EXCLUSIV Reguli noi pentru vânzarea de terenuri agricole către străini. Statul vrea să înăsprească procedurile

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Doar străinii cu pregătire, cu activitate reală în agricultură şi cu intenţii serioase vor mai putea cumpăra terenuri agricole din România
Doar străinii cu pregătire, cu activitate reală în agricultură şi cu intenţii serioase vor mai putea cumpăra terenuri agricole din România

Cetăţenii străini care vor să cumpere terenuri agricole în România vor trebui să facă dovada că au pregătire în domeniul agricol, că realizează venituri din agricultură şi că desfăşoară activităţi curente în acest domeniu, dar şi să argumenteze motivele cumpărării, reiese dintr-un proiect de modificare a Legii 17/2014 privind reglementarea vânzării-cumpărării de terenuri agricole obţinut de „Adevărul“.

Ministerul Agriculturii, împreună cu reprezentanţii unor organizaţii reprezentative din sectorul agricol, pregăteşte modificarea Legii 17/2014 astfel încât vânzarea de terenuri agricole către străini să se desfăşoare după proceduri noi de avizare.

Pe scurt, principalele schimbări în lege ar fi următoarele:
** Cumpărătorul trebuie să facă dovada că are pregătire (cu un „înscris doveditor al cunoştinţelor de bază“) în domeniul agricol;
** Cumpărătorul trebuie să aibă activităţi agricole curente, să facă dovada „desfăşurării activităţii agricole pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 5 ani“;
** Cumpărătorul trebuie să fi realizat venituri din activităţi agricole în proporţie de cel puţin 50% din cifra totală de afaceri - să prezinte un „înscris doveditor al faptului că din venitul total al ultimilor trei ani 50% reprezintă venit din activităţi agricole“;
** Cumpărătorul va înainta un memoriu justificativ în care va explica de ce doreşte să achiziţioneze terenul.

Aceste dispoziţii „se vor aplica inclusiv titularilor dreptului de preempţiune, cu excepţia statului, prin Agenţia Domeniilor Statului“, se mai arată în document.

Comitete judeţene de avizare

Un nou articol introdus în viitoarea formă a Legii 17/2014 prevede că „se înfiinţează Comitetul tehnic judeţean pentru emiterea avizului tehnic final necesar încheierii contractelor“.

Potrivit proiectului, Comitetul va fi format din 11 membri, dintre care:
- 6 reprezentanţi ai organizaţiilor reprezentative din sectorul agricol
- un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România
- un reprezentant al Consiliului Judeţean
- un reprezentant al Direcţiei pentru Agricultură
- un reprezentant al Ministerului Finanţelor
- un reprezentant al instituţiei prefectului.

Acest comitet va avea atribuţia de a verifica dacă se îndeplinesc, între altele, şi condiţiile enumerate mai sus, de către cumpărători.

Acelaşi comitet va avea puterea de a respinge cererea cumpărătorului. Iată ce propune Ministerul Agriculturii:
„În situaţia în care, în urma verificărilor de Comitet, se constată că preemptorul ales sau potenţialul dobânditor nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege, se emite un aviz negativ, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru verificare“.

Amenzile se dublează

Proiectul de modificare a Legii 17/2014 are aceleaşi prevederi la capitolul contravenţii, dar măreşte substanţial amenzile aplicate în cazul săvârşirii acestora.

Aşadar, constituie contravenţii următoarele fapte:
a) vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic (...) fără avizul tehnic al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia;
b) vânzarea-cumpărarea terenurilor fără avizul Ministerului Apărării Naţionale, dacă această situaţie era notată în cartea funciară la data solicitării extrasului pentru avizare;
c) vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole fără avizul Ministerului Agriculturii (pentru terenuri mai mari de 30 de hectare), respectiv fără avizul structurilor teritoriale ale acestuia (pentru terenuri de până la 30 de hectare);
d) nerespectarea dreptului de preempţiune, ale cărui condiţii sunt prevăzute de Legea 287/2009 privind Codul civil.

Aceste contravenţii „se sancţionează cu amendă de la 100.000 de lei la 200.000 de lei“, prevede noul proiect (faţă de 50.000 la 100.000 de lei în actuala formă a legii).

Ce vor liderii agricultorilor

În documentul Ministerului Agriculturii sunt consemnate şi propunerile structurilor reprezentative ale sectorului agricol. Dintre acestea, amintim „limitarea, ca mărime, a suprafeţelor exploataţiilor agricole vizate“, „limitarea fragmentării exploataţiilor agricole“, şi „la vânzarea terenului de către o persoană fizică sau juridică străină, dreptul de preempţiune de prim rang îl au cetăţenii români şi de gradul II statul român“.

Reamintim că marţi, 5 iulie, la nivelul Ministerului Agriculturii, au fost iniţiate discuţiile pe marginea acestui document, aflat acum într-o formă incipientă, urmând ca discuţiile cu eventuale noi propuneri să fie reluate în viitorul apropiat.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite