Ministerul Sănătăţii va contribui cu surse proprii pentru prevenirea HIV şi TB

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Republica Moldova e pe cale să contribuie cu resurse financiare proprii pentru continuitatea anumitor proiecte din domeniul sănătăţii publice, care sunt finanţate exclusiv de donatorii externi. Acest lucru va fi posibil graţie aprobării unui regulament, ce prevede modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor respective realizate de către asociaţiile obşteşti, supus dezbaterilor publice.

Proiectul stabileşte modul de susţinere financiară din bugetul de stat a asociaţiilor obşteşti (AO) din Republica Moldova, în scopul îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei ţării, creşterii accesului unor categorii de populaţie la serviciile de sănătate, sporirii implicării societăţii civile şi comunităţilor în soluţionarea problemelor de sănătate publică. 

Programe realizate din surse externe

Astfel, AO din Republica Moldova, care realizează proiecte în sănătate publică şi încearcă să diminueze problemele asociate comportamentelor de risc prin metode care să protejeze demnitatea, umanitatea şi drepturile omului, vor beneficia de sprijin financiar alocat pentru implementarea proiectelor în domeniul sănătăţii publice, prezentate de către acestea în modul stabilit de prezentul regulament, în limitele alocaţiilor prevăzute anual în acest scop în bugetul de stat. Până la moment, finanţarea acestor proiecte este efectuată exclusiv din resurse externe.

„Statul în mod serios abordează angajamentele de a prelua programe realizate preponderent din resurse străine de către asociaţii obşteşti, iar acest lucru reprezintă o dovadă elocventă a faptului că sănătatea fiecărui cetăţean contează, inclusiv a celor mai vulnerabili. Din perspectiva organizaţiei pe care o reprezint, acoperirea deficitului financiar pentru programele de prevenire, îngrijire şi suport HIV reprezintă unul din cele zece ţinte globale stabilite în cadrul Declaraţiei Politice a Asambleii Generale a ONU privind HIV/SIDA din 2011 la care Moldova este parte. Să sperăm că va exista suficient curaj, maturitate şi voinţă politică astfel încât acest proiect de hotărâre să fie aprobat şi ulterior implementat”, a declarat Svetlana Plămădeală, director UNAIDS Moldova. 

Contribuţie de 1, 5 milioane lei, nerealizată

De asemenea, finanţarea proiectelor se va face pe baza selecţiei de oferte, în cadrul unui concurs public şi deschis. Nu vor fi finanţate ajutoarele umanitare,  activităţile de caritate, politice şi de partid etc.  

„Este absolut necesară aprobarea unui astfel de Regulament, deoarece alte ministere au mecanisme de conlucrare şi suport pentru AO, dar Ministerul Sănătăţii nu are nimic. Totodată, pentru măsurile de prevenire a virusului HIV, finanţate din resursele Fondului Global (FG), statul ar trebui să preia careva costuri. Anul acesta, Guvernul a încercat să acopere anumite cheltuieli, circa 1, 5 milioane de lei pentru reducerea riscurilor de infectare cu HIV în rândul consumatorilor de droguri, dar banii nu au putu fi folosiţi, deoarece nu exista un un astfel de regulament. Respectiv, banii au rămas pe contul MS”, a declarat preşedinta AO „Uniunea pentru prevenirea HIV/SIDA şi reducerea noxelor din Moldova”, Ala Iaţco. 

Fără rude şi cumătri 

Regulamentul sus-menţionat mai prevede că pe lista de beneficiari vor fi doar AO, iar partidele şi alte organizaţii social-politice, sindicatele, organizaţiile religioase nu cad sub incidenţa acestuia. Totodată, pentru o mai bună transparenţă a selecţiei asociaţiilor obşteşti, Regulamentul prevede crearea unei comisii de evaluare, ce va fi alcătuită din nouă membri, ce  nu trebuie să fie rude cu reprezentanţii AO până la gradul al III-lea.

„Sperăm că nu vor fi întreprinse careva acte de corupţie, în urma aprobării acestui regulament. Banii care vor fi alocaţi de către stat AO nu se vor suprapune cu cei alocaţi din fondurile externe, deoarece este un Program Naţional unde sunt incluse activităţile necesare ce trebuiesc implementate şi se exclud dedublările. Fondul Global va primi solicitările în care va fi menţionată contribuţia statului”, a menţionat Ala Iaţco. 

Republica MoldovaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite