AEP a trimis Guvernului proiectul de modificare a Legii privind finanțarea partidelor. Principalele prevederi

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Autoritatea Electorală Permanentă înaintează Executivului proiectul prin care ar fi aduse modificări legate de cheltuirea banilor de către partide, dar și referitoare la donațiile făcute către acestea.

Constantin Mitulețu-Buică, șeful AEP FOTO Mediafax
Constantin Mitulețu-Buică, șeful AEP FOTO Mediafax

Potrivit unui comunicat al AEP, proiectul are în vedere „asigurarea, consolidarea şi creşterea transparenţei şi a integrităţii în finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale”.

Conform modificărilor propuse, cotizaţiile şi donaţiile a căror valoare individuală depăşeşte trei salarii de bază minime brute pe ţară se vor încasa numai prin conturi bancare.

Faţă de legea în vigoare, a fost introdusă obligaţia partidelor ca, pe lângă publicarea în Monitorul Oficial, să comunice AEP, până la data de 31 mai a anului următor, cuantumul total al veniturilor din cotizaţii obţinute în anul fiscal precedent, precum şi lista membrilor de partid care au depus în anul fiscal precedent cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte trei salarii de bază minime brute pe ţară.

Proiectul mai prevede că donaţiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 100 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv, faţă de 200 de salarii de bază minime brute cât este în prezent. A fost scăzut plafonul şi în cazul donaţiilor primite de la o persoană juridică într-un an, acestea putând fi de până la 300 de salarii de bază minime brute pe ţară, în timp ce în legea în vigoare este prevăzută o limită de 500 de salarii de bază minime brute pe ţară.

Donații transparente de la trei salarii minime în sus

De asemenea, partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi de a comunica Autorităţii Electorale Permanente până la data de 31 mai lista persoanelor fizice şi juridice care au făcut în anul fiscal precedent donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte trei salarii de bază minime brute pe ţară, lista persoanelor fizice şi juridice care au acordat împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară, precum şi suma totală a donaţiilor confidenţiale, respectiv suma totală a împrumuturilor cu o valoare de sub 100 de salarii de bază minime pe ţară primite.

Proiectul mai stipulează că partidele politice pot încheia contracte de împrumut având ca obiect sume de bani, în contract prevăzându-se modul şi termenul de restituire a acestora. Împrumuturile contractate de la persoane fizice vor fi încheiate numai prin acte autentice notariale, sub sancţiunea nulităţii absolute, însoţite de documente de predare-primire. Termenul de restituire nu poate fi mai mare de 5 ani. Împrumuturile în bani care nu sunt restituite în termenul prevăzut se pot constitui în donaţii numai cu acordul scris al părţilor şi numai dacă nu s-a atins în anul respectiv plafonul pentru donaţii.

Limitarea la banii pentru promovare

Actul normativ mai introduce limite maxime pentru cheltuielile efectuate din subvenţiile de la bugetul de stat, printre acestea stabilindu-se şi o limită de 30% din valoarea totală a subvenţiilor pentru cheltuielile pentru publicitate politică, respectiv cheltuielile de presă şi propagandă.

Pentru cheltuielile necesare funcţionării partidelor politice, respectiv pentru întreţinerea şi funcţionarea sediilor, deplasări, comunicaţii, birotică, protocol, reparaţii auto, consultanţă politică, onorarii, taxe, este prevăzută o limită de 60% din valoarea totală a subvenţiilor de la bugetul de stat, în timp ce pentru cheltuielile de personal limita este de 30% din valoarea totală a subvenţiilor de la bugetul de stat şi de 40% în cazul cheltuielilor pentru finanţarea campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum. 

PoliticăPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite