Salariul minim european: Cât timp vor avea la dispoziţie statele membre pentru a aplica noile reguli

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Foto Shutterstock
Foto Shutterstock

Comisia Europeană îşi exprimă satisfacţia cu privire la acordul politic convenit mai devreme azi între Parlamentul European şi statele membre ale UE cu privire la Directiva privind salariile minime adecvate, propusă de Comisie în octombrie 2020.

La începutul mandatului ei, preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a promis un instrument juridic pentru a asigura faptul că lucrătorii din UE au un salariu minim echitabil şi a reiterat acest angajament în primul ei discurs privind starea Uniunii din 2020. 

Directiva stabileşte un cadru la nivelul UE vizând gradul de adecvare al salariilor minime instituite prin lege, promovează negocierile colective pentru stabilirea salariilor şi îmbunătăţeşte accesul efectiv al lucrătorilor la protecţia conferită de un salariu minim în UE.

Salariile minime adecvate sunt importante pentru consolidarea echităţii sociale şi pentru susţinerea unei redresări economice sustenabile şi favorabile incluziunii. Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă este benefică atât pentru întreprinderi, cât şi pentru societate şi economie în general, prin stimularea productivităţii şi a competitivităţii.

Îmbunătăţirea protecţiei conferită de salariul minim, cu respectarea deplină a competenţelor şi tradiţiilor naţionale

Protecţia conferită prin salarii minime există în toate statele membre ale UE, fie prin salarii minime instituite prin lege şi contracte colective de muncă, fie exclusiv prin contracte colective de muncă.

Asigurarea unor salarii adecvate ale lucrătorilor este esenţială pentru îmbunătăţirea condiţiilor lor de viaţă şi de muncă şi pentru construirea unor economii şi societăţi echitabile şi reziliente. Cu toate acestea, unii lucrători sunt afectaţi de un grad mic de adecvare şi/sau există lacune în ceea ce priveşte gradul de protecţie conferit de salariul minim.

Noua directivă urmăreşte să abordeze aceste aspecte prin instituirea unui cadru la nivelul UE vizând îmbunătăţirea protecţiei adecvate conferite de salariul minim. Acest obiectiv va fi atins în condiţiile unei respectări depline a tradiţiilor şi competenţelor naţionale, precum şi a autonomiei partenerilor sociali. Ea nu obligă statele membre să introducă salarii minime instituite prin lege şi nici nu stabileşte pentru întreaga UE un nivel comun al salariilor minime.

Principalele elemente ale directivei sunt următoarele:

Un cadru pentru stabilirea şi actualizarea salariilor minime instituite prin lege: Statele membre cu salarii minime instituite prin lege vor trebui să înfiinţeze un cadru de guvernanţă solidă pentru stabilirea şi actualizarea salariilor minime. El include:

  •  
  • criterii clare pentru stabilirea salariului minim (incluzând: o putere de cumpărare care să ţină seama de costul vieţii; nivelul, distribuţia şi rata de creştere a salariilor; şi productivitatea naţională);
  • utilizarea unor valori de referinţă orientative pentru a ghida evaluarea gradului de adecvare a salariilor minime, directiva oferind indicaţii cu privire la posibilele valori care ar putea fi utilizate;
  • actualizări periodice şi în timp util ale salariilor minime;
  • înfiinţarea unor organisme consultative, la care să poată participa partenerii sociali;
  • asigurarea faptului că variaţiile şi deducerile salariilor minime instituite prin lege respectă principiile nediscriminării şi proporţionalităţii, inclusiv urmărirea unui obiectiv legitim; şi
  • implicarea efectivă a partenerilor sociali în stabilirea şi actualizarea salariilor minime instituite prin lege
  • Promovarea şi facilitarea negocierilor colective privind salariile: în toate statele membre, directiva sprijină negocierea colectivă. Aceasta deoarece ţările în care contractele colective de muncă sunt larg utilizate tind să aibă o proporţie mai mică a lucrătorilor cu salarii mici, un nivel mai mic de inechitate salarială şi salarii mai mari. În plus, directiva solicită statelor membre în care negocierile colective implică sub 80 % din lucrători să stabilească un plan de acţiune pentru promovarea negocierilor colective.
  • O mai bună monitorizare şi asigurare a protecţiei conferite de salariul minim: Statele membre vor trebui să colecteze date privind proporţia de lucrători care beneficiază de un salariu minim şi gradul de adecvare al acestuia, precum şi să asigure faptul că lucrătorii au acces la soluţionarea litigiilor şi au dreptul la despăgubiri. Conformitatea şi respectarea efectivă a prevederilor directivei sunt esenţiale pentru ca lucrătorii să beneficieze efectiv de acces la protecţia conferită de salariul minim şi pentru a promova un cadru competitiv bazat pe inovare, productivitate şi respectarea standardelor sociale.

Preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat: „UE şi-a îndeplinit promisiunea. Noile norme privind salariile minime vor proteja demnitatea muncii şi vor garanta că munca este remunerată. Toate acestea se vor realiza cu respectarea deplină a tradiţiilor naţionale şi a autonomiei partenerilor sociali.”

Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv pentru o economie în serviciul cetăţenilor, a declarat: „Acest cadru privind salariile minime reprezintă un pas fundamental către protejarea lucrătorilor din întreaga Uniune, respectând în acelaşi timp competenţele naţionale şi autonomia partenerilor sociali. Având în vedere impactul războiului purtat de Rusia în Ucraina, este esenţial să protejăm persoanele cu venituri mici. Salariile minime ar trebui să asigure un nivel de trai decent şi, în acelaşi timp, să promoveze inovarea şi productivitatea.”

Comisarul pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, Nicolas Schmit, a declarat: „Într-un moment în care multe gospodării de pe întreg teritoriul UE sunt îngrijorate de faptul că veniturile lor sunt insuficiente, este esenţial ca toate statele membre să ofere o protecţie adecvată prin salarii minime. Cadrul convenit de Parlamentul European şi de Consiliu va contribui la asigurarea faptului că persoanele cu salarii minime îşi pot permite o viaţă demnă. Este o zi bună pentru o Europă socială puternică, care protejează.”

Etapele următoare

Acordul politic la care au ajuns Parlamentul European şi Consiliul face în prezent obiectul aprobării oficiale de către colegiuitori. Odată publicată în Jurnalul Oficial, directiva va intra în vigoare după 20 de zile de la publicare, iar statele membre vor trebui să transpună apoi noile elemente ale directivei în dreptul intern, în termen de doi ani.

Dreptul la salarii minime adecvate este înscris în principiul 6 al Pilonului european al drepturilor sociale proclamat în comun de Parlamentul European, de Consiliu în numele tuturor statelor membre şi de Comisie, la Göteborg, în noiembrie 2017. Directiva privind salariile minime adecvate este una dintre acţiunile esenţiale ale Planului de acţiune privind Pilonul european al drepturilor sociale pentru a aprofunda punerea în aplicare a principiilor pilonului.

La 28 octombrie 2020, Comisia a propus o directivă privind salarii minime, în urma unei consultări în două etape a partenerilor sociali, desfăşurată în conformitate cu articolul 154 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Directiva UE se bazează pe articolul 153 alineatul (1) litera (b) din TFUE, care vizează condiţiile de muncă.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite