Rectificarea bugetară, aprobată de Guvern. Executivul susţine că deficitul va fi menţinut la 2,96% din PIB

Rectificarea bugetară, aprobată de Guvern. Executivul susţine că deficitul va fi menţinut la 2,96% din PIB

Potrivit documentului, veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu 1.060,7 milioane de lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu 1.705,2 milioane de lei, iar deficitul bugetar se menţine la 2,96% din PIB.

Ştiri pe aceeaşi temă

Prima rectificare a bugetului pentru 2017 a fost aprobată astăzi de Guvern în condiţiile înregistrării unei creşteri economice de 5,8% pe primul semestru, ceea ce a determinat o creştere a PIB cu 21,9 miliarde lei, conform estimărilor Comisiei Naţionale de Prognoză, de la 815,2 miliarde lei la 837,1 miliarde lei.
 
Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu 1.060,7 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu 1.705,2 milioane lei, iar deficitul bugetar se menţine la 2,96% din PIB, potrivit metodologiei cash.
 
Toate instituţiile publice au asigurate integral fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare. De asemenea, prin rectificarea bugetară se asigură plata majorărilor salariale pentru diferite categorii de personal din sistemul bugetar aprobate în acest an, extinderea acordării bursei studenţilor pe toată durata anului universitar, derularea Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii ”Start-up Nation-România”, începerea selecţiei beneficiarilor de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, plata în avans a fondurilor de sprijin pentru agricultori.
 
680 milioane lei în plus la bugetele locale
 
Prin rectificarea bugetului pentru acest an se asigură fonduri suplimentare pentru bugetele locale, care vor primi, per sold, 680,1 milioane lei, în principal, pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar - 350 milioane lei; finanţarea cheltuielilor centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap – 87,8 milioane lei; plata indemnizaţiilor însoţitorilor persoanelor cu handicap – 110,9 milioane lei; finanţarea Programului pentru şcoli (prin care se distribuie preşcolarilor şi elevilor din clasele I-VIII fructe, legume, lactate şi produse de panificaţie) – 75,0 milioane lei; susţinerea sistemului de protecţie a copilului – 78 milioane lei; servicii de salvamar – 2,4 milioane lei
 
Ce ministere primesc bani mai mulţi
 
Ministerului Sănătăţii  i-a fost asigurată suplimentar  suma de 431 milioane lei pentru plata personalului, în principal pentru personalul medical din unităţile sanitare.
 
La Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale au fost majorate fondurile cu 1,8 miliarde pentru schemele de plăţi directe pe suprafaţă. Aceste sume vor  asigura integral plata în avans pentru înfiinţarea culturilor în anul 2018. Totodată, se va asigura cofinanţarea proiectelor depuse în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 finanţate din FEADR.
 
La Ministerul Afacerilor Interne s-au alocat suplimentar 1,2 miliarde lei pentru      asigurarea drepturilor salariale şi de pensii militare de stat poliţiştilor; asigurarea mentenanţei în vederea menţinerii în stare operaţională a aeronavelor; achiziţia de echipamente de protecţie pentru poliţişti
 
La Ministerul Mediului de Afaceri, Comerţ si Antreprenoriat s-au alocat suplimentar, în completarea fondurilor europene (500 de milioane lei) pentru Programul Start-up Nation, suma de  250 milioane lei.
 
La Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale s-a asigurat suma de 795 milioane lei aferentă pensiilor şi drepturilor de asisteţă socială.
 
La Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale s-a asigurat suma de 2.464 milioane lei pentru prefinanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene.
 
Rectificarea bugetară nu generează influenţe asupra bugetului Ministerului Apărării Naţionale.
 
Căror ministere li s-a tăiat din buget
 
Diminuările bugetare au fost operate, în principal, de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (-1.980 milioane lei), Ministerul Transporturilor (-6.249,1 milioane lei), Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (-303,4 milioane lei), în principal din sumele aferente proiectelor cu finanţare din fonduri europene,  motivat de aprobarea cu întârziere a bugetului pe anul 2017, întârzierea procedurilor de achiziţie, ceea ce a condus la un grad redus al execuţiei bugetare pe primele 8 luni din acest an.
La ministerele la care au fost operate diminuări ale creditelor bugetare nu au fost reduse corespunzător şi creditele de angajament, astfel încât să nu fie afectat  procesul de contractare a proiectelor finanţate din fonduri europene şi a lucrărilor de investiţii. Diminuarea are în vedere doar creditele bugetare (cash) ce nu mai pot fi utilizate în următoarele 4 luni.
 
De asemenea, în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, au fost incluse credite de angajament în sumă de 638 milioane lei pentru Programul "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii", în vederea demarării procesului de selecţie a beneficiarilor de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie.
 
citeste totul despre: