Achiziţii publice ecologice. Ce înseamnă conceptul şi cum poate fi pus în aplicare în România

Achiziţii publice ecologice. Ce înseamnă conceptul şi cum poate fi pus în aplicare în România

Achiziţiile publice ecologice pot determina o economie însemnată în cheltuirea banilor publici

Achiziţiile publice ecologice reprezintă o soluţie de reducere a cheltuielilor publice şi de protecţie a mediului aplicată în multe ţări europene. România este abia la început din acest punct de vedere, neexistând o abordare care să determine adoptarea unei astfel de strategii.

Ştiri pe aceeaşi temă

În accepţiunea Comisiei Europene, achiziţiile publice ecologice (APE), reprezintă un proces prin care autorităţile publice doresc să achiziţioneze bunuri, servicii şi lucrări cu impact redus asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viaţă al acestora. Pe baza unor criterii de mediu, autorităţile publice pot cumpăra servicii de electricitate, servicii de transport, echipamente de birou IT, produse alimentare şi de catering şi multe alte bunuri şi servicii care contribuie la reducerea impactului asupra mediului.
 
Conceptul de APE a fost recunoscut pe scară largă în ultimii ani, ca un instrument util pentru promovarea produselor şi serviciilor ecologice şi reducerea impactului asupra mediului a activităţilor autorităţilor publice. O analiză pe această temă a fost realizată în cadrul proiectului ”5% în 5 ani. Achiziţii verzi pentru o economie verde”, de către Raul Cazan, specialist în probleme de mediu, pentru Centrul pentru Politici Durabile ”Ecopolis”. Proiectul a fost co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană.
 
”Protecţia mediului prin intermediul achiziţiilor publice este un fenomen puţin studiat în România. În ciuda posibilităţii legale existente în legea naţională privind achiziţiile publice, pentru a integra cerinţele legate de protecţia mediului în caietul de sarcini, o serie de aspecte limitează aplicarea efectivă a achiziţiilor verzi. O reglementare specifică este necesară pentru a impune o «înverzire» a achiziţiilor publice. Printre obstacolele majore în calea aplicării eficiente a achiziţiilor publice ecologice se numără elaborarea legislaţiei relevante în termeni prea largi acordând autorităţilor contractante o largă putere de apreciere pentru a acţiona sau a nu acţiona”, afirmă Raul Cazan.
 
Piaţa achiziţiilor public eîn Uniunea Europeană se ridică al suma de 2.300 miliarde de euro. La acest nivel, orice demers care ar putea realiza o economie poate însemna zeci şi chiar sute de milioane de euro. ”Fiecare produs sau serviciu cumpărat are impact de mediu pe durata întregului său ciclu de viaţă, de la extracţia materiilor prime, fabricarea produsului şi până la folosirea şi reciclarea sau eliminarea sa. Achiziţiile publice ecologice contribuie la diminuarea acestor efecte negative, beneficiile fiind resimţite atât la nivel local, cât şi la nivel global. Una dintre cele mai frecvente obiecţii la adresa produselor şi serviciilor verzi o reprezintă preţul ridicat al acestora. Această percepţie se bazează însă exclusiv pe preţul de cumpărare, fără să ia în calcul costurile de consum şi întreţinere pe întreaga durată de viaţă a produselor respective. Astfel, după analiza statistică a datelor din şapte ţări europene, s-a constatat că de fapt, costurile nu cresc, ci scad dacă se folosesc bunuri şi servicii care respectă normele UE privind APE”, afirmă autorul studiului.
 
Achiziţiile publice ecologice (APE) acoperă domenii precum achiziţia de calculatoare şi clădiri eficiente energetic, echipamente de birou din lemn obţinut cu respectarea normelor şi certificărilor de mediu, hârtie reciclabilă, autovehicule electrice, mijloace de transport public nepoluante, alimente ecologice pentru cantine şi  şcoli, electricitate provenind din surse de energie regenerabile, sisteme de răcire şi încălzire conforme celor mai avansate soluţii de protecţie a mediului, echipamente electronice eficiente şi uşor reciclabile. Achiziţiile (publice) ecologice pot să influenţeze pozitiv piaţa, dau un bun exemplu în sensul economisirii, stimulării afacerilor sustenabile, abordării unui comportament  moral şi ecologic. Prin promovarea achiziţiilor verzi, autorităţile publice pot oferi industriei stimulente reale pentru dezvoltarea  de  tehnologii şi inovaţii ecologice. În unele sectoare de produse şi servicii impactul poate fi enorm, pentru că achizitorii publici comandă produse de pe un mare segment care include: domeniul tehnologiei informaţiei, clădirilor eficiente energetic, transportului public, hranei etc.
 
Concluzia studiului susţine elaborarea şi adoptarea unei Legi pentru stabilirea unor măsuri privind promovarea achiziţiilor publice ecologice în România. ”În măsura în care doar adoptarea unui Plan Naţional de Acţiune privind APE la nivelul guvernământului central nu a adus mari schimbări pozitive în alte state membre ale Uniunii  Europene, o normare imperativă ar fi necesară în România. Aceasta ar crea un cadru de lucru prin care, gradual, procentul APE din achiziţiile publice ar creşte de la an la an. Ariile de implementare ar rămâne în zona bunei guvernanţe şi a bunelor practici, iar în subsidiar, instituţiile publice şi autorităţile publice (centrale şi locale) şi-ar stabili propriile priorităţi. Cu toate acestea, un prag minimal va exista mereu, va creşte de la an la an şi va fi impus prin forţa legii”, susţine Raul Cazan. Un ghid privind achiziţiile publice ecologice a fost realizat şi la nivelul Comisiei Europene.
 
 
 
citeste totul despre: