Dar poate să fie şi ceva extrem de serios în lumea asta care parcă a înnebunit şi îşi pierde pe drumurile asfaltate ca la noi utimele şuruburi care mai ţineau unită lumea la acest fine de 2020.

Dar nu de teorie aveţi nevoie, ci de exemple, mai noi şi mai vechi, rezultate din lupta unora împotriva constrângerilor impuse - acum cu din ce în ce mai multă frenezie - de legiuitorii care impun o lege după alta în favoarea corectitudinii politice, devenită chiar ridicolă şi neproductivă şi care produce o nouă limbă de lemn, foarte serios şi pedant practicată „în instituţii“.

De aici, spre exemplu, în Bruxelles sau în marile capitale cu o importantă populaţie multinaţională, a apărut rugămintea insistentă, apoi sfatul difuzat pe căi oficioase, privind tipul de mesaj corect politic recomandabil a fi adresat în această perioadă a anului. În principiu, ca orice cretinemă funcţională de acest gen, totul a pornit de la intenţia ca nu cumva, printr-o felicitare de Sărbători, spre exemplu, să fie afectate sensibilităţile altor grupuri de populaţie decât cea majoritară. De aici, sfatul de a nu mai trimite felicitări, măcar pe circuitul instituţional, cu textul „Crăciun Fericit!“, sintagmă evident legată de credinţa creştină, izolând şi eventual jignind din start pe mulţii (sau foarte mulţii) reprezentanţi ai celorlalte mari religii ale lumii. Folosiţi sintagma „Sărbători Fericite“, neutră, semănând foarte tare cu cartolinele dintr-o staţiune montantă. Teza foarte nouă este că excluderea trebuie să cuprindă toate celelalte credinţe religioase ale lumii, animiste sau nu. De unde şi îndemnul de care vă vorbeam şi care, aşa cum merg lucrurile, s-ar putea să ajungă să devină obligaţie comportamentală severă.  Dacă, deja, aveţi nevoie de texte prefabricate şi inatacabile, aveţi aici sau aici zeci şi zeci de formulări ireproşabile. Pe cale de consecinţă, ieri, mai multe tinere colege de la Bruxelles au primit următoarea felicitare perfectă din punct de vedere politic: „Îţi doresc un CEVA, un ORICE fericit care să nu te ofenseze!“.

Mai există o variantă puţin mai extinsă, dar la fel corect compusă:

Să sărbătorim pentru că a venit vremea pentru a sărbători ceva, dar nu-ţi pot spune exact ce sărbătorim deoarece s-ar putea să-ţi rănesc convingerile fiindcă sărbătoarea ta religioasă nu este aceeaşi cu a mea“. După care, nu-i aşa, ce mai rămâne decât rostirea de nişte vorbe bine simţite şi imposibil de reprodus ale partenerei, poate totuşi fericită că s-a lămurit rapid şi a putut îmbrăca mult-invidiatul tricou pe care scrie NEXT?

Dar iată cum ar putea să sune adevăratul mesaj profesionist de înalt nivel, atotcuprinzător, imbecil cu pretenţii şi panaş, scris în bălăbănita limbă de lemn care nu poate fi acuzată de nimic pentru că nu spune nimic. E un mesaj mai  vechi, dar mereu valabil în critica explicită din asemenea „felicitări“ imaginate în batjocură pentru difuzare pe un eventual circuit instituţional super-corect:  

Vă rog să acceptaţi fără niciun fel de obligaţie, implicită sau explicită, cele mai bune urări pentru cei cu convingeri ecologiste, responsabili social, cu nivel redus de stres, fără adicţii, neutri din punct de vedere al tipurilor de sărbătoriri din perioada solstiţiului de iarnă, practicate în cea mai frumoasă tradiţie religioasă la alegerea dvs sau a practicii seculare din tradiţia dvs, cu respectarea convingerilor religioase sau atee şi a tradiţiilor celorlalţi, sau a alegerii lor de a nu practica în niciun fel tradiţiile religioase sau atee.

Va urez şi un an fiscal reuşit, satisfăcător pe plan personal şi o atestare medicală necomplicată în cadrul general acceptat pe prioada anului 2017, dar fără a uita să acordaţi respectul necesar pentru programele de sărbători alese de alte culturi ale căror contribuţii la dezvoltarea societăţii sunt în mod egal merituoase.

Aceste urări sunt făcute în mod egal pentru cei de orice rasă, credinţă, culoare a pielii, vârstă, stare fizică, credinţă religioasă sau preferinţe sexuale. Aceste urări de sărbători pot fi completate, clarificate sau retrase. Nu implică în nici un fel ideea că cel care trimite urările să fie fie implicat cumva în implentarea acestora în favoarea unei persoane (masculine sau feminine) şi nu asumă în niciun fel de responsabilitatea pentru stresul emoţional nedorit pe care aceste urări l-ar putea provoca celor care poate nu doresc să împărtăşească spiritul sărbătorilor.“

Există şi mesaje care iau în derâdere sloganurile folosite în demonstraţiile antisistem din ultimele luni, arătând cum ar sunt o transformare a legendarului creştin povestit în corectitudinea politică a revoluţionarilor de tejghea:

Vă doresc tuturor 14 zile de pace şi bucurie, acum când sărbătoriţi naşterea unui băiat evreu care a venit pe lume ca fiu al unui bărbat pe nume Iosif, şomer, şi al Mariei care a rămas însărcinată neavând niciun fel de asigurare medicală. Amândoi erau fără locuinţă şi au sfârşit prin a încălca proprietatea privată a unei iesle pentru a putea petrece în acel spaţiu noaptea de 25 decembrie. Acolo Maria a intrat în travaliu. Şi a dat naştere unui băiat al cărui ADN nu se potrivea cu al părinţilor deoarece tatăl său adevărat era un super mare barosan. Celor care nu credeţi că aşa ceva s-a întâmplat, spun că este un Fake News, ofensiv, socialmente nepotrivit şi incorect politic de menţionat“.

Dar dacă vreţi umor scris cu mare talent, vă recomand să citi sau să recitiţi cartea lui James Finn Garner din 1994, Politically Correct Bedtime Stories Quotes, o recitire cu un inegalabil geniu coroziv a unora dintre basmele copilăriei în spiritul noilor valori formale ale acestui timp.

Câteva exemple:

Scufiţa Roşie

- clasic: "Lupul spuse - ştii tu, draga mea, o fată ca tine nu poate merge singură în siguranţă prin pădurile astea"

- modern, politi corect: : Scufiţa Roşie răspunse: „Consider că remarca ta este extrem de sexist ofensivă, dar o voi ignora din cauza statutului tradiţional de paria social, stresul pe care l-ai trăit din această cauză determinându-ţi propria viziune, perfect validă, asupra societăţii. Acum, te rog să mă scuzi, trebuie să merg mai departe"

- Lupul s-a năpustit în casa Buicuţei, acţiune perfect validă pentru comportamentul unui carnivor ca el.

- Apoi, deloc impresionat de noţiunile tradiţionaliste despre ceea ce este masculin sau feminin, şi-a tras pe el cămaşa de noapte a Bunicuţei şi s-a urcat în pat.

Povestea celor Trei Purceluşi

- recitire politic corectă - "Ajuns la casa de cărămidă, lupul a început să bată la uşă şi să strige «Purceluşilor, purceluşilor, lăsaţi-mă să intru!“. De data asta, în chip de răspuns, purceluşii au intonat cântece de solidaritate şi au redactat scrisori de protest adresate Organizaţiei Naţiunilor Unite".

Hainele noi ale Împăratului

- "Împăratul este gol"!. Parada s-a oprit. Împăratul de asemenea. Tăcerea s-a lăsat deasupra mulţimii până când un ţăran iute la minte a strigat: "Nu, împăratul nu-i gol, doar a îmbrăcat o haină într-un alt stil opţional de viaţă!

Albă ca Zăpada

- Secole de condiţionare socială în sensul unei ierarhii dictatoriale masculine o făcuseră pe Regină să fie foarte nesigură în ce priveşte valoarea de sine.

De ce nu? Întrebarea dacă vorbim despre un geniu umoristic sau despre năroada şi întunecata încleială mentală a unui nou ev întunecat care ne bate la poartă. Noi alegem.