Articol publicitar

Admitere la Universitatea din Craiova

0
0
UCV

Cel mai mare centru universitar din sud-vestul României, Universitatea din Craiova pune la dispoziţie studenţilor 2901 locuri la licenţă-buget şi 1770 locuri-buget la master. La taxă, candidaţii pot opta pentru unul dintre cele 2292 de locuri cu taxă la licenţă şi 1278 locuri cu taxă la master.

Absolvenţii liceelor din mediul rural pot opta anul acesta pentru unul dintre cele 77 de locuri licenţă-buget destinate special lor.

Universitatea din Craiova oferă posibilitatea pregătirii în toate domeniile profesionale de interes pe piaţa muncii, inclusiv programe de studii universitare la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi/sau la distanţă (ID), având acreditate programele de învăţământ respective la forma de învăţământ cu frecvenţă.

Studenţii Universităţii din Craiova au la dispoziţie o infrastructură de pregătire şi cercetare de ultimă generaţie, precum şi parteneriate extrem de solide cu mediul socio-economic şi cu cel academic internaţional – Universitatea din Craiova este partener academic strategic pentru mai bine de 250 de universităţi din lume.

Universitatea din Craiova, universitatea oportunităţilor pentru studenţii săi

Universitatea din Craiova este lider în ceea ce priveşte dezvoltarea conceptului de universitate antreprenorială. Instituţia din Bănie a accesat şi a câştigat numărul maxim de proiecte de tip antreprenor pe care le poate accesa o universitate, dovedind şi pe această direcţie competitivitatea pe care o are la nivel antreprenorial.

Valoarea contractelor de cercetare cu mediul economic a depăşit suma de un milion si jumatate de euro, valoarea totală a proiectelor pe fonduri europene aflate în implementare este de peste 66 milioane de lei, iar a propunerilor trecute de faza de eligibilitate, unele dintre ele aflate în stadiul final al încheierii contractelor, este de peste 288 milioane lei. Mai mult, valoarea proiectelor în parteneriat cu comunitatea locală, ONG-uri relevante, cu administraţia locală pentru promovarea proiectelor de antreprenoriat social este de peste 10 milioane de lei.

Universitatea din Craiova se mândreşte şi cu o reuşită unică în peisajul antreprenoriatului. Printr-un ONG pe care l-a fondat (EDUCOL – Asociaţia pentru Educaţie SV Oltenia) a obţinut o finanţare internaţională de peste 1 milion de dolari (pe platforma Global Giving), prin care a înfiinţat, împreună cu Primăria Craiova şi Fundaţia Ford, un Centru de Resurse şi Angajament în care derulează un program de antreprenoriat social.

Universitatea din Craiova asigură stagiile de practică/internship-urile tuturor studenţilor de la toate facultăţile prin acordurile de practică pe care le are cu firme din arealul economic regional şi naţional, în paralel cu susţinerea financiară pentru asigurarea condiţiilor optime de pregătire oferite de proiectele finanţate din fonduri europene, de tip stagii de practică, susţinere financiară care se ridică la  peste 6 milioane de lei.

Proiecte care susţin practica de specialitate, proiecte care susţin educaţia antreprenorială, proiecte finanţate de mari companii interesate de studenţii şi absolvenţii noştri, toate acestea fac din Universitatea din Craiova instituţia de învăţământ superior cu dezvoltarea cea mai rapidă în ultimii ani.

UCV

ADMITERE LA FACULTATEA DE AGRONOMIE,

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Specializări

Agricultură (învăţământ cu frecvenţă): 55 locuri la buget şi 45 locuri cu taxă

Agricultură (învăţământ cu frecvenţă redusă): 75 locuri cu taxă

Montanologie (învăţământ cu frecvenţă): 25 locuri la buget şi 35 locuri cu taxă

Controlul şi expertiza produselor alimentare (învăţământ cu frecvenţă): 27 locuri la buget şi 22 locuri cu taxă

Măsurători terestre şi cadastru (învăţământ cu frecvenţă): 27 locuri la buget şi 21locuri cu taxă

Silvicultură (învăţământ cu frecvenţă): 26 locuri la buget şi 23 locuri cu taxă

Condiţii de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 8-14.07.2021

Afişarea rezultatelor parţiale: 17.07.2021

Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021

Afişarea rezultatelor finale: 30.07.2021

Oportunităţi de carieră:

Absolvenţii Facultăţii de Agronomie pot activa în management agricol, protecţia plantelor, agricultură, ecologie, înbunătăţiri funciare, controlul calităţii produselor alimentare (industria cărnii, laptelui, uleiului, zahărului, panificaţie, industria berii, industria vinului), poliţia vamală, consultantă agricolă, irigaţii şi ameliorarea solului, control vamal, agro-turism, protecţia mediului, topografie şi cadastru, fitofarmacie, industria alimentară, mecanizarea agriculturii, cercetare în agricultură, silvicultură, geodezie, topografie, expertiză în agricultură, alimentaţie, imobiliare, învăţământ.

Toate detaliile, aici: https://agronomie.ucv.ro/scolarizare/licenta/oferta-educationala/

ADMITERE LA FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ŞI ELECTRONICĂ, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Specializări

  • Automatică şi informatică aplicată (învăţământ cu frecvenţă): 80 locuri la buget, 1 loc pentru minoritatea romă. 3 locuri pentru absolvenţii de licee din mediul rural şi 20 locuri cu taxă
  • Ingineria sistemelor multimedia (învăţământ cu frecvenţă): 40 locuri la buget, 1 loc pentru absolvenţii de licee din mediul rural şi 14 locuri cu taxă
  • Calculatoare (învăţământ cu frecvenţă): 65 de locuri la buget, 1 loc pentru absolvenţii de licee din mediul rural şi 15 locuri cu taxă
  • Calculatoare (în limba engleză) (învăţământ cu frecvenţă): 66 de locuri la buget, 1 loc pentru absolvenţii de licee din mediul rural şi 20 de locuri cu taxă
  • Electronică aplicată (învăţământ cu frecvenţă): 34 locuri la buget, 1 loc pentru absolvenţii de licee din mediul rural şi 16 locuri cu taxă
  • Mecatronică (învăţământ cu frecvenţă) şi Robotică (învăţământ cu frecvenţă): 35 locuri la buget, 1 loc pentru absolvenţii de licee din mediul rural şi 15 locuri cu taxă

Condiţii de admitere: concurs de dosare.

Calendarul admiterii:

  • Perioada de înscriere: 8-14.07.2021
  • Afişarea rezultatelor parţiale: 17.07.2021
  • Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021
  • Afişarea rezultatelor finale: 30.07.2021

Oportunităţi de carieră prin Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică: programatori şi dezvoltatori software, arhitecţi de soluţii IT, proiectare şi operare baze de date, asigurarea calităţii produselor software/hardware, automatică, controlul proceselor industriale, ingineria reglării automate, linii flexibile de fabricaţie, instalarea şi mentenanţa roboţilor industriali, electronică de mare putere, operatori infrastructură telecom, customer support, client service.

Detalii suplimentare aici: http://www.ace.ucv.ro/admitere/

ADMITERE LA FACULTATEA DE DREPT, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Specializări:

Drept (învăţământ cu frecvenţă - IF): 158 locuri la buget şi 220 locuri cu taxă

Drept (învăţământ cu frecvenţă redusă - IFR): 150 locuri cu taxă

Administraţie publică  (învăţământ cu frecvenţă - IF): 39  locuri la buget şi 50 locuri cu taxă

Administraţie publică (Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvenţă - IF): 35 locuri la buget şi 60 locuri cu taxă

Condiţii de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 8-14.07.2021

Afişarea rezultatelor parţiale: 17.07.2021

Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021

Afişarea rezultatelor finale: 30.07.2021

Oportunităţi de carieră oferite pentru absolvenţii specializării „Drept”: judecător, procuror, avocat, consilier juridic,  notar, executor judecătoresc, magistrat asistent, practician în insolvenţă, asistent judiciar, mediator, grefier cu studii superioare, funcţionar în administraţia publică, funcţii de specialitate în instituţiile europene (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul Uniunii Europene ş.a.), cadru didactic în învăţământul superior etc.

Oportunităţi de carieră oferite pentru absolvenţii specializării „Administraţie publică”: Consilier în administraţia publică. Consultant în administraţia publică. Administrator public. Expert în administraţia publică. Agent de dezvoltare. Consilier armonizare legislativă. Expert armonizare legislativă. Inspector de specialitate în administraţia publică. Manager proiect. Referent de specialitate în administraţia publică. Reglementator etc.

Toate detaliile aici: https://drept.ucv.ro/admitere/admitere-licenta-2021.html

ADMITERE LA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Specializări

Informatică economică (învăţământ cu frecvenţă): 56 locuri la buget şi 9 locuri cu taxă

Contabilitate şi informatică de gestiune (învăţământ cu frecvenţă): 70 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Contabilitate şi informatică de gestiune (învăţământ la distanţă): 40 locuri cu taxă

Contabilitate şi informatică de gestiune (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvenţă): 40 locuri la buget şi 9 locuri cu taxă

Economie şi afaceri internaţionale (învăţământ cu frecvenţă): 42 locuri la buget şi 8 locuri cu taxă

Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză) (învăţământ cu frecvenţă): 27 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Finanţe şi bănci (învăţământ cu frecvenţă): 75 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Finanţe şi bănci (învăţământ la distanţă): 50 locuri cu taxă

Management (învăţământ cu frecvenţă): 57 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Management (învăţământ la distanţă): 80 locuri cu taxă

Management (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvenţă): 40 locuri la buget şi 9 locuri cu taxă

Marketing (învăţământ cu frecvenţă): 40 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Condiţii de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 8-14.07.2021

Afişarea rezultatelor parţiale: 17.07.2021

Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021

Afişarea rezultatelor finale: 30.07.2021

Oportunităţi de carieră pentru absolvenţii Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor: Finanţe, Bănci, Piaţa de capital, Contabilitate, Audit, Consultanţă fiscală, Expertiză contabilă, Administraţie publică centrală şi locală, IT, Comerţ, Turism, Servicii, Afaceri internaţionale, Marketing.

Toate detaliile, aici: http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2861:admitere-licenta-2020&catid=88:licenta&lang=ro&Itemid=578

ADMITERE LA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Specializări

Educaţie fizică şi sportivă (învăţământ cu frecvenţă): 45 locuri la buget şi 90 locuri cu taxă

Educaţie fizică şi sportivă (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvenţă): 15 locuri la buget şi 45 locuri cu taxă

Condiţii de admitere: 1. Media de la examenul de bacalaureat: 50% 2. Media generală a anilor de liceu la disciplina Educaţie fizică sau echivalent disciplina Pregătire sportivă practică, coregrafie, balet etc. – 50%.

Kinetoterapie şi motricitate specială (învăţământ cu frecvenţă): 35 locuri la buget şi 90 locuri cu taxă

Kinetoterapie şi motricitate specială (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvenţă): 10 locuri la buget şi 50 locuri cu taxă

Condiţii de admitere: 1. Media de la examenul de bacalaureat: 50%; 2. Media generală a anilor de studii liceale:  50%;

Perioada de înscriere: 8-14.07.2021

Afişarea rezultatelor parţiale: 17.07.2021

Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021

Afişarea rezultatelor finale: 30.07.2021

Oportunităţi de carieră pentru absolvenţii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport: sport de performanţă, învăţământ, spitale, centre de recuperare, unităţi cu caracter/departament sportiv.

Toate detaliile, aici: https://efs.ucv.ro/

ADMITERE LA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ,

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Specializări

Biologie (învăţământ cu frecvenţă): 47 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Peisagistică (învăţământ cu frecvenţă): 25 locuri la buget şi 11 locuri cu taxă

Horticultură (învăţământ cu frecvenţă): 30 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (învăţământ cu frecvenţă): 25 locuri la buget şi 28 locuri cu taxă

Tehnologia prelucrării produselor agricole (învăţământ cu frecvenţă): 25 locuri la buget şi 25 locuri cu taxă

Condiţii de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 8-14.07.2021

Afişarea rezultatelor parţiale: 17.07.2021

Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021

Afişarea rezultatelor finale: 30.07.2021

Absolvenţii Facultăţii de Horticultură se pot angaja în domeniile Horticultură, Peisagistică, Ingineria Produselor Alimentare, Biologie, Ingineria Mediului şi într-o serie de domenii conexe, precum protecţia plantelor, ştiinţele solului, conservarea biodiversităţii, managementul ecosistemelor antropice, în principal pentru sectoarele de producţie, cercetare, învăţământ, servicii, management şi consultanţă, expertiză, analize şi determinări de laborator, business, asigurări, finanţarea investiţiilor rurale, administraţie, managementul integrat al producţiei horticole şi agroalimentare, dezvoltarea spaţiului rural etc.

Toate detaliile, aici:  https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/admitere

ADMITERE LA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ,

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Specializări

Inginerie electrică şi calculatoare (învăţământ cu frecvenţă): 64 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Electromecanică (învăţământ cu frecvenţă): 64 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Electromecanică (frecvenţă redusă): 30 locuri cu taxă

Informatică aplicată în inginerie electrică (învăţământ cu frecvenţă): 34 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Ingineria sistemelor electroenergetice (învăţământ cu frecvenţă): 40 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Echipamente şi instalaţii de aviaţie (învăţământ cu frecvenţă): 30 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Condiţii de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 8-14.07.2021

Afişarea rezultatelor parţiale: 17.07.2021

Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021

Afişarea rezultatelor finale: 30.07.2021

Oportunităţi de carieră:

Absolvenţii Facultăţii de Inginerie Electrică pot lucra în companii industriale de profil multinaţionale şi autohtone, producători de echipamente şi subansamble pentru domeniile electric, energetic şi aerospaţial, producere-transport-distribuţie a energiei electrice şi serviciile aferente, industria automotive, companii de transport terestru şi aerian, firme IT, firme de montaj-exploatare-mentenanţă instalaţii specifice, institute de cercetare-dezvoltare, laboratoare de încercări, învăţământul preuniversitar şi superior.

Toate detaliile, aici:

http://ie.ucv.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=121&lang=ro

ADMITERE LA FACULTATEA DE LITERE,

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Specializări

Limba şi literatura română – Limba şi literatura latină (învăţământ cu frecvenţă): 10 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) (învăţământ cu frecvenţă): 70 locuri la buget şi 36 locuri cu taxă

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) (învăţământ la distanţă): 40 locuri cu taxă

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin):  (învăţământ cu frecvenţă): 30 locuri la buget şi 8 locuri cu taxă

Limba şi literatura modernă A (engleză/franceză) – Limbă şi literatură modernă B (franceză/ engleză/germană/italiană/spaniolă)/ Limba şi literatura latină  (învăţământ cu frecvenţă): 80 locuri la buget şi 46 locuri cu taxă

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) (învăţământ cu frecvenţă): 26 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Comunicare şi relaţii publice (învăţământ cu frecvenţă): 40 locuri la buget şi 34 locuri cu taxă

Condiţii de admitere: concurs de dosare; media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 8-14.07.2021

Afişarea rezultatelor parţiale: 17.07.2021

Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021

Afişarea rezultatelor finale: 30.07.2021

Specializarea

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (învăţământ cu frecvenţă): 20 locuri la buget şi 39 locuri cu taxă

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvenţă) : 20 locuri la buget şi 40 locuri cu taxă

Condiţii de admitere: Etapa I – eliminatorie:  Eseu motivaţional depus la dosarul de admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/respins; Etapa a II-a – dosar:  Media examenului de  bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 8-14.07.2021

Afişarea rezultatelor parţiale: 17.07.2021

Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021

Afişarea rezultatelor finale: 30.07.2021

Specializarea

Interpretare muzicală - canto (învăţământ cu frecvenţă): 7 locuri la buget

Interpretare muzicală – instrumente (învăţământ cu frecvenţă): 8 locuri la buget

Muzică (învăţământ cu frecvenţă): 13 locuri la buget şi 2 locuri la taxă

Artele spectacolului (Actorie) (învăţământ cu frecvenţă): 10 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie): 11 locuri la buget şi 1 loc la taxă

Condiţii de admitere: concurs de admitere – PROBE ONLINE

Perioada de înscriere: 8-14.07.2021

Afişarea rezultatelor parţiale: 17.07.2021

Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021

Afişarea rezultatelor finale: 30.07.2021

Facultatea de Litere oferă posibilităţi multiple de carieră, propunând programe de studii în 7 domenii de licenţă. Absolvenţii pot deveni profesori, traducători, scriitori, specialişti în PR, redactori, prezentatori, fotojurnalişti, actori, solişti, instrumentişti, dirijori sau manageri.

Toate detaliile, aici: https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/admitere-licenta

ADMITERE LA FACULTATEA DE MECANICĂ,

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Specializări

Autovehicule rutiere (învăţământ cu frecvenţă): 85 locuri la buget şi 32 locuri cu taxă

Ingineria transporturilor şi a traficului (învăţământ cu frecvenţă): 44 locuri la buget şi 43 locuri cu taxă

Tehnologia construcţiilor de maşini (învăţământ cu frecvenţă): 45 locuri la buget şi 39 locuri cu taxă

Construcţii civile, industriale şi agricole (învăţământ cu frecvenţă): 36 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Ingineria şi protecţia mediului în industrie (învăţământ cu frecvenţă) – la Drobeta-Turnu Severin: 30 locuri la buget şi 16 locuri cu taxă

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (învăţământ cu frecvenţă) – la Drobeta-Turnu Severin: 26 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Inginerie economică industrială (învăţământ cu frecvenţă) – la Drobeta-Turnu Severin: 40 locuri la buget şi 16 locuri cu taxă

Condiţii de admitere: concurs de dosare; media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 8-14.07.2021

Afişarea rezultatelor parţiale: 17.07.2021

Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021

Afişarea rezultatelor finale: 30.07.2021

Oportunităţi de carieră oferite de Facultatea de Mecanică: industria automotive, institute de cercetări şi testări în domeniile: autovehicule, transporturi, inginerie industrială, inginerie civilă, ingineria mediului, ingineria materialelor; proiectare asistată de profil (CAD-CAM-CAE); societăţi cu tehnologii moderne (de fabricaţie, de construcţii, de logistică); unităţi de producţie şi mentenanţă; organisme de certificare-control (R.A.R., A.R.R., I.S.C.T.R., metrologie, asigurări); învăţământ de specialitate etc.

Toate detaliile, aici: http://mecanica.ucv.ro/Admitere/admitere.html

ADMITERE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Specializări

Teologie ortodoxă pastorală (învăţământ cu frecvenţă): 46 locuri la buget şi 53 locuri cu taxă

Artă sacră (învăţământ cu frecvenţă): 13 locuri la buget şi 16 locuri cu taxă

Arte plastice (pictură şi sculptură) (învăţământ cu frecvenţă): 13 locuri la buget şi 16 locuri cu taxă

Condiţii de admitere: interviu vocaţional on-line şi media examenului de Bacalaureat

Perioada de înscriere: 8-14.07.2021

Afişarea rezultatelor parţiale: 17.07.2021

Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021

Afişarea rezultatelor finale: 30.07.2021

Absolvenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă pot deveni profesori de religie sau de educaţie plastică, preoţi, diaconi, consilieri culte, artişti plastici, pictori, sculptori, conservatori/restauratori de monumente religioase, conservatori/restauratori de pictură murală, pictură pe lemn şi componente artistice din lemn la monumente istorice, muzeografi, ghizi de artă, galerişti sau consilieri artistici.

Toate detaliile, aici: http://teologie.ucv.ro/index.php/table/admitere/default/ 

ADMITERE LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE,

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Specializări:

Biochimie tehnologică (învăţământ cu frecvenţă): 30 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Chimie farmaceutică (învăţământ cu frecvenţă): 20 locuri la buget

Fizică informatică (învăţământ cu frecvenţă): 22 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Fizică medicală (învăţământ cu frecvenţă): 38 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Informatică (învăţământ cu frecvenţă): 130 locuri la buget şi 40 locuri cu taxă

Matematică (învăţământ cu frecvenţă): 25 locuri la buget şi 12 locuri cu taxă

Matematică informatică (învăţământ cu frecvenţă): 25 locuri la buget şi 12 locuri cu taxă

Geografia turismului (învăţământ cu frecvenţă): 40 locuri la buget şi 33 locuri cu taxă

Geografie (învăţământ cu frecvenţă): 40 locuri la buget şi 53 locuri cu taxă

Condiţii de admitere: media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 8-14.07.2021

Afişarea rezultatelor parţiale: 17.07.2021

Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021

Afişarea rezultatelor finale: 30.07.2021

Carieră în peste 50 de domenii

Absolvirea acestei facultăţi le oferă studenţilor numeroase şi variate oportunităţi de carieră. Aceştia pot lucra cu uşurinţă în învăţământ, în companii de IT, în clinici şi spitale, în bănci şi multe altele. Studenţii noştri se pot califica pentru ocupaţii specifice fiecărui program de studii, de exemplu: Biochimie tehnologică: Chimist, Asistent de cercetare în chimie, Asistent de cercetare în biochimie tehnologică; Chimie farmaceutică: Chimist în domeniul farmaceutic,  Chimist analist produse farmaceutice, Chimist în industria farmaceutică; Fizică informatică: Fizician, Analist, Programator; Fizică medicală: Fizician medical, Asistent de cercetare în fizică/fizică-chimie; Geografie: Geograf, Cartograf, Meteorolog; Geografia turismului: Administrator hotel, Agent de turism, Ghid de turism; Informatică: Proiectant/dezvoltator software, Specialist în tehologii IA, Administrator reţele de comunicaţie, Matematică: Matematician, Consilier/referent de specialitate matematician, Consilier actuar; Matematică informatică: Consilier statistician, asistent de cercetare în matematică informatică, administrator baze de date, etc.

Toate informaţiile: http://stiinte.ucv.ro/            

ADMITERE LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE,

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Specializări

Istorie (învăţământ cu frecvenţă): 40 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Relaţii internaţionale şi studii europene (învăţământ cu frecvenţă): 40 locuri la buget şi 25 locuri cu taxă

Asistenţă socială (învăţământ cu frecvenţă): 40 locuri la buget şi 56 locuri cu taxă

Sociologie (învăţământ cu frecvenţă): 40 locuri la buget şi 53 locuri cu taxă

Condiţii de admitere: concurs de dosare; media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 8-14.07.2021

Afişarea rezultatelor parţiale: 17.07.2021

Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021

Afişarea rezultatelor finale: 30.07.2021

Oportunităţi de carieră

Absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Sociale pot lucra în domeniile: muzeografie, arheologie, arhivistică, cercetare ştiinţifică, învăţământ preuniversitar, învăţământ universitar, administraţie publică, asistenţă socială şi protecţia copilului, instituţii europene, mass-media, organizaţii politice, cercetare sociologică, diplomaţie, comunicare, organizaţii internaţionale, organizaţii non-guvernamentale, resurse umane.

Toate detaliile, aici: https://stiintesociale.ucv.ro/admitere.html

Admitere la Master la Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova organizează admiterea pentru Master, anul universitar 2021-2022, la cele 12 facultăţi din structura sa.

La Facultatea de Ştiinţe sunt scoase la concurs 198 de locuri la buget şi 58 la taxă, la specializările: Chimia compuşilor biologic activi (40 de locuri buget şi 10 la taxă), Fizică aplicată (38 la buget şi 5 la taxă), Metode şi modele în inteligenţa artificială (60 la buget şi 20 la taxă), Matematici aplicate (30 la buget şi 5 la taxă), Turism şi dezvoltare durabilă (30 la buget şi 18 cu taxă).

La Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport sunt disponibile 75 de locuri la buget şi 113 la taxă la specializările: Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie (30 buget şi 62 taxă), Activitate motrică extracurriculară şi curriculară (20 de locuri buget şi 25 cu taxă), Performanţă în sport (25 la buget şi 26 la taxă).

La Facultatea de Litere sunt scoase la concurs 230 de locuri la buget şi 208 la taxă, la specializările: Studii de limba şi literatura română (40 la buget şi 6 locuri la taxă), Studii de limbă engleză şi literaturi anglo-americane (40 la buget şi 10 la taxă), Traducere şi terminologii în context european (19 la buget şi 30 la taxă), Paradigme ale comunicării interculturale (20 de locuri la buget şi 25 la taxă), Management educaţional (20 la buget şi 30 taxă), Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei, la Drobeta-Turnu Severin, (20 de locuri la buget şi 30 la taxă ), Masterat didactic în Biologie (13 buget, 12 taxă), Masterat didactic în Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (13 buget, 12 taxă), Masterat didactic în Chimie (12 buget, 13 taxă), Masterat didactic în Informatică (12 buget, 13 taxă), Arta actorului (8 la buget şi 5 la taxă), Management şi antreprenoriat cultural (5 la buget şi 5 la taxă), Artă muzicală românească contemporană (8 la buget şi 17 la taxă).

Facultatea de Teologie Ortodoxă scoate la concurs 35 de locuri la buget şi 70 la taxă la specializările: Teologie şi cultură (22 de locuri la buget şi 53 la taxă), Conservare şi restaurare (13 la buget şi 17 la taxă).

Facultatea de Ştiinţe Sociale organizează sdmitere pentru 60 de locuri la buget şi 54 la taxă la cele două programe: Securitate Naţională şi Euro-Atlantică (35 de locuri la buget şi 31 la taxă) şi Filozofie aplicată în organizaţii şi mediul de afaceri (25 de locuri la buget şi 23 la taxă).

La Facultatea de Drept sunt disponibile 195 de locuri la buget şi 45 la taxă la specializările: Drept privat (55 la buget şi 10 la taxă), Ştiinţe penale (55 la buget şi 10 la taxă), Dreptul afacerilor/Business law (în lb.engleză) (40 la buget şi 10 la taxă), Administraţie publică (45 la buget şi 15 la taxă).

La Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor sunt scoase la concurs 295 locuri la buget şi 182 la taxă la specializările: Managementul afacerilor electronice (28 la buget şi 15 la taxă), Contabilitate şi raportări financiare conforme cu standardele internaţionale (39 la buget şi 22 la taxă), Management contabil, expertiză şi audit, la Drobeta-Turnu Severin (27 locuri la Buget şi 13 la taxă), Economie şi administrarea afacerilor internaţionale/ International Economics and Business Administration (17 la buget şi 10 la taxă), Economie şi afaceri europene (25 de locuri la buget şi 15 la taxă), Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor (27 de locuri la buget şi 15 la taxă), Finanţe şi administrarea afacerilor (26 de locuri la buget şi 15 la taxă), Managementul afacerilor (26 de locuri la buget şi 25 la taxă), Managementul organizaţiei, la Drobeta-Turnu Severin (28 la buget şi 22 la taxă), Managementul resurselor umane (26 la buget şi 15 la taxă), Marketing şi comunicare în afaceri (26 la buget şi 15 la taxă).

La Facultatea de Mecanică sunt scoase la concurs 200 de locuri la buget  şi 280 la taxă la specializările: Proiectarea autovehiculelor modern (21 la buget şi 28 la taxă), Optimizarea sistemelor de transport rutier (21 la buget şi 28 la taxă), Proiectare şi fabricaţie în ingineria autovehiculelor/ Design and Manufacturing in Automotive Engineering (31 la buget şi 19 la taxă), Optimizarea proceselor şi echipamentelor tehnologice (21 la buget şi 37 la taxă), Modelare şi simulare în ingineria mecanică (21 la buget şi 27 la taxă), Managementul producţiei şi logisticii (21 la buget şi 28 la taxă), Ingineria şi managementul calităţii, la Dr.-Tr. Severin, (22 la buget şi 27 la taxă), Managementul sistemelor logistice la Dr.-Tr. Severin (22 la buget şi 27 la taxă), Managementul mediului şi energie durabilă la Drobeta-Turnu Severin (20 la buget şi 29 la taxă), Materiale avansate la Drobeta-Turnu Severin, (30 de locuri la taxă)

La Facultatea de Inginerie Electrică sunt scoase la concurs 127 de locuri la buget şi 10 locuri la taxă la specializările: Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice (25 de locuri la buget şi 2 la taxă), Sisteme electromecanice complexe (40 de locuri la buget şi 2 la taxă), Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului (17 locuri la buget şi 2 la taxă), Sisteme energetice informatizate (25 la buget şi 2 locuri la taxă), Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială (20 de locuri la buget şi 2 locuri cu taxă)

La Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică sunt disponibile 170 de locuri la buget şi 61 de locuri la taxă la următoarele specializări: Sisteme automate incorporate (34 de locuri la buget şi 6 la taxă), Tehnologii informatice în ingineria sistemelor (30 de locuri la buget şi 10 locuri la taxă), Inginerie software (30 de locuri la buget şi 15 locuri la taxă), Sisteme informatice pentru comerţ electronic/ Information Systems for e-Business (26 de locuri la buget şi 10 locuri la taxă), Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor (25 de locuri la buget şi 10 la taxă), Sisteme de conducere în robotică (25 de locuri la buget şi 10 locuri la taxă).

Facultatea de Horticultură organizează admitere pentru 90 de locuri la buget şi 144 de locuri la taxă, repartizate astfel: Expertizare viti-vinicolă (15 locuri la buget şi 32 de locuri la taxă), Management şi consultanţă în horticultură şi dezvoltare rurală (19 locuri la buget şi 28 la taxă), Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului (20 de locuri la buget şi 26 de locuri la taxă), Evoluţia ecosistemelor naturale şi conservarea biodiversităţii (17 locuri la buget şi 30 la taxă), Managementul ecologic al resurselor naturale (19 locuri la buget şi 28 de locuri la taxă).

La Facultatea de Agronomie sunt scoase la concurs 95 de locuri la buget şi 53 de locuri la taxă la următoarele specializări: Consultanţă şi management în agricultură (32 de locuri la buget şi 17 locuri la taxă), Protecţia mediului în agricultură (31 de locuri la buget şi 18 locuri la taxă), Management în agroturism şi calitatea produselor agroalimentare (32 de locuri la buget şi 18 locuri la taxă).

BURSE PENTRU STUDENŢII CRAIOVENI

Burse de performanţă

Burse de merit

Burse sociale

Burse de ajutor social ocazional

Burse de voluntariat

Burse private

Bursele speciale instituite de Universitatea din Craiova:

Bursa FORUMUL CARIEREI se acordă studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea organizatorică, ştiinţifică, culturală sau sportivă, în activităţile-suport din universitate/facultate.

Bursa INCESA se acordă:

- studenţilor implicaţi în activităţi de cercetare aplicată cu finalitate şi utilitate dovedite pentru partenerii şi beneficiarii Universităţii din Craiova;

- studenţilor implicaţi în activităţi de cercetare aplicativă desfăşurate în vederea realizării unor instrumente, produse, servicii sau proceduri care au ca scop rezolvarea unor probleme ale Universităţii din Craiova;

- studenţilor implicaţi în promovarea cercetării, inovării şi transferului de tehnologie şi cunoaştere prin desfăşurarea unor activităţi suport aprobate în prealabil de Consiliul de Administraţie;

- studenţilor care obţin rezultate deosebite la manifestări extracurriculare, în afara domeniului de studiu la care sunt înmatriculaţi.

Studenţii pot primi şi burse de la persoane fizice sau juridice – agenţi economici, asociaţii nonguvernamentale, fundaţii etc. – pe bază de contract încheiat direct cu studenţii. 

Găsiţi toate informaţiile despre admiterea la Universitatea din Craiova aici: https://www.ucv.ro/admitere/

Mai multe - Educație

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite