Comuna Agigea intră în carantină. Ce interdicţii au pregătit autorităţile

Comuna Agigea intră în carantină. Ce interdicţii au pregătit autorităţile

Primăria Agigea

Comuna Agigea a înregistrat joi, 21 octombrie, o incidenţă a cazurilor de COVID-19 de 14,05/1.000 de locuitori. CJSU a decis să propună intrarea în carantină a comunei, timp de 14 zile.

Ştiri pe aceeaşi temă

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Constanţa a decis ca Agigea să intre în carantină din cauza incidenţei cazurilor de COVID-19.
 
„Se propune instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 22.10.2021, ora 20.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru U.A.T. Agigea, Judeţul Constanţa”, se arată în primul articol al acestei Hotărâri. 
 
Iată restricţiile impuse prin Hotărârea CJSU cu privire la instaurarea carantinei în comuna Agigea:
 
ART. 1 (1) Se propune instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 22.10.2021, ora 20.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru U.A.T. Agigea, Judeţul Constanţa.
(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. 1, denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unităţii administrativ teritoriale cuprinsă între următoarele coordonate geografice:
 
44°07'25.4"N - 28°35'29.8"E
44°07'12.3"N - 28°38'34.0"E
44°04'45.3"N - 28°38'18.7"E
44°04'35.7"N - 28°36'03.7"E
 
ART. 2 (1) Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prevăzută la art. 1, alin (2) prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice, de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.
(2) Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona menţionată la art. 1, alin. 2 şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa, după caz. 
ART. 3 Circulaţia şi staţionarea persoanelor în spaţiile publice din zona carantinată sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere (se poate redacta şi de mână), legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.
ART. 4 Se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii în zona carantinată:
1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2);
2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator, după caz.
3. Pentru intervalul orar 05.00-20.00, în interiorul zonei menţionată la art. 1 alin. (2), se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
a) Deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-Cov-2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, sau a persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;
b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de              desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor,  precum şi de bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
d) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
e) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă, la centrele de transfuzie sangvină;
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
i)      îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi;
j) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
k) participarea la programe sau proceduri în unităţi sanitare şi/sau centre de tratament, inclusiv tratament de recuperare, medicină fizică şi balneologie;
l) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor;
m) eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege;
n) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
o) participarea la activităţi religioase în condiţiile prezentei hotărâri;
p) deplasări ale persoanelor care efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
q) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS–CoV–2
4. În intervalul orar 20.00-05.00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele:
a) Deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-Cov-2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, sau a persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;
b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
d) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări ale persoanelor care efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
f) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS–CoV–2
5. În/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi al resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în zona carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
b) persoanele care nu locuiesc în zona prevăzută la art. 1, dar care desfăşoară activităţi economice sau lucrative în zona carantinată (în domeniile: economic, apărare şi ordine publică, securitate naţională, sanitar, sanitar-veterinar, situaţii de urgenţă, administraţie publică locală, asistenţă şi protecţie socială, juridic şi judiciar, servicii de utilitate publică, agricultură, alimentaţie publică, comunicaţii şi transporturi);
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată sau în afara zonei carantinate şi desfăşoară activitatea profesională în afara sau în interiorul zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă (urgenţe medicale);
g) deplasarea copiilor/elevilor/studenţilor la cursuri în afara zonei carantinate;
h) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi în altă localitate; 
i) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
8. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura, precum şi intervalul orar necesar desfăşurării activităţii.
 
ART. 5  În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:
1. Se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în aceasta.
2. Prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Politie al Judeţului Constanţa se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi aducerea la cunoştinţa populaţiei.
 
ART. 6 În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri suplimentare:
1. Slujbele religioase se desfăşoară cu participarea credincioşilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătăţii şi al Ministrului afacerilor interne;
2. Slujbele religioase cu caracter privat în lăcaşurile de cult (botezuri, cununii, înmormântări) se desfăşoară cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4mp pentru fiecare participant şi cu respectarea regulilor de protecţie sanitară. 
3. Accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual se poate face astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane. 
4. Se oficiază evenimentele de stare civilă cu prezenţa a maximum 8 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătăţii şi al Ministrului afacerilor interne.
5. Se interzice circulaţia persoanelor în grupuri mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii şi formarea unor asemenea grupuri.
6. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness.
7. Activităţile de pregătire fizică a sportivilor profesionişti legitimaţi şi/sau de performanţă în spaţii deschise şi/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecţie sanitară şi distanţare între participanţi.
8. Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura în spaţii publice închise şi deschise.
 
ART. 7  În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi:
1. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi locuri de joacă, spaţii de tip after-school etc.;
2. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
3. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
4. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
5. organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;
6. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nonalcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem ”take-away” (la pachet) şi/sau catering; 
7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, excepţie făcând agenţiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat), care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri. 
 
 
8. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
9. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare.
 
ART. 8 (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 18.00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant, care pot avea program non-stop.
 (2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maxumum 30% din capacitate cu respectarea normelor de sănătate publică şi distanţare fizică.
 
ART. 9 Cursurile unităţilor de învăţământ se vor desfăşura în zona carantinată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 5338/2015/2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, actualizat. 
 
ART. 10 Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfăşura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară stabilite în perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiţii:
a) administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;
b) pasagerii vor purta masca de protecţie pe tot parcursul călătoriei; 
c) numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;
d) se va respecta circuitul de urcare/coborâre în/din mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe uşa din faţă, iar coborârea pe uşa din spate.
 
ART. 11  Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa va întreprinde următoarele:
1. analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
2. stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spaţiilor publice, la un interval de 48 de ore şi urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;
3. îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţii în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);
4. supravegherea colectării deşeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie şi asigurarea respectării normelor specifice acestei activităţi.
 
ART. 12 (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute la art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
 
ART. 13  Alte acţiuni operative pentru punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Constanţa.
 
ART. 14 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea" al Judeţului Constanţa va asigura transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din zona carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.
ART. 15  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa coordonează operaţional, prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Constanţa, măsurile de ordine publică, adoptând/adaptând măsurile din competenţă pentru impelmentarea deciziei de instituire a carantinei în zona prevăzută la art. 1.
ART. 16 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa instituie filtre rutiere pe toate căile de comunicaţie, la intrarea/ieşirea în/din zona prevăzută la art.1, în vederea limitării tranzitării zonei şi menţine ordinea publică în aceasta.
 
ART. 17 Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Agigea, prin grija Primăriei Agigea, va întreprinde demersuri, pentru:
1. respectarea pe teritoriul U.A.T-ului a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu prezenta Hotărâre;
 
2. informarea populaţiei asupra definitei de caz privind contactul direct, aşa cum este stabilită de către Institutul Naţional de Sănătate Publică; 
3. asigurarea dezinfecţiei zilnice a spaţiilor publice, conform calendarului stabilit de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa;
  4. colectarea deşeurilor şi asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice;
5. asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără  susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei;
6. asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populaţiei prin unităţile farmaceutice specificate în analiza de risc.
 
ART. 18 Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, prezenta hotărâre se transmite Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea emiterii Ordinului Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru U.A.T. Agigea, Judeţul Constanţa, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, Primăriei Agigea şi altor factori interesaţi.
 
Citeşte şi: 
 
 
 
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările