Evaluare Națională 2024. Cine sunt elevii care vor primi o oră în plus pentru redactarea lucrărilor

0
Publicat:

Timpul de lucru în cadrul probelor de Evaluare Națională 2024 poate fi prelungit cu maximum 60 de minute. Însă, doar anumiți elevi ar putea beneficia de această regulă. 

elevă care scrie pe foaia de examen
La examenul de Evaluare, elevi au la dispoziție două ore să rezolve subiectele. Sursa foto: arhivă

Conform procedurii Ministerului Educației, timpul de lucru în cadrul probelor de Evaluare Națională 2024 și Bacalaureat poate fi prelungit cu maximum 60 de minute pentru lucrările anulate numai în situații obiective și neimputabile elevilor. Pentru transcrierea unei pagini complete, timpul de redactare se prelungește cu maximum 15 minute. 

Evaluare Națională 2024. Situațiile în care se prelungește timpul de lucru

Iată în ce situații se prelungește timpul alocat rezolvării subiectelor de examen

Erori de completare a foilor tipizate, ca urmare a neatenției profesorilor asistenți și a informațiilor eronate transmise de către aceștia, cum ar fi:

– greșeli de completare pe foaia de examen de către candidat a antetului conținând informațiile referitoare la disciplina la care se susține proba scrisă și limba în care se redactează lucrarea, abrevieri sau prescurtări de cuvinte, scriere greșită a unor cuvinte, inadvertențe în formulare, alte greșeli ce pot conduce la încadrarea greșită a lucrării;

– greșeli de completare pe foaia de examen de către candidat a casetei conținând datele de identificare ale candidatului: numele și prenumele candidatului, inclusiv inițiala tatălui, incomplete sau scrise greșit, sau acestea nu sunt scrise citeț, denumirea greșită a școlii de proveniență, respectiv a centrului de examen, lipsa datelor asistenților (nume și prenume, semnătură);

-  deteriorarea involuntară, accidentală, a foii de examen, prin ştersături, tăieri sau pete care afectează lizibilitatea răspunsurilor date de către candidat, neimputabile acestuia;

- distribuirea unui tip de subiect necorespunzător filierei/ profilului/ specializării/ limbii de predare și opțiunii candidatului;

- alte situații apreciate ca fiind neimputabile candidatului și care pot determina declararea lucrării ca ilizibilă sau posibilă fraudă.

În cât timp se completează antetul și caseta de identificare

Profesorii asistenți au obligația de a verifica dacă modul de completare de către candidați a antetului și a casetei de identificare respectă prevederile procedurale, astfel:

– la Evaluarea Națională, după distribuirea broșurilor, în intervalul de timp special alocat de 15 minute, și din momentul începerii rezolvării subiectelor de către candidați a timpului efectiv de lucru pentru probă, în intervalul de timp de maximum 10 minute;

– la examenul național de Bacalaureat, înainte de distribuirea subiectelor, precum și după încheierea distribuirii subiectelor în intervalul de timp de maximum 10 minute.

În cazul în care se constată inadvertențe, acestea se aduc la cunoștința președintelui comisiei din centrul de examen. Sesizarea situației obiective, neimputabile candidatului, ce ar putea conduce la anularea lucrării scrise și transcrierea acesteia poate fi făcută de către candidat/ profesorul asistent/ președinte, vicepreședinte sau membru din comisia de examen. 

Broșurile / Foile de examen (tipizatele) folosite inițial se anulează de către asistenți, menţionându-se pe ele „Anulat”, se semnează de către asistenţi și de către președintele comisiei de examen și se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.

Ce se întâmplă după anularea lucrării. De cât timp în plus beneficiază elevii 

După anularea lucrării, candidatul primește o nouă foaie tipizată de examen/broșură, iar timpul alocat pentru redactarea răspunsurilor se prelungește, după caz, în concordanță cu numărul de pagini scrise ale lucrării anulate. Intervalul de timp stabilit va fi necesar doar pentru transcrierea răspunsurilor existente pe foaia anulată, după cum urmează:

- dacă identificarea erorii se realizează imediat după deschiderea subiectelor în săli, timpul se prelungeşte cu maximum 10 minute, din momentul anulării lucrării, dacă lucrarea conține răspunsuri;

- în cazul în care lucrarea anulată conține răspunsuri doar la itemi obiectivi, a căror transcriere nu necesită mult timp, timpul de transcriere a răspunsurilor se prelungește cu maximum 15 minute, din momentul anulării lucrării;

- pentru transcrierea unei pagini complete, se prelungește timpul de redactare cu maximum 15 minute, din momentul anulării lucrării, fără a depăşi termenul maxim de 1 oră pentru transcrierea tuturor paginilor;

- în cazul în care anularea lucrării s-a făcut ca urmare a constatării, în maximum 60 de minute de la începerea probei, a distribuirii unui subiect necorespunzător filierei/profilului/ specializării/ limbii de predare și opțiunii candidatului, atunci timpul de redactare se prelungește cu exact numărul de minute scurse de la începerea probei.

Evaluare Națională 2024. Calendarul probelor

  • 25 iunie 2024 Limba și literatura română — proba scrisă;
  • 27 iunie 2024 Matematică — proba scrisă;
  • 28 iunie 2024 Limba și literatura maternă — proba scrisă;
  • 3 iulie 2024 (până la ora 14.00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor;
  • 3 iulie 2024 (ora 16.00—ora 19.00) Depunerea contestațiilor;
  • 4 iulie 2024 (ora 8.00—ora 12.00)  Depunerea contestațiilor;
  • 4 iulie—9 iulie 2024 Rezolvarea contestațiilor;
  • 9 iulie 2024 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor;
EducațiePartenerii noștri

image
canal33.ro
Ultimele știri
Cele mai citite