Dan Sultanescu

Analist politic

Textul de mai jos a fost publicat în volumul „România Transatlantică”, coordonat de Club România, şi apărut pe piaţă în aceste zile. Analiza pe care o propun reflectă la modul în care s-a schimbat rolul mass-media în România post 1989. Dar şi la modul în care va afecta această schimbare democraţia românească.

La cald, după 10 zile intense, pot fi reţinute câteva concluzii foarte speciale – care pot fi contestate acum, dar merită a fi notate, pentru viitor, când analiza va fi mai rece, mai puţin pătimaşă şi mai puţin preocupată de interese de moment: