Guvernul completează Ordonanţa 50/2010 cu prevederi care interzic abuzurile creditorilor şi dau drepturi noi clienţilor cu împrumuturi imobiliare

0
0
Clienţii care au credite imobiliare vor fi protejaţi suplimentar faţă de eventualele abuzuri, inclusiv faţă de recuperatori
Clienţii care au credite imobiliare vor fi protejaţi suplimentar faţă de eventualele abuzuri, inclusiv faţă de recuperatori

Guvernul a adoptat miercuri o ordonanţă de urgenţă care are ca obiect reglementarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor în ceea ce priveşte contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

„Actul normativ transpune la nivel naţional dispoziţiile Directivei nr. 2014/17/UE şi reglementează unele aspecte specifice pieţei şi practicilor naţionale“, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Informare corectă şi completă pentru clienţii băncilor

Ordonanţa se aplică tuturor contractelor de credit care au ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil ori ce sunt garantate cu bunuri imobile, respectiv contractelor de credit legate în vreun fel de bunuri imobile destinate consumatorilor.

Prin consumatori se înţelege persoanele fizice, inclusiv codebitorii, care acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale comerciale sau profesionale.

Ordonanţa cuprinde prevederi referitoare la informarea corectă şi completă a consumatorilor care solicită credite imobiliare sau garantate cu ipotecă.

Informarea se referă atât la publicitatea produselor bancare, cât şi la informarea precontractuală a consumatorilor.

Este vorba atât despre informaţii generale, care trebuie să fie corecte, clare şi să nu fie susceptibile de a induce în eroare, cât şi despre informaţiile personalizate de care consumatorul are nevoie pentru a compara produsele de credit disponibile pe piaţă, a evalua implicaţiile lor şi a decide în cunoştinţă de cauză dacă încheie sau nu un contract de credit.

Aceste informaţii sunt oferite prin intermediul Fişei Europene de Informaţii Standardizate (FEIS). Aceste informaţii vor fi oferite în timp util, dar nu mai puţin de 15 zile calendaristice înainte de semnarea unui contract.

Informaţiile cuprinse în FEIS nu pot fi modificate şi reprezintă un angajament ferm pentru creditor.

Cum sunt protejaţi consumatorii

În ceea ce priveşte costurile pentru consumator, ordonanţa prevede:
•    Interdicţia creditorilor ca, pe parcursul derulării contractului, să majoreze comisioanele, să introducă noi comisioane, să perceapă comisioane pentru depunerea de numerar (plata ratelor) sau retragerea sumelor creditate, să perceapă comision la rescadenţare sau reeşalonare, precum şi perceperea unor comisioane în situaţiile în care consumatorii solicită schimbarea garanţiilor (în condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi evaluării noilor garanţii).
•    Interzicerea modificării în sens crescător a marjei de dobândă, sau, după caz, a ratei dobânzii fixe, iar în cazul acordării la solicitarea consumatorului de rescadenţări, reeşalonări, perioade de graţie - interzicerea introducerii sau majorării comisioanelor aplicabile sau introducerea unor elemente noi de cost.

Prevederi referitoare la rambursarea anticipată

Referitor la rambursarea anticipată, potrivit actului normativ adoptat astăzi consumatorul are dreptul, în orice moment, să ramburseze integral sau parţial obligaţiile care îi revin în temeiul unui contract de credit înainte de încetarea acestuia.

În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda şi costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

Creditorul nu are dreptul să aplice penalizări, să perceapă compensaţie sau orice alte costuri de la consumator în cazul rambursării anticipate.

Probleme la achitarea ratelor?

De asemenea, privind eventualele probleme la achitarea ratelor, ordonanţa prevede:

** Obligaţia creditorilor de a veni în sprijinul consumatorilor atunci când aceştia au dificultăţi la rambursarea creditului.

** Creditorul trebuie să elaboreze proceduri pentru a identifica, în cel mai scurt timp, consumatorii aflaţi în dificultate de plată, în scopul prevenirii acumulării restanţelor. Concret, creditorii vor trebui să ofere soluţii în funcţie de situaţia în care se află consumatorul.
Printre măsurile ce pot fi propuse consumatorilor se află:
- refinanţarea creditului
- reducerea cuantumului ratelor lunare pe o perioadă de timp determinată
- consolidarea mai multor credite (măsură care poate oferi perioadă mai lungă de timp şi rată mai mică).
Implementarea acestor soluţii se va face fără alte garanţii din partea consumatorului şi fără reevaluarea garanţiilor existente.

** În cazul imposibilităţii consumatorilor de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale ca urmare a   majorării dobânzii cu cel puţin două puncte procentuale (raportat la momentul încheierii contractului), creditorul depune toate diligenţele pentru a transmite în scris consumatorului soluţii în raport cu veniturile actuale ale consumatorului, astfel cum rezultă acestea din documentele justificative. Părţile agreează propunerea prin act adiţional ce va fi valabil până la dispariţia cauzei, dar nu mai mult de 12 luni.

** În situaţiile de executare silită, se interzice perceperea dobânzilor şi a dobânzilor penalizatoare.

Ce interdicţii au recuperatorii de creanţe

În ceea ce priveşte recuperările de creanţe, se interzice:
•    Cesionarea contractului de credit şi a accesoriilor, precum şi a creanţei către o entitate care nu are sediul social, sucursală sau reprezentant în România;
•    Perceperea de comisioane, dobânzi şi dobânzi penalizatoare, cu excepţia dobânzilor penalizatoare legale;
•    Perceperea de costuri aferente activităţii de recuperare, cu excepţia costurilor aferente procedurilor de executare silită;
•    Utilizarea de tehnici care să hărţuiască sau să abuzeze orice persoană în legătură cu recuperarea creanţelor;
•    Contactarea consumatorului, în cadrul procesului de recuperare creanţe, la locul de muncă al acestuia;
•    Contactarea, în legătură cu recuperarea creanţelor, a oricărei alte persoane diferită de consumator, succesorii legali, avocatul sau împuternicitul acestuia, creditorul, avocatul sau împuternicitul creditorului;
•    Afişarea la uşa apartamentului/blocului a notificărilor/somaţiilor/adreselor în legătură cu recuperarea creanţelor, cu excepţia actelor de procedură afişate la solicitarea executorului judecătoresc ori a instanţei de judecată;
•    Comunicarea entităţii de recuperare creanţe cu consumatorul în intervalul orar 20.00-09.00.

În situaţia premergătoare declarării scadente a creditului sau a executării silite, consumatorul are dreptul să solicite creditorului vânzarea bunului imobil ipotecat direct de către consumator.

Creditorul acordă acest drept pentru o perioadă de cel puţin 6 luni. În această situaţie, executarea se poate declanşa doar după expirarea perioadei în care consumatorul are dreptul să vândă direct imobilul.

Drepturile consumatorului în cazul conversiei contractului

În ceea ce priveşte conversia contractului, actul normativ prevede dreptul consumatorului de a-şi converti contractul, oricând pe parcursul derulării acestuia, în altă monedă (cea în care este retribuit sau cea din ţara de reşedinţă) decât cea în care a contractat creditul, la valoarea cursului de schimb al BNR din ziua solicitării.

De asemenea, consumatorul are dreptul să aleagă dacă evaluarea este realizată de un evaluator angajat/remunerat de creditor sau este realizată de un alt evaluator.

În cazul în care consumatorul decide ca evaluarea să fie realizată de un evaluator ce nu este angajat/remunerat de creditor, consumatorul are dreptul să aleagă între un evaluator dintr-o listă propusă de creditor de cel puţin 15 evaluatori şi orice alt evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Creditul la dezvoltator

O altă prevedere importantă se referă la dezvoltatorii imobiliari care pot acorda credite, începând cu 1 ianaurie 2017, doar dacă sunt înregistraţi la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Totodată, şi activitatea de recuperare de creanţe va putea fi desfăşurată doar de entităţile înregistrate de ANPC.

Autoritatea competentă cu asigurarea respectării prevederilor ordonanţei de urgenţă este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care are în vedere orientările şi recomandările emise de Autoritatea Bancară Europeană în acest domeniu şi emite, după caz, reglementări, instrucţiuni şi/sau precizări prin care stabileşte regimul aplicării respectivelor orientări şi recomandări şi le adaptează, dacă este cazul, condiţiilor specifice pieţei din România.

Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite