Casa Verde Fotovoltaice continuă: ce județe se pot înscrie începând de luni

0
Publicat:

Persoanele fizice din Regiunea Sud Vest Oltenia se pot înscrie, începând de luni, 19 iunie 2023, ora 10:00, în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice.

Casa Verde Fotovoltaice continuă în această săptămână, Foto: Arhivă Adevărul
Casa Verde Fotovoltaice continuă în această săptămână, Foto: Arhivă Adevărul

Potrivit datelor transmise de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), în zilele de 19 iunie 2023, 20 iunie 2023 și 21 iunie 2023, românii din Regiunea Sud Vest - judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea se pot înscrie în aplicația informatică destinată Programului Casa Verde Fotovoltaice.

Bugetul disponibil pentru aceste județe este de174.300.000 lei.

Tot săptămâna următoare, în data de 22 iunie 2023 încep înscrierile pentru Regiunea Vest - judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş.

Casa Verde Fotovoltaice, succes enorm în 2023

Până acum, bugetul pentru București - Ilfov în cadrul programului a fost epuizat în nouă minute după înscrierea a aproape 5.000 de persoane fizice. De asemenea, bugetul pentru regiunea Centru - judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, a fost rezervat integral, în urmă cu două săptămâni, în primele trei minute prin înscrierea unui număr de 12.253 de persoane fizice.

Bugetul pentru regiunea Nord Est - judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui a fost rezervat integral în primele cinci minute prin înscrierea unui număr de 13.974 de persoane fizice.

Spătămâna trecută, bugetul pentru regiunea Sud Muntenia a fost rezervat integral în primele patru minute prin înscrierea unui număr de 14.045 de persoane fizice.

Potrivit AFM, sesiunea de finanţare destinată persoanelor fizice se va desfăşura până pe 26 iunie, la miezul nopţii, iar unitățile de cult se vor putea înscrie în program în perioada 27 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 23:59 - toate regiunile - cu un buget de 17.500.000 lei.

Ducumentele necesare înscrierii

Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în aplicație sunt:

a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

b) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea;

în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic”, precizează Adminisrația.

e) copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

Solicitantul persoană fizică se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni. În cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, este considerată eligibilă prima cerere de finanţare care îndeplineşte criteriile de eligibilitate. Pentru solicitantul persoană fizică, este eligibil proiectul care se implementează la adresa menționată ca domiciliu în cartea de identitate.”, mai arată AFM.

Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

Suma finanțată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența până la valoarea totală a facturii se suportă de către beneficiar din surse financiare proprii.”, preciza Administrația recent.

Calendarul înscrierilor

Înscrierile persoanelor fizice în cadrul programului, prin intermediul aplicației informatice, vor continua conform următorului calendar:

- 19 iunie 2023, 20 iunie 2023, 21 iunie 2023 - Regiunea Sud Vest - judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea - 174 300 000 lei;

- 22 iunie 2023, 23 iunie 2023, 26 iunie 2023 - Regiunea Vest - judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş - 200 480 000 lei.

Zilele de înscriere pentru unitățile de cult vor fi: 27 iunie 2023, 28 iunie 2023, 29 iunie 2023 - toate regiunile - 17 500 000 lei.

Pentru toate regiunile, în prima zi programată, înscrierea în aplicație începe la ora 10:00. Pentru regiunile în care înscrierea se va realiza în 3 zile lucrătoare consecutive, înscrierea începe la ora 10:00 în prima zi și continuă până în cea de a treia zi, la ora 23:59. Pentru regiunile în care cele 3 zile lucrătoare programate pentru înscrierea solicitanților sunt separate de zile nelucrătoare, orele de începere/încheiere a înscrierii sunt: În prima zi: 10:00 – 23:59, a doua zi: 0:00 – 23:59 și a treia zi: 0:00 – 23:59.”, precizează AFM.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite