză), Constanţa, 2006.
 
15. Moscopole-oraş aromânesc din Balcani * Ville aroumaine des Balkans * Aromanian town in the Balkans (română-franceză-engleză), Constanţa, 2006.
 
16. Vicus Petra-Camena. Localitate din judeţul Tulcea * Localité située dans le département de Tulcea * Village in Tulcea County (română- franceză-engleză), Constanţa, ed.2006, ed.2014.
 
17. Aromânii şi Evangheliile * Les Aroumains et les Évangiles * The Aromanians and the Gospels (română-franceză-engleză), Constanţa, 2007.
 
18. Mărturii numismatice greco-romane de la vicus Quintionis-Sinoe- judeţul Constanţa * Les témoignages numismatiques gréco-romains de vicus Quintionis-Sinoe-le département de Constanţa * Greek and Roman coin remains from vicus Quintionis-Sinoe-Constanta county, (română-franceză-engleză), Constanţa, 2007.
 
19. Românii din Sinai *  Les Roumains de Sinaï * The Romanians from Sinai, (română-franceză-engleză), Constanţa, 2008.
 
20. Efigii numismatice feminine din epocă romană * Effigies numismatiques féminines de l’époque romaine * Female numismatic effigies from the roman age(română-franceză-engleză), Constanţa, 2008.
 
21. Aromânii din Camena * Les Aroumains de Camena * The Aromanians from Camena (română-franceză-engleză), Constanţa, ed.2009, ed.2014.
 
22. Etnografie  balcanică. Aromânii din  Dobrogea * Ethnographie balkanique. Les Aroumains de Dobroudja * Balkan ethnography. The Aromanians in Dobrudja  (română-franceză-engleză), Constanţa, 2009.
 
23. Monede romane din perioada lui Constantin I * Monnaies romaines datant de Constantin I * Roman coins of Constantine I (română-franceză-engleză), Constanţa, 2009.
 
24. Capitel doric de epocă romană descoperit la vicus Petra * Chapiteau dorique d’époque romaine découvert à vicus Petra * Roman  doric capital found at vicus Petra (română-franceză-engleză), Constanţa, 2010.
 
25. Moscopole – Câsâbă armânescu dit Peninsula Balcanică * Aromanian town in the Balkan Peninsula (versiune aromână – aromanian version), Constanţa, 2010. 
 
26. Institutul Român din Albania * L’Institut Roumain   d’Albanie * The Romanian Institute from Albany (română-franceză-engleză), Constanţa, 2010.
 
27. Monede romane din perioada lui Constantius  II * Monnaies romaines datant de Constantius II * Roman coins of Constantius II (română-franceză-engleză), Constanţa, 2010.
 
28. Monede romane din perioada Constans - Constantius II - Gallus * Monnaies romaines datant de Constans - Constantius II - Gallus * Roman coins of  the period Constans - Constantius II - Gallus (română-franceză-engleză), Constanţa, 2011.
 
29. Monede imperiale romane * Monnaies impériales  romaines  * Roman imperial coins (română-franceză-engleză), Constanţa, 2011.
 
30. Monede otomane din Dobrogea * Monnaies  ottomanes de Doubroudja * Ottoman coins from Dobrudja * Dobrocadaki Osmanli paralari (română-franceză-engleză-turcă), Constanţa, 2011.
 
31. Rezistenţa anticomunistă din comuna Sinoe, judeţul Constanţa * La résistance anticommuniste de la commune Sinoe, le département de Constanţa * Anti-
communist Resistence from the place of Sinoe, the district of Constanţa  (română-franceză-engleză), Constanţa, 2011.
 
32. Kosovo- o regiune în Balcani * une région dans les Balkans * a region in the Balkans (română-franceză-engleză), Constanţa, 2011.
 
33. Mărturii ale prezenţei monahilor  români la Locurile Sfinte şi Sinai * Temoignages de la presence des moines roumains en Terre Sainte et au Sinaï *Evidence of the romanian monks’presence in the Holy Places and Sinai (română-franceză-engleză), Constanţa, 2011.
 
34.  Dimitrie Cantemir  şi Vlahii Balcanici. Mărturii din Hronicul vechimii a romano-moldo - vlahilor * Dimitrie Cantemir  et   les   Vlahes  Balkaniques. Les  témoignages de la Chronique ancien des romains-moldo-vlahes * Dimitrie Cantemir and the Vlahs from the Balkans. Testimonies from The Chronicle of the History of the Romanian – Moldavian – Vlahs (română-franceză-engleză), Constanţa, 2011.
 
35. Tradiţii alimentare la aromâni şi meglenoromâni * Les traditions alimentaires des Aroumains et des Mégleno-Roumains   * Alimentary traditions of the Aromanians and Megleno-Romanians (română-franceză-engleză), Constanţa, 2012.
 
36. Ibrahim Themo – personalitate a lumii balcanice * personnalité du  monde  balkanique * A Balkan Personality * personalitet i botës ballkanike * Balkan Dunyasin onemli sahsiyeti (română-franceză-engleză-albaneză-turcă), Constanţa, 2012.
 
37. Un simbol al credinţei creştine - Crucea în frunte * Un symbole de la croyance chrétienne – La croix sur le front * A Symbol of Christian Faith - A Cross Tatooed on Farehead (română-franceză-engleză), Constanţa, 2012.
 
38. Relaţii Româno-Suedeze. Prezenţa Românilor în Suedia. Prezenţa Suedezilor în România * Relations Roumaines-Suédoises. Présence des Roumains en Suède. Présence des Suédois en Roumaine. * Relationships between Romania and Sweden. The Presence of  Romanians in Sweden.The Presence of Swedish in Romania. (română-franceză-engleză), Constanţa, 2013.
 
39. Relaţii Româno-Norvegiene. Prezenţa Românilor în Norvegia. Prezenţa Norvegienilor în România * Relations Roumaines-Norvegiennes. Présence des Roumains en Norvège. Présence des Norvégiens en Roumaine. * Relationships between Romania and Norway. The Presence of  Romanians in Norway.The Presence of  Norwegians  in Romania. (română-franceză-engleză), Constanţa, 2013.
 
40. Element arhitectural roman descoperit la vicus Petra * Elément architectural romain découvert à vicus Petra * The Architectural Roman element discovered at vicus Petra (română-franceză-engleză), Constanţa, 2013.
 
41. Evoluţia cântecelor şi jocurilor populare ale megleno-românilor din localitatea Cerna, judeţul Tulcea * L’évolution des chants et des danses populaires des Mégléno-roumains de la localité Cerna, le département  de Tulcea * The Evolution of folk dances and songs of  Megleno-Romanians in Cerna  village, Tulcea  County, (română-franceză-engleză), Constanţa, 2014.
 
42. Evreii din Dobrogea. Situaţia evreilor din lagărele de muncă (1941) * Les Hébreux de Dobroudja. La situation des Hébreux dans les champs de concentration (1941) * Jews from Dobrudjea. The Jews’ situation in the concentration camps (1941) (română-franceză-engleză), Constanţa, 2014.
 
De asemenea, a semnat în nenumărate reviste de specialitate din România. 
 
Vă mai recomandăm:
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările