Patru universităţi străine caută lectori pentru cursurile de limba română

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Filologii de carieră pot merge să predea cursuri de limba română studenţilor din străinătate                 FOTO Adevărul Arhiva
Filologii de carieră pot merge să predea cursuri de limba română studenţilor din străinătate                 FOTO Adevărul Arhiva

Ministerul Educaţiei a anunţat organizarea unor concursuri, prin intermediul Institutului Limbii Române, pentru a selecta lectori care să le predea studenţilor străini cursuri de limba română la patru universităţi din Germania, Cehia, Polonia şi Kazahstan, în anul universitar viitor.

Profesorii români, specializaţi în filologie sau ştiinţe, cu activitate de cercetare şi cunoştinţe de limbi străine pot participa la concursurile pentru funcţia de lector de limba română la patru universităţi străine, organizate de Ministerul Educaţiei, prin Institutul Limbii Române, potrivit anunţurilor postate pe site-ul ministerului.

Persoanele selectate le vor preda studenţilor străini cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească, acolo unde există această catedră, cursuri care urmează să fie susţinute începând cu semestrul I al anului universitar 2013-2014.

Criterii de selecţie

Condiţiile de acces într-o astfel de funcţie, dar şi perioada de aplicare diferă în funcţie de universitate.

Astfel, la Universitatea Carolină din Praga (Cehia), partenerii străini solicită ca cei care aplică pentru posturile de lector de limba română să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă titlul de doctor în ştiinţe (literatură şi/sau cultură)
 • să aibă experienţă în predarea limbii române ca limbă străină
 • să deţină un portofoliu bogat de lucrări de specialitate publicate
 • să fie un bun cunoscător al limbii engleze sau/şi al altor limbi de circulaţie internaţională (franceză, germană, rusă).


Pentru Universitatea ”Johannes Gutenberg” din Mainz (Germania), aplicanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă licenţă în limba şi literatura română
 • să fie buni cunoscători ai limbii germane.


Pentru ambele universităţi, termenul limită pentru depunerea candidaturilor, personal sau prin poştă la sediul Institutului Limbii Române, este 29 martie 2013. 

În ceea ce priveşte Universitatea ”Adam Mickiewicz” din Poznan (Polonia), sunt acceptate în principiu candidaturile persoanelor care au cetăţenie română, au absolvit o facultate de filologie şi sunt titulare ale unei facultăţi româneşti acreditate. Condiţiile specifice impuse de polonezi candidaţilor sunt:

 • să fie doctor în filologie
 • să cunoască limba polonă la nivel avansat
 • să aibă o experienţă de minimum 3 ani în predarea limbii române studenţilor polonezi
 • să aibă o activitate de cercetare bogată.


Termenul limită pentru depunerea dosarelor în cazul ofertei universităţii din Polonia este 13 martie 2013, potrivit anunţului publicat pe site-ul ministerului.

Cei de la Universitatea din Karaganda (Kazahstan) susţin că sunt acceptate candidaturile persoanelor care au cetăţenie română, au absolvit o facultate de filologie şi sunt profesori titulari în învăţământul preuniversitar românesc. Condiţiile specifice sunt:

 • să aibă titlul de doctor în ştiinţe
 • să cunoască limba rusă - reprezintă un avantaj
 • să posede abilităţile necesare pentru predarea limbii române studenţilor străini.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor, de asemenea la Institutul Limbii Române, este 29 martie 2013.

În afară de aceste condiţii de ordin profesional impuse de universităţile străine, profesorii trebuie să respecte şi prevederile stabilite de statul român prin Ordinul Ministerului Educaţiei 4653/2008.

Condiţii generale impuse de normele autohtone

Candidaţii vor fi punctaţi ţinându-se cont de calificarea universitară, titlul universitar, gradul didactic, experienţa în predarea limbii române pentru străini, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, activitatea didactică şi ştiinţifică, participarea la proiecte universitare internaţionale, proiectul de activitate propus.

Dosarul de concurs va cuprinde documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de mai sus şi nu se vor acorda puncte doar în baza menţiunilor din CV. 

Obligatoriu, dosarul va conţine:

 • cerere de înscriere la concurs, cu precizarea postului pentru care candidează
 • fotocopie pe diploma de de absolvire a facultăţii
 • CV în format european, în limba romană şi într-o limbă de circulaţie internaţională
 • lista de lucrări publicate şi extrase din studii reprezentative
 • fotocopie de pe diploma de masterat, de pe adeverinţa care confirmă calitatea de doctorand sau de pe diploma de doctor în filologie
 • proiect în legătură cu activitatea pe care candidaţii urmează să o desfăşoare, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională
 • aprobarea senatului universităţii/ inspectoratului şcolar/ unităţii de învăţământ de care aparţine candidatul, conform formularului stabilit de minister, cu menţiunea păstrării locului de muncă, în original
 • trei recomandări în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională 


În plus, candidaţii angajaţi ai universităţilor înfiinţate după 1989 vor completa dosarul de concurs cu o copie a actului normativ prin care e acreditată facultatea la care sunt titulari.

Sprijin financiar de la buget de până la 2.100 de euro lunar

Ministerul Educaţiei mai precizează că statul român acordă şi facilităţi financiare acestor lectori români, potriviti unei hotărâri de Guvern din 2008, în încercarea de a sprijini promovarea studiului limbii române în străinătate.

Cei care merg pe astfel de funcţii primesc indemnizaţii lunare cuprinse între 1.000 şi 2.000 de euro, în funcţie de ţară, şi 100 de euro lunar pentru telefon, fax, xerox, articole de birotică, cărţi şi transport intern. 

Pentru SUA, indemnizaţia este de 2.000 de dolari, la care se adaugă suma de 500 dolari pentru telefon, fax, xerox, cărţi, transport în interiorul ţării şi cazare.

Aceste sume se plătesc de Institutul Limbii Române din fondurile de la bugetul aprobat Ministerului Educaţiei, în euro sau în dolari, după caz, în conturile bancare personale ale lectorilor, inclusiv comisioanele bancare.

Ţările unde predau lectorii români

Potrivit programării stabilite în actul normativ din 2008, privind înfiinţarea lectoratelor de limba română
la universităţi din străinătate, până în 2010 erau preconizate peste 20 de astfel de cursuri, în 11 state:

a) În anul 2008, 4 lectorate:

 • 3 lectorate în Germania
 • 1 lectorat în Israel.


b) În anul universitar 2008-2009, 9 lectorate:

 • 2 lectorate în Germania
 • 1 lectorat în Cipru
 • 2 lectorate în Spania
 • 1 lectorat în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
 • 1 lectorat în Austria
 • 1 lectorat în Ucraina
 • 1 lectorat în Statele Unite ale Americii.


c) În anul universitar 2009-2010, 11 lectorate:

 • 2 lectorate în Germania
 • 1 lectorat în Japonia
 • 1 lectorat în Statele Unite ale Americii
 • 1 lectorat în Spania
 • 1 lectorat în Belgia
 • 1 lectorat în Regatul Ţărilor de Jos.
EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite