Ameninţarea provenind din partea unei extreme stângi violente şi eterogene şi  a anarhismului extremist la nivelul Uniunii Europene este considerat a fi încă la un nivel scăzut, dar în creştere din cauza faptului că mai multe State Membre sunt expuse la acest gen de violenţă". Sunt enumerate câteva tipuri de activităţi pe care cei de la EUROPOL le consideră ca a fi asociate cu acest tip de ameninţare, adică formarea de "grupuri nestructurate" în scopul de a lua parte la proteste, iniţierea "de atacuri la scară mică împotriva proprietăţii publice şi private", dar şi participarea la "demonstraţii de protest în decursul cărora încearcă să producă violenţe". 

Printre mijloacele clasice de acţiune se numără:

- "provocarea de incendii sau, în unele cazuri, campanii de incendieri folosind mijloace rudimentare, adică instalaţii incendiare rudimentare

- instalaţii explozive rudimentare

- arme contondente folosite în timpul confruntărilor cu poliţia, vandalismul sub formă distrugerii de proprietăţi sau folosirea de graffiti".

În finalul articolului aveţi documentul EUROPOL şi este foarte interesantă prezentarea pe care o fac principalelor categorii care animă această ameninţare emergentă la nivelul UE".

Aceştia ar fi:

- "actorii singuratici" - atacurile executate de "actorii singuratici“ trebuie considerate ieşite din comun, totuşi nu pot fi excluse în special deoarece principiul acţiunii directe este inerent celor mai multe dintre variantele ideologiei anarhiste

- "anarhismul insurecţional" - cheamă la o luptă continuă împotriva a ceea ce este perceput ca dominaţia Statului şi capitalismului sau a altor forme de opresiune

- "luptătorii străini" întorşi la casele lor: extremişti de stânga şi anarhişti care s-au întors din zonele populate de kurzi din nord-estul Siriei (Rojava) care s-au alăturat miliţiilor kurde.

Anarhismul insurecţional, într-adevăr din ce în ce mai strâns legat de ideologia extremei stângi violente, poate că merită puţin explicat deoarece, cel pouţin la noi, au lipsit complet referirile la aceste mişcări, interesante deoarece, aşa cum veţi vedea, au puncte multiple de similaritate cu retorica violenţelor provocate de extrema dreaptă. Iată, spre exemplu, foarte precisa şi concisa listă de convingeri pe care, dacă le împărtăşiţi, vă puteţi considera un adevărat anarhist:

sursa : Workers Solidarity Movement, septembrie 2015.

Sfaturi cam superficiale pentru că discuţia serioasă, cea care poate interesa agenţiile de informaţii, depăşeşte acest nivel pentru a intra în analiza singurului lucru foarte important: motivaţiile care animă un asemenea grup, fie el şi hiper-proteic şi superficial cum sunt cele din zona extremei stângi şi neo-anarhismului european, să înceapă să constituie reţele şi formele sub care trec la acţiune. În acest sens, vă propun o lectură - de data asta chiar de specialitate -, adică European Union Situation and trend Report TE-SAT 2021

Terorismul de stânga şi anarhist - definiţie

Grupările teroriste de stânga urmăresc să declanşeze o revoluţie violentă împotriva sistemeleor politice, sociale şi economice ale unui stat în scopul de a introduce socialismul şi, în final, pentru a ajunge la o societate comunistă şi fără clase sociale. Ideologia lor este cel mai adesea marxist-leninistă. Exemple de asemenea grupări sunt Brigăzile Roşii italiene şi organizaţia greacă "17 noiembrie".

"Teorism anarhist" este un "termen umbrelă" folosit pentru a descrie acte violente comise de grupări (sau, mai rar, de indivizi) care promovează principiul absenţei autorităţii ca o metodă la nivel de societate. Exemple ale unor asemenea grupări sunt Federazione Anarhica Informale (Italia) sau Synimosia Pyrinon tis Fotis (Conspiraţia Celulelor de Foc) din Grecia...pe lângă problematica tradiţională, extremiştii de stânga şi anarhiştii au abordat noi teme în decursul anului 2020, inclusiv scepticismul împotriva descoperirilor tehnologice şi ştiinţifice, a măsurilor de carantinare impuse de pandemia de Covid-19 precum şi probleme legate de mediul înconjurător.. Autorii atacurilor de acest tip transmit aversiunea lor faţă de reţelele 5G, faţă de presupusul rol al tehnologiei în implementarea măsurilor de represiune şi impactul acestora asupra vieţii cetăţenilor".. 

European Union Situiation and Trend Report TE-SAT 2021

Trendul "îngrijorător şi evolutiv" al acestui tip de atacuri motivate de ideologia violenţei de extremă-stângă şi anarhistă se centrează în ultima perioadă pe acţiuni din ce în ce mai violente, chiar dacă de scurtă durată, care se produc în timpul manifestaţiilor anti-carantinare sau anti-vaccinare, pregătite cu grijă de campanii susţinute de activiştii de pe internet care caută să mobilizeze orice resursă anti-sistem. Desigur, aşa cum spune şi raăportul experţilor europeni, incidentele de acest tip folosesc sau invocă elemente recurente din ideologia şi retorica, chiar infantilă dar uşor de înţeles de lectorii cu educaţie minimă sau medie, din teoriile conspiraţiei, oricât ar fi ele de bizare şi neargumentate. În consecinţă, sunt astfel motivate mai uşor chemările la atacarea maşinilor şi cordoanelor de poliţie, sau a clasicelor "ţinte simbolice ale estabishmentului economic precum companiile de asigurări, băncile şi companiile de închirieri auto".

Dincolo de teorie, există "mişcări auxiliare" care produc o vastă literatură militantă, parte a unei campanii pe internet, la fel de intensă şi otrăvită ca cea a extremei-drepte, propunând în final cam acelaşi tip de manuale de acţiune pentru momentul cel mai aşteptat, când trebuie dat la cap adversarilor. În consecinţă, circulă în mediile underground ale stângii extreme şi violente şi a anarhiştilor asemenea manuale ca propun reţete multiple pentru organizarea violenţelor de stradă şi nu numai, căci poate fi vorba despre asasinate sau atentate împotriva unor infrastructuri critice.

 

Asta nu mai e de joacă tocmai pentru că se împleteşte organic cu un ciclu foarte vizivil al spiralei de violenţă care încinge atât realitatea societăţilor din unele ţări ale lumii cât şi, mai ales, cea din spaţiul virtual, acolo unde - în fine - s-au hotărât autorităţile că este cazul să intervină şi să înceapă şi cooperarea internaţională deoarece s-a constatat că o mare parte din propaganda pro-violenţă este produsă sau re-rutată prin servere externe.

În consecinţă, au început să fie create coaliţii a giganţilor internetului împotriva propagandei virtuale a extreme drepte, plus o diversificare a acţiunilor Centrului de ant-terotism european deoarece, pe drept cuvânt, explozia mesajelor de ură, antisemite, xenofobe, etc este asimilată atacurilor teroriste. Iar americanii dau din nou tonul deoarece chiar trebuie studiată Strategia Naţională pentru contracararea terorismului interne.

"Terorism intern"? Nu e prea mult spus? Poate că da, numai că privirea autorilor, ca şi a contestatarilor de toate ideologiile, este îndreptată către viitor.