Petru Şchiopul, voievodul moldovean cu cele mai multe domnii: „Era domnu blându, nebeţiv, necurvar, nelacom, nerăsipitoriu“

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Petru Şchiopul, voievodul moldovean cu cele mai multe domnii. FOTO www.wikipedia.org
Petru Şchiopul, voievodul moldovean cu cele mai multe domnii. FOTO www.wikipedia.org

Petru Şchiopul (1537 – 1594) a fost domnitorul Moldovei în patru rânduri, deţinând un „record” în acest sens în istoria Principatelor Române. Prima domnie a durat între 11 iunie 1574 şi 18 noiembrie 1577, a doua între 31 decembrie 1577 şi 9 februarie 1578, a treia între 13 martie 1578 şi 2 decembrie 1579 şi a patra domnie între 17 octombrie 1582 şi 9 august 1591.

Petru Şchiopul a fost primul membru din dinastia Basarabilor din Muntenia ce a ajuns pe tronul Moldovei deţinut ani la rând de dinastia Muşatinilor. În timpul domniei sale, mai mulţi moldoveni membri ai unor familii de seamă au râvnit la titlul de domn al Moldovei.

„Sfirciovschi şi cu Dumbravă vornicul, daca au biruit acea strajă şi au prinsu de veste cum Pătru vodă nimica nu ştie de oastea lui Ion vodă, îndată au răpezit oameni de ţară, să dea ştire lui Ion vodă, să sârguiască să-i lovască fără veste, că are vreme, de-i este voia să-i bată. Şi i-au dat ştire cum este oaste foarte multă. Înţelegându aceasta Ion vodă, cum au putut mai tare au sârguit. Şi daca s-au împreunat toţi, împărţindu-să în trei polcuri, i-au lovit cându ei dormiia fără grijă. Aşa nimini de nimica nu să putea apuca, fiind dezbrăcaţi şi fără cai, căci caii le era slobozi la păjune în nădejdea strejii.

Aşa împresurându-i fără veste şi multă moarte făcând într-înşii, birui Ion vodă. Iară domnii amândoi de-abiia au scăpat, lăsând tot în tabără şi au hălăduit numai cu trupurile la Brăila. Ion vodă, daca au bătut pre Pătru vodă Şchiopul şi pe Alixandru vodă, s-au lăsat în goană după dânşii şi au slobozit oastea în pradă, de au jăcuit Ţara Muntenească mai mult di jumătate. Şi puse domnu în Ţara Muntenească pre Vintilă vodă şi el s-au întorsu înapoi”, a arătat cronicarul Grigore Ureche în „Letopiseţul Ţării Moldovei”.

După moartea lui Ioan Vodă cel Viteaz, care a fost ucis cu cruzime de către turci, Petru Şchiopul a devenit domnitor al Moldovei, primind această poreclă deoarece avea dureri mari la unul dintre picioare, durere ce îl făcea să şchioapăte uneori.

„Turcii deaca ş-au dostoit inimile sale şi omorâră pre Ion vodă, dederă domniia lui Pătru vodă, pre carile l-au poreclit Şchiopul şi ei s-au întorsu înapoi. Iară Pătru vodă îndată au trimis pre Bilăi vornicul de prinse scaunul Sucevii şi dede veste de pace şi de domnu tânăr şi scoasă băjăniile pre acasă. Iară Pătru vodă în luna lui iunie 25 de zile au şăzut în scaun şi pre toţi i-a tras cătră sine”, a menţionat Grigore Ureche.

Imediat după ce s-a instalat pe tronul Moldovei, Petru Şchiopul a purtat mai multe bătălii cu Ioan Potcoavă şi fraţii acestuia, deoarece aceştia doreau să ajungă la conducerea ţării. Între cele două părţi s-au dat mai multe lupte, pe tronul ţării alternând ba Petru Şchiopul, ba Ioan Potcoavă, ba Alexandru Potcoavă.

Exilat în Alep

În anul 1579, sultanul turc l-a alungat pe Petru Şchiopul de la conducerea Moldovei, punând în locul său pe Iancu Sasul. Şchiopul a fost exilat în Alep, unde a avut să trăiască timp de aproape trei ani de zile. După ce Iancu Sasul este decapitat de poloni, pe tronul ţării revine Petru Şchiopul.

„După ce au mazilit împăratul pre Iancul vodă, dat-au domniia iarăşi lui Pătru vodă Şchiopul, pre carile aşteptându-l toţi, iată au venit al doilea rându în ţară şi au şezut în scaun, octovrie 17. Auzindu deciia pribegii carii era fugiţi pintr-alte ţări de nevoia Iancului vodă, cu dragoste s-au întorsu la domnu său, Pătru vodă. Pre carii i-au miluit iară cu boieriile lor”, a scris Grigore Ureche.

În anul 1591, Petru Şchiopul renunţă de bună voie la tronul Moldovei şi pleacă în Austria, unde avea să trăiască până la moartea sa din 1594.

„Şi aşa Pătru vodă putem să-i zicem cel Milostivu, că binile său au lipădat pentru ţară, care ca acesta nu s-au mai aflat. Era domnu blându, ca o matcă fără ac, la judecată dreptu, nebeţiv, necurvar, nelacom, nerăsipitoriu, putem să-i zicem că toate pre izvod le-au ţinut, ca să nu să zmintească. Acestu Pătru vodă au domnit întru amândoao domniile doisprăzece ani şi jumătate”, aşa a fost descris Petru Şchiopul de cronicarul Grigore Ureche.

Alte ştiri pe această temă:

Cât de mult se bea în trecut în Modova şi în Ţara Românescă

Întâlnirea istorică între Iancu Jianu şi Tudor Vladimirescu. Misiunea diplomatică pe care haiducul a îndeplinit-o cu preţul libertăţii

Bătăliile lui Ştefan cel Mare cu Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Ţepeş. Ulterior, s-a căsătorit chiar cu fiica duşmanului

SuceavaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite