BEC a constat încălcări grave ale legii la tragerea la sorți a președinților birourilor electorale

0
Publicat:

Biroul Electoral Central (BEC) anunță, miercuri, că constatat existenţa unor încălcări majore ale legilor electorale aplicabile alegerilor din data de 9 iunie în privinţa operaţiunilor de tragere la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi a locţiitorilor acestora, efectuate de preşedinţii tribunalelor.

BEC: încălcările menționate pot determina creşterea cheltuielilor electorale Foto: Arhivă
BEC: încălcările menționate pot determina creşterea cheltuielilor electorale Foto: Arhivă

În îndeplinirea competenţei şi a atribuţiilor sale prevăzute de lege, potrivit cărora urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale privitoare la alegeri pe întregul teritoriu al ţării şi asigură interpretarea unitară a prevederilor acestora, Biroul Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024 (BEC) a fost sesizat, prin contestaţiile formulate, de existenţa unor încălcări ale legilor electorale aplicabile alegerilor din data de 9 iunie a.c. în privinţa operaţiunilor de tragere la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi a locţiitorilor acestora, efectuate de preşedinţii tribunalelor”, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Biroul Electoral Central (BEC).

Cu această ocazie, BEC a constatat existenţa unor încălcări majore ale legilor electorale în realizarea operaţiunilor menţionate anterior, care au constat îndeosebi în:

„1. Extinderea, vădit nelegală, a categoriei magistraţilor care pot fi introduşi în urna din care se face selecţia conform dispoziţiilor legale în vigoare, prin introducerea persoanelor de specialitate juridică asimiliate magistraţilor, precum şi a altor persoane. (...) Doar magistraţii pot intra în urnele din care se efectuează tragerile la sorţi, nu şi persoanele de specialitate juridică asimilate magistraţilor.

2. Încălcarea criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei preşedintelui şi locţiitorului acestuia de sediul în care va funcţiona biroul electoral de circumscripţie din localitatea sau subdiviziunea administrativ-teritorială respectivă, consacrat de o normă imperativă, şi anume art. 20 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, după extragerea din urnă a preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor de circumscripţie, preşedintele tribunalului trebuie să desemneze persoanele extrase prin aplicarea principiului antemenţionat”, potrivit sursei citate.

BEC precizează că încălcările menționate „sunt de natură să determine creşterea accentuată şi nejustificată a cheltuielilor electorale aferente desfăşurării activităţii birourilor electorale de circumscripţie”. 

Pornind de la încălcările majore ale legii constatate, BEC subliniază că a luat măsuri de remediere a acestora, dispunând desfiinţarea proceselor-verbale de constituire a birourilor electorale de circumscripţie din judeţele Alba, Argeş, Buzău, Dolj, Giurgiu, Ialomiţa şi Mureş şi reluarea operaţiunii de desemnare a preşedinţilor şi locţiitorilor acestor birouri electorale.

Potrivit dispoziţiilor imperative ale art. 41 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârile date ale Biroului Electoral Central sunt definitive, fară a putea fi contestate prin formularea unor acţiuni în justiţie.

Scopul declarării acestor hotărâri ca definitive ţine seama, pe de o parte, de respectarea interesului naţional, constând în desfăşurarea cu celeritate a activităţilor din perioada electorală, celeritate care ar fi afectată de curgerea timpului necesar desfăşurării procedurilor judiciare în cazul contestării în justiţie, precum şi de incertitudinea juridică şi socială care ar exista în acest interval de timp şi, pe de altă parte, de faptul că aceste hotărâri nu pun în discuţie exercitarea drepturilor fundamentale de a alege şi de a fi ales. În privinţa acestor drepturi, legile electorale au recunoscut expres posibilitatea contestării hotărârilor pronunţate în materie electorală”, menționează sursa citată.

Cu toate acestea, potrivit BEC, persoanele care s-au considerat prejudiciate prin Hotărârile Biroului Electoral Central menţionate anterior au formulat acţiuni în justiţie, procesele respective fiind în curs de desfăşurare.

Biroul Electoral Central recomandă tuturor persoanelor implicate în organizarea alegerilor din data de 9 iunie a.c. aplicarea riguroasă a prevederilor legale în vigoare pentru prevenirea eventualelor situaţii de natură să întârzie finalizarea activităţilor premergătoare desfăşurării zilei votării.

De asemenea, BEC a dispus, vineri, reluarea operaţiunilor de desemnare a preşedinţilor Birourilor Electorale din mai multe judeţe, după ce a primit contestaţii legate de modul în care magistraţii au fost desemnaţi în respectivele Birouri Electorale. În urma deciziilor BEC, urmează să fie reluate procedurile de desemnare.

PoliticăPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite