Ghidul asiguratului pe înţelesul tuturor: Care sunt şi cum pot fi accesate serviciile medicale

0
0
Ghidul asiguratului detaliază serviciile medicale la care are acces pacientul are a plătit contribuţa Foto: Shuterstock
Ghidul asiguratului detaliază serviciile medicale la care are acces pacientul are a plătit contribuţa Foto: Shuterstock

Casa Naţională de Asigurări de Sănătăte a elaborat Ghidul asiguratului, un document care cuprinde informaţii referitoare la calitatea de asigurat, drepturile şi obligaţiile asiguratului, serviciile medicale şi modalităţile de accesare a acestora, conform reglementărilor în vigoare la nivelul lunii iulie 2021.

Persoanele asigurate în sistemul de stat beneficiază de servicii medicale, medicamente şi dispozitive cuprinse în pachetul de bază, furnizate de medicul de familie sau medicul specialist, în ambulatoriu sau în spital baza cardului naţional de sănătate. De exemplu, în spital, serviciile medicale asigurate sunt urgenţele medico-chirurgicale care pun în pericol viaţa pacientului, bolile cu potenţial endemo-epidemiologic până la rezolvarea completă a cazului; naşterea, avort, plăgi deschise, tratamentul şi profilaxia rabiei cu şi fără antitetanic. În plus, este vorba despre consultaţii de urgenţă la domiciliu – cod verde – şi transport sanitar neasistat. 

Printre serviciile medicale nedecontate din fondul CNAS se numără: cele aferente bolilor profesionale, accidentelor de muncă, unele servicii de înaltă performanţă, serviciile hoteliere cu grad înalt de confort, corecţiile estetice la persoanele peste 18 ani, cu excepţia reconstrucţiilor mamare şi a endoprotezării, fertilizarea in vitro, unele medicamente şi materiale sanitare, altele decât cele prevăzute în norme, asistenţa medicală la cerere, contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului şi nici serviciile de planificare familială din spital. Toate aceste servicii pot fi suportate de asigurat, de spitalele care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse. 

Banii de medicamente, rambursaţi 

Ghidul mai prevede ca, în cazul în care medicul din secţia în care asiguratul este internat recomandă, în baza unor documente medicale, anumite medicamente, materiale sanitare sau investigaţii de laborator, iar cheltuielile pentru acestea sunt suportate de către asigurat, deşi ar fi fost îndreptăţit să beneficieze de acestea gratuit, spitalul rambursează pacientului contravaloarea acestor cheltuieli la solicitarea asiguratului. 

„Rambursarea cheltuielilor menţionate este o obligaţie care se aplică exclusiv spitalelor publice şi se realizează din veniturile proprii ale acestora”, se specifică în document. Ghidul mai prevede ca persoanele neasigurate să beneficieze de un pachet minimal de servicii medicale care se referă în special la urgenţe medicochirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lehuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenţie.   

Drepturi şi obligaţii 

Printre cele mai importante drepturi de care beneficiază persoanele asigurate se numără acela de a alege furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate, de a-şi schimba medicul de familie ales, dar numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrieii în listele acestuia, de a avea servicii de asistenţă medicală preventivă, ambulatorii şi spitaliceşti, tratament fizioterapeutic şi de recuperare, dispozitive medicale şi tehnologii, concedii şi indemnizaţii e asigurări sociale sănătate, condiţiile legii, precum şi păstrarea confidenţialităţii datelor. 

Pentru a se putea bucura de aceste drepturi, asiguraţii sunt obligaţi să se înscrie pe lista unui medic de familie, să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate; să se prezinte la controalele profilactice şi periodice; să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări de sănătate asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi; să respecte tratamentul şi indicaţiile medicului şi să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar; preum şi să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia personală.  

Lista analizelor gratuite:  

  • hemogramă
  • acid uric, creatinină serică, glicemie, colesterol, trigliceride, sodiu, potasiu, calciu, magneziu:
  • sumar şi sediment de urină, albumină urinară, glucoză urinară;
  • diferiţi hormoni şi anticorpi;
  • analiza secreţiilor, excreţiilor, antibiogramă;
  • examen de ţesuturi prelevate; 
  • testare Babeş-Papanicolau.  

Persoanele care beneficiază de asigurare fără plata contribuţiei  

- copiii până la vârsta de 18 ani şi tinerii cu vârsta între 18-26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu; 

- studenţii şi studenţii-doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice;

- soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

- femeile însărcinate şi lăuzele; persoanele cu handicap; 

- bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni.   

Cum ştiţi dacă sunteţi asigurat 

Verificarea calităţii de asigurat se poate face online, prin interogarea aplicaţiei de pe pagina web a CNAS sau de pe paginile web ale caselor de asigurări de sănătate la adresa www.cnas.ro/verificare-asigurat.   

    

Societate


Ultimele știri
Cele mai citite