UE impune statelor să refacă 20% din suprafața terestră și maritimă aflate în stare precară

0
Publicat:

Țările Uniunii trebuie să refacă cel puțin 30% din habitatele aflate în stare precară până în 2030, 60% până în 2040 și 90% până în 2050, a informat Parlamentul European.

O pasăre albă în Delta Jiului
UE impune statelor să refacă 20% din suprafața terestră și maritimă

Noua lege stabilește pentru UE obiectivul de a-și reface cel puțin 20% din suprafețele terestre și maritime până în 2030 și toate ecosistemele degradate până în 2050.

Legea privind refacerea naturii, convenită cu țările membre, va reface ecosistemele degradate din UE, va contribui la atingerea obiectivelor în materie de climă și biodiversitate și va consolida securitatea alimentară.

Pentru a atinge obiectivele globale ale UE, țările membre trebuie să refacă cel puțin 30% din habitatele reglementate de noua lege (de la păduri, pajiști și zone umede la râuri, lacuri și bancuri de corali) de la o stare precară la o stare bună până în 2030, apoi 60% până în 2040 și 90% până în 2050. În conformitate cu poziția Parlamentului, țările Uniunii ar trebui să acorde prioritate zonelor Natura 2000 până în 2030. Țările UE vor trebui să se asigure că o zonă nu se deteriorează în mod semnificativ după ce au restabilit-o într-o stare bună. Totodată, țările membre vor trebui să adopte planuri naționale pentru refacerea zonelor, în care să detalieze cum intenționează să atingă aceste obiective.

Ecosistemele agricole

Pentru a îmbunătăți biodiversitatea în ecosistemele agricole, țările Uniunii vor trebui să facă progrese legate de doi dintre următorii trei indicatori: indicele fluturilor de câmp; ponderea terenurilor agricole cu elemente de peisaj de mare diversitate; stocul de carbon organic din solurile minerale cultivate. Trebuie luate și măsuri pentru a crește indicele păsărilor comune specifice terenurilor agricole, deoarece păsările sunt buni indicatori ai stării generale a biodiversității.

Întrucât refacerea turbăriilor drenate este una dintre cele mai economice modalități de reducere a emisiilor în sectorul agricol, țările Uniunii trebuie să refacă cel puțin 30% din turbăriile drenate până în 2030 (cel puțin un sfert trebuie să fie reumidificate), 40% până în 2040 și 50% până în 2050 (când cel puțin o treime trebuie reumidificate). Reumidificarea va rămâne opțională pentru fermieri și proprietarii de terenuri private.

Legea include și o „frână de urgență”, solicitată de Parlament. Astfel, obiectivele pentru ecosistemele agricole pot fi suspendate în circumstanțe excepționale dacă reduc drastic suprafața necesară pentru a produce suficiente alimente pentru consumul din Uniune.

Alte ecosisteme

Legea impune și progrese în ceea ce privește mai mulți indicatori pentru ecosistemele forestiere și cere să fie plantați încă trei miliarde de copaci. Statele membre vor trebui, de asemenea, să transforme cel puțin 25 000 km de râuri în râuri cu curgere liberă și să se asigure că nu se înregistrează pierderi nete din suprafața națională totală de spațiu verde urban și de acoperire a coronamentului în zona urbană.

Raportorul César Luena (S&D, Spania) a declarat: „Această zi este importantă pentru Europa, căci marchează trecerea de la protejarea și conservarea naturii la refacerea ei. Noua lege ne va ajuta să punem în practică și multe dintre angajamentele noastre internaționale în materie de mediu. Regulamentul va restabili ecosistemele degradate în timp ce se respectă nevoile sectorului agricol, oferind flexibilitate țărilor membre. Aș dori să le mulțumesc oamenilor de știință că ne-au pus la dispoziție dovezi științifice și s-au opus negării schimbărilor climatice. Le mulțumesc și tinerilor că ne-au reamintit că nu există nici planetă B, nici plan B.

Următorii pași

Acordul convenit cu țările membre a fost adoptat cu 329 voturi pentru, 275 împotrivă și 24 abțineri. El trebuie să fie adoptat acum și de Consiliu înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și de a intra în vigoare după alte 20 de zile.

Peste 80% dintre habitatele europene sunt într-o stare precară. La 22 iunie 2022, Comisia a propus o lege privind refacerea naturii pentru a contribui la redresarea pe termen lung a naturii deteriorate în toate zonele terestre și maritime ale UE, pentru a atinge obiectivele UE în materie de climă și biodiversitate și pentru a îndeplini angajamentele internaționale ale UE, în special Cadrul mondial al ONU pentru biodiversitate de la Kunming-Montreal. Potrivit Comisiei, noua lege ar aduce beneficii economice semnificative, deoarece fiecare euro investit ar genera beneficii de cel puțin 8 EUR.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite