Ce elevi primesc burse: cei de la stat, de la privat, dar și cei de la școlile speciale sau din școlile din penitenciare

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministerul Educației a răspuns unor întrebări legate de acordarea burselor pentru elevi, după ce au unitățile de învățământ au avut tot felul de neclarități. Sunt clarificate tipurile de competiții luate în calcul pentru bursele olimpice și de merit, dar și valoarea acestora. 

Primesc burse elevii de la privat, cei de la școlile speciale sau cei din școlile din penitenciare
Primesc burse elevii de la privat, cei de la școlile speciale sau cei din școlile din penitenciare

Pe tema acordării burselor școlare au fost strânse din partea școlilor întrebări , astfel Ministerul Educației transmite : „ Am adunat la un loc răspunsurile la cele mai frecvente întrebări primite din şcoli, în ultimele zile, pe tema acordării burselor şcolare. Răspunsurile la aceste întrebări, precum şi alte informaţii transmise după publicarea Metodologiei de acordare a burselor şcolare sunt disponibile în secţiunea special creată în acest sens pe site-ul Ministerului Educaţiei”,  potrivit paginii de Facebook. 

Elevii primesc burse sociale, de merit, tehnologice, pentru mame minore și de excelență olimpică. Valoarea burselor școlare variază între 300 și 3000 de lei, astfel Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 şi 3000 lei, Bursă de excelenţă olimpică II: 700 lei, Bursă de merit : 450 lei, Bursă socială: 300 lei, Bursă pentru mame minore: 700 lei, Bursă tehnologică: 300 lei. Plata primelor burse din acest an școlar se va face, atât pentru luna septembrie, cât şi pentru luna octombrie a anului curent, la data de 15 noiembrie. Ministerul a cerut suplimentarea bugetului cu 838,5 milioane de lei pentru a putea acoperi cheltuielile cu bursele elevilor, potrivit unui proiect de Hotărâre de guvern. 

Ce neclarități aveau școlile privind acordarea burselor 

Găsiți mai jos cele mai frecvente întrebări și ce răspunsuri a dat Ministerul  Educației: 

  • Ce tip de olimpiade și concursuri  sunt luate în calcul pentru burse?

Răspunsul Ministerului : „Pentru bursele de excelență olimpică I se iau în calcul distincțiile, respectiv premiul I, II, III și mențiuni, obținute la olimpiadele internaționale înscrise în Anexa 1 la OME 3.027/2023. Pentru bursele de excelență olimpică II se iau în calcul distincțiile, respectiv premiul I, II, III, obținute la olimpiadele naționale înscrise în Anexele 2, 7 și 8 la OME 3.027/2023. Pentru bursele de merit se iau în calcul premiile I, II și III obținute la etapele județene ale olimpiadelor din Anexele 2, 7 și 8 la OME 3.027/2023 și premiul I la competițiile din anexele 4, 5, 9, 10 la OME 3.027/2023 și din anexele 1 și 2 la OME 3.612/2023.” 

  • Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar se ia în calcul pentru bursele de excelenţă olimpică II? 

Răspuns : Da, va fi luată în calcul. 

  • Elevii din școlile ce funcționează în penitenciare și cei din școlile speciale primesc burse? 

Răspuns: Da, cu condiția încadrării în prevederile Metodologiei-cadru

  • Elevii sportivi cu rezultate la competiţii naţionale şi internaţionale în anul şcolar 2022 - 2023 primesc burse în acest an școlar? 

Răspuns : „Elevii sportivi care au obținut premii la etapele naționale ale Olimpiadei de pregătire sportivă teoretică și ale competițiilor sportive școlare cu finalitate națională organizate în cadrul „Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar” beneficiază de burse de excelență olimpică II. 

Elevii sportivi care au obținut premii la etapele județene ale Olimpiadei de pregătire sportivă teoretică și ale competițiilor sportive școlare cu finalitate națională organizate în cadrul „Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar”, precum și Premiul I la etapele naționale ale competițiilor sportive cuprinse în anexele 4, 5, 9, 10 la OME 3.027/2023 și în anexele 1 și 2 la OME 3.612/2023 beneficiază de burse de merit.” 

  • Pot fi solicitate și alte acte de către unitățile de învăţământ, în afara celor prevăzute în Metodologia-cadru? 

Răspuns: „În majoritate a cazurilor, nu. Unitățile de învățământ au datoria de a verifica dacă datele declarate de părinți/reprezentanții legali ai elevilor sunt reale, indiferent de tipul de bursă socială solicitată. În cazul familiilor monoparentale a căror componență nu se poate dovedi prin documentele enumerate în Metodologia-cadru, unitatea de învățământ poate solicita un raport de anchetă socială, conform prevederilor art. 11 alin (1) din Metodologia-cadru: „În situația în care personalul unității de învățământ are suspiciuni privind îndeplinirea condițiilor de acordare a bursei sociale, directorul sesizează situația autorităților publice locale, în vederea efectuării unei anchete sociale.” 

  • Elevii din învățământul primar care au obținut premii la olimpiade/concursuri primesc bursă de merit sau de excelență olimpică? 

Răspuns: Nu. 

Răspuns: Elevii din învățământul particular pot beneficia de burse de excelență olimpică I și II, de burse sociale (în anumite condiții) și de burse tehnologice. 

  • Se echivalează medalia de aur/argint/bronz la o competiţie internaţională cu premiul I/II/III? 

Răspuns: Da, pentru olimpiadele internaționale cuprinse în anexa nr. 1 la OME 3.027/2023 la care distincțiile sunt acordate numai sub formă de medalii.” 

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite