Universitatea „Al. I. Cuza“ Iaşi, ameninţată cu trimiterea în judecată de către propriii studenţi

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Reprezentanţii studenţilor de la Universitatea „Al. I. Cuza“ se arată indignaţi de prevederile statutului studentului, care urmează a fi aprobat mâine, 30 ianuarie, într-o şedinţă a Senatului instituţiei.

Membrii Ligii Studenţilor (LS) din Universitatea "Al. I. Cuza" îşi acuză colegii, care le reprezintă interesele în Senatul instituţiei, de lipsă de combativitate în promovarea statutului studentului.

Documentul urmează a fi aprobat în cursul zilei de joi, 30 ianuarie, într-o formă care ar dăuna grav drepturilor celor care învaţă la universitate, susţine cei de la LS.

"Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor, cunoscut drept Statutul Studentului, reprezintă prima iniţiativă legislativă ce aparţine 100% organizaţiilor studenţeşti şi cuprinde drepturile şi obligaţiile studenţilor. Adoptat după mai bine de cinci ani de negocieri între ANOSR şi Ministerul Educaţiei, în luna aprilie a anului 2012 prin Ordin de Ministru (OMECTS 3666/2012), el are caracter de lege, fiind anexă a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Universităţile sunt obligate să adopte acest statut, într-o variantă proprie, la propunerea studenţilor, dar care nu trebuie sub nicio formă să se depărteze de la prevederile variantei din lege. În adoptarea lui la nivel de universitate nu există decât loc pentru îmbunătăţiri, care să vină în sprijinul studenţilor, precum la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) sau la Universitatea Politehnica din Timişoara (UPT)", se arată într-un comunicat al Ligii Studenţilor.

Reprezentanţii acestui for le reproşează atât colegilor lor, cât şi celorlalţi membri ai Senatului că nu s-au implicat pentru modificarea statutului într-o formă care să corespundă Legii Educaţiei Naţionale şi au enumerat o listă de nereguli:

 eliminarea prevederilor legate de asocierea în organizaţii studenţeşti şi de modul în care acestea participă la nivelul structurilor decizionale (Consiliul Facultăţii, Senat, Consiliu de Administraţie);
 condiţionarea statutului de student reprezentant, impunându-se ca acesta să aibă cel puţin media 8 (opt) şi să fie integralist (încălcare directă a art. 203 (4) din legea nr. 1/2011);
 eliminarea prevederilor referitoare la intervenţia personalului universităţii în procesele de alegere a studenţilor reprezentanţi (de altfel, fapt reclamat în trecut la UAIC) care sunt sancţionate prin lege (art. 312 din legea nr. 1/2011);
 eliminarea prevederilor referitoare la transparenţa în administraţie şi la dreptul studenţilor de a solicita informaţii de interes public (violare a legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, prin care se pot solicita universităţii inclusiv date de ordin financiar);
 eliminarea prevederilor privind persoanele cu dizabilităţi sau a celor care vin din medii defavorizate social, precum şi eliminarea prevederilor referitoare la tipurile de burse şi de alte forme de sprijin de care se pot bucura studenţii;
 eliminarea prevederilor referitoare la Învăţământul Centrat pe Student (ICS), care este de altfel şi principalul obiectiv al sistemului Bologna, asumat în nenumărate rânduri, atât la nivel european, cât şi internaţional;
 eliminarea unor drepturi educaţionale, precum dreptul cel de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie internaţională sau dreptul de a refuza participarea la procesul educaţional mai mult de 8 (opt) ore pe zi;
 eliminarea prevederilor despre taberele studenţeşti;
 eliminarea prevederilor privind raporturile asupra respectării Codului drepturilor şi obligaţiilor studenţilor, pe care organizaţiile şi federaţiile studenţeşti sunt obligate să îl alcătuiască, iar universităţile să-l publice pe site-ul propriu, cu angajamentul instituţiilor de învăţământ superior că vor rezolva eventualele abateri pe care le-au comis şi pe care le-au identificat studenţii.


Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (LS IAŞI) a venit cu o variantă proprie a statutului, care n-ar fi fost luată în considerare de către membrii Senatului şi care prevede:
 acceptarea studenţilor ca parteneri strategici şi egali în toate aspectele, în procesul de învăţământ superior, prin implicarea lor în structurile decizionale, executive şi consultative, precum şi acceptarea rolului fundamental pe care îl au în cadrul universităţii, fără aceştia universitatea neputându-şi justifica misiunea şi nici măcar existenţa;
 recunoaşterea rolului pe care îl au organizaţiile studenţeşti, care în multe ţări europene sunt recunoscute drept singurele forme de reprezentare legitimă;
 reprezentarea corectă, democratică şi responsabilă a studenţilor în structurile decizionale, executive şi consultative ale universităţii;
 transparenţă în decizii şi administraţie;
 susţinerea studenţilor în domeniul cercetării ştiinţifice;
 regularea modului în care se stabilesc examenele şi a intervalului de timp în care cadrele didactice trebuie să comunice studenţilor notele obţinute.


"Joi, 30 ianuarie, de la ora 12.00, în senatul universităţii ieşene, se va supune votului problema Codului drepturilor şi obligaţiilor studenţilor (Statutul studentului), deşi reprezentanţii studenţilor din senat au refuzat constant punerea în dezbatere publică a acestuia. Liga Studenţilor (LS IAŞI) a oferit universităţii două alternative: fie se va adopta Statutul Studentului în varianta propusă de ligă, fie va fi amânată adoptarea lui, pentru a permite punerea lui în dezbatere. În cazul în care statutul va trece în varianta propusă de studenţii din senatul UAIC, Liga Studenţilor este dispusă să notifice Ministerul Educaţiei Naţionale şi să acţioneze în instanţă universitatea", se mai arată în comunicat.

Mai puteţi citi:

Rectorul Universităţii „Al. I. Cuza”, ameninţat cu moartea: „Nu ne lăsam până nu-ţi dăm un topor în cap”

Dezastru financiar la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaşi. Salarii tăiate cu 15% şi angajaţi ce iau în calcul începerea grevei

Universitatea „Al. I. Cuza“, la un pas de colaps din cauza datoriilor uriaşe la bănci

IaşiPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite