Nicolae Manolescu  nu ar fi reprezentantul legal al Uniunii Scriitorilor din România. Ce răspunde avocatul USR

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Nicolae Manolescu, actualul preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România
Nicolae Manolescu, actualul preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România

Într-un document semnat de Cristian Teodorescu şi Dan Mircea Cipariu se explică faptul că actuala conducere a Uniunii Scriitorilor din România (USR) ar fi de fapt reprezentată de ei,în calitate de preşedinte şi vicepreşedinte. Avocatul uniunii conduse de Nicolae Manolescu a transmis ziarului „Adevărul”un comunicat în care arată că acesta este înscris în registrul public ca preşedinte al USR, cei doi scriitori nefiind înscrişi în nicio calitate.

Conducerea USR a fost aleasă în mod legal, conform documentului transmis de Teodorescu şi Cipariu, de Adunarea Generală Extraordinară a membrilor USR din 8 ianuarie 2018. În urma votului de la această dată, conducerea uniunii ar fi alcătuită din scriitorii Cristian Teodorescu (preşedinte), respectiv Dan Mircea Cipariu şi Florin Iaru (vicepreşedinţi). 

În document se punctează că au fost îndeplinite toate condiţiile de convocare şi şi desfăşurare a Adunării, prevăzute de lege. „Modificările statutare sunt în procedură de înregistrare, în dosarul 4490/299/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, iar până la pronunţarea instanţei produc efecte depline între membrii USR ca efect al manifestării de voinţă exprimată prin vot şi prin Hotărâri ale Adunării Generale. Precizăm că Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a membrilor USR din data de 08.01.2018 nu sunt suspendate sau anulate de instanţa de judecată. Mai mult decât atât, termenul de contestare prevăzut de art. 23 din OG 26/2000 este pe deplin împlinit din toate perspectivele legii”,se arată în document. 

Corina Popescu, avocata „pretinşilor reprezentanţi ai USR”, după cum scrie în document, a fost anunţată să înceteze să facă orice act de dispoziţie în numele USR încă din 9 ianuarie 2018, atât prin intermediul instanţelor de judecată, cât şi prin comunicare electronică. 

Astfel, orice convocare a USR, inclusiv cea pentru alegerea noului preşedinte al uniunii, ar fi ilegală, „pentru că nu a fost făcută de reprezentantul legal al USR înscris în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor”. 

„Aşa-zisa Adunare Generală este, în fapt, o sumă de adunări ale filialelor USR, filiale care nu au personalitate juridică şi nu pot asigura legalitatea unei Adunări Generale a membrilor USR, adunare care să fie legal convocată şi constituită. De altfel, aşa-zisa Adunare a USR îşi caută o justificare legală printr-o Încheiere judecătorească atacată în justiţie ca fiind nulă de drept prin fraudă la lege.”

Conform documentului, modificările în statutul USR, din 2009 şi 2013, nu ar fi fost făcute de membrii USR. 

„Astfel, prin decizii ale Consiliului USR, organ inferior Adunării Generale, au fost realizate demersuri abuzive şi nelegale prin care au fost operate modificări statutare nelegale ce sunt sancţionabile cu nulitatea absolută a acestora. Pe rolul instanţei Judecătoriei Sectorului 1 este în curs de soluţionare o cerere de anulare a modificărilor ilegale la Statutul USR realizate în 2009 şi 2013”. 

Reprezentanţii legali ai USR salută declaraţiile candidaţilor la preşedinţia USR de a se reîntoarce la statutul USR din 2005, conform căruia prşedintele uniunii putea avea cel mult două mandate. Într-o Adunare Generală a USR din 2017, condusă de Cristian Teodorescu, a fost votată o prevedere conform căreia mandatele tuturor organelor alese ale USR să fie limitate la cel mult două mandate. 

USR-ul reprezentat de Teodorescu îşi exprimă, de asemenea, regretul că intenţiile bune ale candidaţilor afaţi în cursa pentru preşedinţia USR care ar urma să se încheie pe 5 mai, nu pot avea efecte din cauza faptului că Adunarea Generală la care participă este ilegală.  Se punctează, de asemenea, că, exceptând actuala conducere care s-ar afla în ilegalitate, restul candidaţilor îşi plătesc deplasările în ţară, din proprii lor bani. 

În ultimul punct al documentului semnat de Teodorescu şi Cipariu se precizează că USR „trebuie să fie o breaslă fără suspendaţi, fără excluşi, fără baroni locali, fără premianţi aleşi doar pentru că sunt în conducerea centrală sau a filialelor. Uniunea Scriitorilor din România trebuie să ofere un spaţiu public de exprimare pentru toţi membrii USR, fără discrimări de grup literar, politic sau de interese economice-finaciare. Cum justiţia trebuie să fie realizată numai în sălile de judecată, nu la televiziune sau în public, aşteptăm hotărârile definitive ale justiţiei prin care Uniunea Scriitorilor din România şi membrii săi să respecte, în sfârşit, legea.”

Răspunsul USR 

USR-ul condus de Nicolae Manolescu a făcut o seamă de precizări cu privire la documentul semnat de Teodorescu şi Cipariu. Conform documentului, ataşat mai jos, persoanele juridice de drept public se creează doar prin lege, conform art. 1 din Legea nr 21/1924, prin decretul nr. 267/1949.  În art.2 al decretului este prevăzut fapul că „Uniunea Scriitorilor din Republica Populară Română funcţionează în conformitate cu statutul (...)”.  

De asemenea, „fiecare organizaţie de creatori funcţionează în temeiul statutului propriu şi are dreptul să-şi aleagă forma şi structura organizatorică pe care le consideră cele mai potrivite specificului activităţii sale”, conform art. 1 din Decretul-lege nr.27/1990.

Se punctează că alegerea lui Nicolae Manolescu pe 07 octombrie 2013 s-a făcut în conformitate cu prevederile statului, legalitatea alegerilor  fiind constatată de către instanţă prin sentinţe civile. 

De asemenea, scriitorii Cristian Teodorescu şi Dan Mircea Cipariu nu ar fi înscrişi în nicio calitate în registrul public, în vreme ce Nicolae Manolescu „este înscris în registrul public ca preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România, în calitatea acesteia de membră a Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori”.

„Totodată calităţile acestor persoane drept organe de conducere ale Uniunii Scriitorilor din România sunt infirmate prin numeroase hotărâri ale instanţelor de judecată”, se mai arată în punctul de vedere transmis de avocatul USR. 

În documentul ataşat se mai precizează că a susţine faptul că Adunarea Generală a peste 2600 de membri USR ar fi nelegală este inacceptabilă. 

„Precizăm că pentru activităţile prin care se urmăreşte transformarea Uniunii Scriitorilor din România într-o asociaţie de drept privat autorii comunicatului- dl. Cristian Teodorescu şi dl. Dan Mircea Cipariu- au pierdut calitatea de membru al USR, astfel încât orice demers făcut de aceştia în numele Uniunii Scriitorilor din România este nelegală”. 

Precizări ale conducerii USR: Pretinşi reprezentanţi ai USR au convocat ilegal o aşa-zisă Adunare Generală.

CulturăPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite