CE: România se confruntă cu dezechilibre excesive. Ce state au intrat în procedura de deficit excesiv

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Comisia Europeană a prezentat miercuri statelor membre orientările în cadrul pachetului de primăvară pentru semestrul european 2024 pentru a construi o economie robustă și pregătită pentru viitor.

Sediul Comisiei Europene
Comisia Europeană a prezentat miercuri statelor membre orientările în cadrul pachetului de primăvară

Comisia a pregătit un raport în temeiul articolului 126 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea UE (TFUE) pentru 12 state membre pentru a evalua conformitatea acestora cu criteriul deficitului din tratat: Belgia, Cehia, Estonia, Spania, Franța, Italia. , Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacia și Finlanda.

În această evaluare, Comisia ia în considerare factori relevanți prezentați de statele membre în cazul în care raportul datoria publică/PIB este sub 60% din PIB sau dacă deficitul lor este evaluat ca fiind „aproape” de valoarea de referință de 3% și „ temporar'.

În lumina evaluării cuprinse în raport, deschiderea unei proceduri de deficit excesiv bazată pe deficit este justificată pentru șapte state membre : Belgia, Franța, Italia, Ungaria, Malta, Polonia și Slovacia.

Raportul în temeiul articolului 126 alineatul (3) este doar primul pas în deschiderea procedurilor de deficit excesiv.În lumina acestei evaluări și după examinarea avizului Comitetului Economic și Financiar, Comisia intenționează să propună Consiliului deschiderea procedurilor de deficit excesiv bazate pe deficit pentru aceste state membre în iulie 2024. Ca parte a pachetului pentru semestrul european de toamnă, pentru a asigura coerența cu calea de ajustare stabilită în planurile pe termen mediu, Comisia va propune Consiliului recomandări pentru a pune capăt situației de deficit excesiv.

În 2020, Consiliul a decis că există un deficit excesiv în România, pe baza datelor din 2019. Potrivit evaluării Comisiei, România nu a luat măsuri eficiente pentru a corecta acest lucru și a pune capăt situației sale de deficit excesiv.

Evaluarea dezechilibrelor macroeconomice

Comisia a evaluat existența dezechilibrelor macroeconomice pentru cele 12 state membre selectate pentru analize aprofundate în Raportul privind mecanismul de alertă din 2024. În general, după marele șoc al raporturilor comerciale din 2022, dezechilibrele macroeconomice au avut tendința de a se diminua în majoritatea statelor membre.

Franța, Spania și Portugalia nu se mai confruntă cu dezechilibre , deoarece vulnerabilitățile au scăzut în general. Riscurile de sustenabilitate fiscală vor fi analizate în conformitate cu regulile fiscale reformate.

Grecia și Italia se confruntă acum cu dezechilibre după ce au experimentat dezechilibre excesive până anul trecut, deoarece vulnerabilitățile au scăzut, dar rămân o îngrijorare. Riscurile de sustenabilitate fiscală vor fi analizate în conformitate cu regulile fiscale reformate.

Slovacia se confruntă acum cu dezechilibre . Vulnerabilitățile legate de competitivitatea costurilor, echilibrul extern, piața imobiliară și datoria gospodăriilor au persistat, iar acțiunile politice nu au fost luate.

Acum se constată că România se confruntă cu dezechilibre excesive după ce a suferit dezechilibre până anul trecut, deoarece vulnerabilitățile legate de conturile externe, în principal legate de deficitele guvernamentale mari și în creștere, rămân, în timp ce presiunile semnificative ale prețurilor și costurilor au avut loc.a crescut și acțiunea politică a fost slabă.

Germania, Cipru, Ungaria, Țările de Jos și Suedia continuă să se confrunte cu dezechilibre.

Evaluarea provocărilor legate de convergența socială

În acest ciclu semestrial, Comisia a efectuat pentru prima dată o analiză în două etape a ocupării forței de muncă, a competențelor și a provocărilor sociale din fiecare stat membru, pe baza Tabloului de bord social revizuit și a principiilor unui cadru de convergență socială. Analiza din prima etapă este inclusă în Raportul comun privind ocuparea forței de muncă (JER) 2024 , în timp ce o analiză mai detaliată din a doua etapă a fost publicată de serviciile Comisiei în mai 2024 pentru șapte state membre (Bulgaria, Estonia, Spania, Italia, Lituania, Ungaria și România).

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite