DOCUMENT Consiliul Naţional de Etică nu va mai avea ultimul cuvânt în cazul tezelor de doctorat plagiate

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Consiliul Naţional de Etică nu se va mai ocupa de analiza presupuselor abateri de la etica academică în cazul tezelor de doctorat şi nici nu va mai stabili sancţiuni cum ar fi retragerea titlurilor de doctor. Aşa stabileşte un proiect de ordonanţă de urgenţă, scos luni în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educaţiei.

Potrivit proiectului, se abrogă mai multe articole din Legea 206/2004, care stabileşte atribuţiile Consiliului Naţional de Etică.

Articolul 4^2, alineatul 3 din Legea 206/2004

(1) Sesizarile privind abaterile de la normele de buna conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare sunt analizate in doua etape detaliate in Codul de etica:
a) analiza la nivelul institutiei in cadrul careia presupusele abateri s-au produs, denumita prima etapa, care se desfasoara conform art. 11 si prevederilor Codului de etica;
b) analiza la nivelul Consiliului National de Etica, denumita etapa a doua.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. a) sesizările sau contestaţiile care vizează conducători de instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare ori de instituţii publice, membri ai consiliilor de administraţie, ai comitetelor de direcţie, ai consiliilor ştiinţifice sau ai comisiilor de etică ale instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare ori persoane cu funcţii de demnitate publică, care sunt analizate direct de Consiliul Naţional de Etică

De asemenea, se mai abrogă art. 14 din Legea 206/2004, unde sunt reglementate sancţiunile aplicate de Consiliul Naţional de Etică, ca urmare a constatării abaterilor de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare
Sancţiunile abrogate sunt:
    a) avertisment scris;
    b) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită;
    c) retragerea calităţii de conducător de doctorat şi/sau a atestatului de abilitare;
    d) retragerea titlului de doctor;
    e) retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea;
    f) destituirea din funcţia de conducere din instituţia de cercetare-dezvoltare;
    g) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;
    h) interzicerea, pentru o perioadă determinată, a accesului la finanţare din fonduri publice destinată cercetării-dezvoltării;
    i) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an şi 10 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau ca membru în comisii de concurs;
    j) îndepărtarea persoanei/persoanelor respective din echipa de realizare a proiectului;
    k) oprirea finanţării proiectului;
    l) oprirea finanţării proiectului, cu obligativitatea returnării fondurilor.

În nota de fundamentare, Ministerul Educaţiei motivează decizia astfel:

"Având în vedere rolul şi atribuţiile Consiliului Naţional de Etică, precum şi faptul că acordarea calităţii de conducător de doctorat şi/sau a atestatului de abilitare, respectiv acordarea titului de doctor, materializate în acte administrative emise de instituţii de specialitate, sancţiunile cu privire la acestea nu pot fi aplicate de Consiliului Naţional de Etică, prin retragerea acestor calităţi întrucât încalcă principiul simetriei actelor adminstrative (cine emite şi retrage)."

Nota Fundamentare OG Modif Leg 206 v. 15.01

Proiect OG Modif L 206-2004 v. 15.01

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite