Sultan Mahomed Majad Al Ali, Ambasadorul EAU în România: „Proiectele noastre comune se vor axa pe energie regenerabilă şi pe dezvoltare durabilă“

0
Publicat:

Excelenţa Sa Sultan Mahomed Majad Al Ali, Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite în România, a vorbit într-un interviu acordat ziarului Adevărul despre parteneriatul România-UAE și posibile proiecte și investiții viitoare în România.

Excelenţa Sa Sultan Mahomed Majad Al Ali, Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite
Excelenţa Sa Sultan Mahomed Majad Al Ali, Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite

Adevărul: Domnule ambasador, care este perspectiva Emiratelor Arabe Unite despre parteneriatul cu România și ce își doresc Emiratele de la acest parteneriat?

Excelenţa Sa Sultan Mahomed Majad Al Ali: Anul acesta, Emiratele Arabe Unite și România au avansat nivelul relațiilor bilaterale prin câteva evenimente notabile care vor modela viitorul cooperării dintre țările noastre. Una dintre aceste pietre de hotar a fost reprezentată de cea de-a doua sesiune a Comisiei de Cooperare EAU-România (20-22 iunie) care a avut ca rezultat semnarea mai multor memorandumuri de înțelegere și care a inclus întâlniri la nivel înalt, dintre acestea remarcându-se întâlnirea Alteței Sale Şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, cu Excelența Sa Nicolae Ciucă, prim-ministrul României, în cadrul căreia cele două părți au subliniat importanța dezvoltării parteneriatului strategic dintre cele două ţări, precum și întâlnirea Alteței Sale Șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan - Ministrul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al Emiratelor Arabe Unite cu Excelența Sa Bogdan Aurescu - Ministrul Afacerilor Externe al României, în cadrul căreia s-a discutat parteneriatul strategic, subliniindu-se importanța rezultatelor Comisiei de Cooperare dintre Emiratele Arabe Unite și România pentru cooperarea economică și comercială, atât în ceea ce priveşte investiţiile emirateze în România, cât şi investițiile atrase în EAU.

Un alt eveniment important a fost vizita în România a Excelenței Sale Mariam Almheiri, ministrul schimbărilor climatice și mediului, în cadrul căreia EAU și România au semnat două memorandumuri de înțelegere privind schimbările climatice și securitatea alimentară. Pe lângă acestea, au avut loc şi vizite ministeriale ale oficialilor români în Emiratele Arabe Unite. În perioada următoare, Emiratele Arabe Unite și România se vor concentra pe dezvoltarea și implementarea de proiecte din domenii de interes pentru ambele țări, în special din sectoarele energiei, transportului și agriculturii.

 Prin parteneriatul cu România, Emiratele Arabe Unite caută să dezvolte oportunitățile de cooperare economică și comercială. Recunoscut ca centru global pentru comerț și investiții, Emiratele Arabe Unite au acumulat o vastă experiență şi au hotărât să colaboreze cu partenerii săi pentru a aduce prosperitate. Prin cele 50 de Programe şi Inițiative ale EAU, prin Centenarul EAU 2071, precum și prin decretul legislativ federal nr. 32 din 2021 privind societățile comerciale, Emiratele Arabe Unite continuă să susțină legislația și inițiativele favorabile dezvoltării afacerilor  şi atragerii de investiții străine directe. Companiile românești sunt printre beneficiarii acestor stimulente economice oferite de piața din Emiratele Arabe Unite, fiind active în special în domeniul imobiliar și IT.

Ne așteptăm ca parteneriatul nostru economic bilateral să crească proportional cu potențialul investițional al celor două țări și să sporească accesul la piețele regionale.

Ne aflăm într-o criză mondială a energiei. Ne putem aștepta ca parteneriatul România-UAE să aducă proiecte concrete și investiții în România în domeniul producției de energie, atât clasice dar și a noilor tehnologii  privind energia regenerabilă?

Emiratele Arabe Unite și România lucrează împreună pentru a identifica soluții durabile pentru investițiile din infrastructura critică și energie şi pentru a construi parteneriate  între sectorul public şi privat, care să contribuie la acest scop.

Emiratele Arabe Unite au devenit lider regional în tehnologia energiei curate, oferind finanțare pentru numeroase proiecte din acest domeniu în întreaga lume și investind în cercetare în domeniul energiei, apei, precum şi în microelectronică, materiale avansate și sisteme de transport. Până în prezent, Emiratele Arabe Unite au investit 16,8 miliarde USD în proiecte de energie regenerabilă în 70 de țări și s-au angajat să investească peste 50 de miliarde USD în proiecte de energie curată în țară și în străinătate în următorul deceniu.

Emiratele Arabe Unite s-au angajat să respecte Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. În acest context, și având în vedere interesul companiilor emirateze de a investi în România, proiectele comune dintre țările noastre se vor axa pe energia regenerabilă și pe dezvoltarea durabilă.

La ce proiecte comune să ne așteptăm în alte domenii pe care UAE le dezvoltă susținut, cum sunt IT, transporturile sau agricultura de performanță?

Cea de-a doua sesiune a Comisiei de Cooperare EAU-România care a avut loc în iunie 2022 la Abu Dhabi a abordat modalitățile de consolidare a relațiilor bilaterale din domeniile IMM-urilor, antreprenorialului, energiei, tehnologiei, științei, educației, securității cibernetice, inteligenței artificiale, agriculturii, transportului și logisticii, aviației și spațiului, concluzionându-se cu o listă de proiecte comune bine definite în multe dintre aceste domenii-cheie, a căror progres în implementare este îndeaproape urmărit de guvernele noastre. Mai mult decât atât, în cadrul vizitei în România a Excelenţei Sale Mariam Almheiri, ministrul schimbărilor climatice și mediului, cele două guverne au evaluat dezvoltarea acestor inițiative și s-au angajat să accelereze proiectele prioritare.

Ce obiective îşi propun cele două guverne în viitorul apropiat şi pe termen mediu? 

În acest an, prin semnarea a numeroase memorandumuri de înțelegere, Emiratele Arabe Unite și România au impulsionat cooperarea în domeniile apărării, infrastructurii,  atenuării schimbărilor climatice și securității alimentare.

În perioada următoare, Emiratele Arabe Unite și România lucrează împreună pentru a modifica şi completa acordul bilateral semnat în 2018 privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor și pentru a prelungi contribuția companiilor emirateze precum Al Dahra și DP World la economia românească.

Pe termen mediu, ne așteptăm ca proiectele prioritare propuse după cea de-a doua sesiune a Comisiei de Cooperare EAU-România să producă rezultate concrete care să aducă beneficii economiilor și popoarelor din ambele țări, consolidând în același timp cooperarea bilaterală și încurajând creșterea și prosperitatea.

English version:

HE Sultan Mohamed Majad Al Ali, the ambassador of UAE in Bucharest: „Joint projects between our countries will emphasize renewable energy and sustainable development“

Adevărul: Mr. Ambassador, what is the United Arab Emirates perspective on the partnership with Romania and what do the Emirates aim at with this partnership?

HE Sultan Mohamed Majad Al Ali: This year, the UAE and Romania have elevated bilateral relations through several milestones that will shape the future of cooperation between our two countries. One of them  was the second session of the UAE-Romania Joint Committee between 20th-22st  of June, which resulted in the signing of several MoUs and which included high level meetings, the most prominent being the meeting of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates with HE Nicolae Ciucă-Prime Minister of Romania, where the two sides outlined the importance of advancing the strategic partnership between the UAE and Romania; as well as the meeting of His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan  - Minister of Foreign Affairs and International  Cooperation of the United Arab Emirates and HE Bogdan Aurescu- Minister of Foreign Affairs of Romania, which also emphasized on the strategic partnership, highlighting the important outcomes of the joint committee between the UAE and Romania for joint economic and trade cooperation both outwards, and inwards.

Another milestone was represented by the visit to Romania of Her Excellency Mariam Almheiri, Minister of Climate Change and Environment, wherein the UAE and Romania signed two memoranda of understanding on climate change and food security. In addition to that, several Romanian ministerial official visits took place in the UAE. In the coming period, the UAE and Romania will focus on developing and implementing projects in areas of joint interest for both countries, particularly in the energy, transport, and agriculture sectors.

 In its partnership with Romania, the UAE seeks to enhance opportunities for joint economic and trade cooperation. As a global hub for trade and investment, the UAE has significant experience in this field and has resolved to work with its partners to build upon this growth. Through its Projects of the 50 framework and the UAE Centennial 2071, as well as Federal Law Decree No. 32 of 2021 on Commercial Companies, the UAE continues to champion business-friendly legislation and initiatives that attract foreign direct investment. Romanian companies are leveraging these incentives offered by the UAE market, notably in real estate and IT.

We expect our bilateral economic partnership to grow in line with our two countries’ investment potential and access to regional markets.

We are in a global energy crisis. Can we expect the Romania-UAE partnership to bring concrete projects and investments to Romania in the field of energy production, both through classic means, as well as through new technologies, which concern the renewable energy?

The UAE and Romania are working together to identify sustainable solutions for investment in critical infrastructure and energy. Our two countries are working to bolster public-private partnerships to achieve this aim.

The UAE has become a regional leader for clean energy technology, providing funding for renewable energy projects around the world and investing in research on energy, water, microelectronics, advanced materials, and transport systems. To date, the UAE has invested USD 16.8 billion in renewable energy ventures in 70 countries and has pledged to invest over USD 50 billion in clean energy projects at home and abroad over the next decade.

The UAE is committed to the Paris Agreement and UN Sustainable Development Goals. Given this context, and considering interest among UAE companies in investing in Romania, joint projects between our countries will emphasize renewable energy and sustainable development.

What joint projects can we expect in other areas that the UAE is developing sustainably, such as IT, transport or high- performance agriculture?

The second UAE-Romania Joint Committee was convened in June 2022 in Abu Dhabi and addressed ways to enhance bilateral relations in the fields of SMEs, entrepreneurship, energy, technology, science, education, cybersecurity, artificial intelligence, agriculture, transportation and logistics, aviation, and space. It concluded with a list of well-defined joint projects in many of these key fields, and our two governments continue to follow up on progress relating to their implementation. Furthermore, during the visit to Romania by HE Mariam  Almheiri, Minister of Climate Change and Environment, the two governments assessed the development of these initiatives and committed to accelerating priority projects.

What objectives do the two governments propose in the near future and in the medium term?

Through the signing of numerous agreements between our two countries this year, the UAE and Romania are advancing cooperation in the defense, infrastructure, climate change mitigation, and food security fields.

In the coming period, the UAE and Romania are working together to amend the bilateral agreement on the promotion and mutual protection of investments signed in 2018 and further expand the involvement of UAE companies, such as Al Dahra and DP World, in the Romanian economy.

In the medium term, the priority projects proposed after the second session of the UAE-Romania Joint Committee are expected to produce concrete results that will benefit the economies and peoples of both countries while enhancing bilateral cooperation and fostering growth and prosperity.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite