Încep angajările din sursă externă la IPJ Vaslui. Posturile scoase la concurs şi ce condiţii trebuie să îndeplinească viitorii poliţişti

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Concursul pentru ocuparea posturilor de poliţist se va desfăşura în luna mai
Concursul pentru ocuparea posturilor de poliţist se va desfăşura în luna mai

92 posturi de agenţi de poliţie au fost scoase la concurs la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, prin încadrare din sursă externă .

Concursul urmează a se desfăşura pe 14 mai, înscrierea candidaţilor urmând a se face până pe 8 aprilie. Toate posturile scoase la concurs sunt în specialitatea ordine publică, fiind prevăzute în cadrul posturilor de poliţie comunale astfel:

- în cadrul Secţiei de Poliţie Rurală 1 Vaslui, la posturile de poliţie comunale: Albeşti, Bogdana (2 posturi), Costeşti, Deleni (2 posturi), Dragomireşti, Gârceni (2 posturi), Lipovăţ, Muntenii de Jos, Poieneşti (2 posturi), Pungeşti (2 posturi), Puşcaşi;

- în cadrul Secţiei de Poliţie Rurală 2 Vaslui, la posturile de poliţie comunale: Bălteni, Codăeşti, Cozmeşti, Dăneşti (2 posturi), Deleşti (2 posturi), Fereşti (2 posturi), Micleşti (2 posturi), Muntenii de Sus, Oşeşti (2 posturi), Soleşti, Ştefan cel Mare, Tanacu (2 posturi), Tăcuta, Văleni, Zăpodeni;


- în cadrul Secţiei de Poliţie Rurală 3 Bârlad,
la posturile de poliţie comunale: Alexandru Vlahuţă, Băcani, Bogdăniţa, Ciocani (2 posturi), Coroieşti, Fruntişeni (2 posturi), Griviţa, Ibăneşti, Iveşti, Pochidia Pogoneşti (2 posturi), Vinderei (3 posturi);

-  în cadrul Secţiei de Poliţie Rurală 4 Huşi, la posturile de poliţie comunale: Boţeşti, Buneşti –Avereşti, Dimitrie Cantemir, Drânceni, Duda-Epureni, Hoceni (2 posturi), Lunca Banului, Tătărăni, Vetrişoaia;
- în cadrul Secţiei de Poliţie Rurală 5 Murgeni, la posturile de poliţie comunale: Blăgeşti, Epureni, Fălciu, Măluşteni (2 posturi), Şuletea (2 posturi);

- în cadrul Secţiei de Poliţie Rurală 6 Negreşti, la posturile de poliţie comunale: Băceşti (2 posturi), Dumeşti, Rafaila (2 posturi), Rebricea (2 posturi), Vultureşti;

- în cadrul Secţiei de Poliţie Rurală 7 Banca, la posturile de poliţie comunale: Banca, Bogdăneşti (2 posturi), Dodeşti, Viişoara (2 posturi), Vutcani;

- în cadrul Secţiei de Poliţie Rurală 8 Iana, la posturile de poliţie comunale: Iana, Ghergheşti, Pogana, Puieşti, Voineşti (2 posturi).

Condiţii obligatorii pentru candidaţi

Pot participa la concurs, candidaţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile: au cetăţenia română şi domiciliul în România, cunosc limba română scris şi vorbit şi au capacitate deplină de exerciţiu;

De asemenea, candidaţii trebuie: 
- să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
- să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
- să nu fie membru al vreunui partind politic

- să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special şi criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
- să deţină permis de conducere categoria „B”.

Concursul va cuprinde trei probe: evaluarea performanţei fizice, test scris, de tip grilă şi interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală).

La înscriere, candidaţii sunt obligaţi să opteze, prin cererea de înscriere, pentru a candida la concurs pentru ocuparea postului/posturilor din cadrul unei structuri. Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, depusă până la data de 08.04.2016, în zile lucrătoare, la sediul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale din strada Mihail Kogălniceanu, nr. 2 (lângă sediul I.P.J. Vaslui). Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 15.04.2016. 

VasluiPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite