Deşi proiectul se adresează profesorilor de gimnaziu, beneficiarii finali vor fi elevii, pentru că în cadrul materiei obligatorii Informatică şi TIC pot dobândi cunoştinţe de programare prin intermediul Minecraft pentru Educaţie (versiune a îndrăgitului joc Minecraft, dezvoltată special pentru scopuri didactice) şi prin cursurile Programare Creativă prin Jocuri şi Aplicaţii.

Prin această măsură, România  se înscrie în rândul ţărilor din Europa care au introdus studiul obligatoriu al informaticii alături de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor la ciclul gimnazial, într-un context în care informatica are rolul de a educa elevii să fie autori / creatori de instrumente computaţionale (spre exemplu aplicaţii software), în timp ce tehnologia informaţiei îi educă pe elevi să fie doar utilizatori de tehnologii informatice (hardware şi software).  

În plin avânt al societăţii informaţionale, cele mai căutate locuri de muncă nici nu existau în urmă cu 10 sau chiar 5 ani, conform raportului ,,The Future of Jobs” publicat cu ocazia Forumului Economic Mondial de la Davos, 2016. Printre principalii factori producători de schimbare în ceea ce priveşte locurile de muncă vor fi: cloud computing, tehnologiile big data, Internet of Things, robotica avansată, inteligenţa artificială, machine learning, toate acestea necesitând cunoştinţe / abilităţi de programare, nu doar de utilizare a tehnologiei.

Aceste perspective creează necesitatea concretă de a transforma sistemul educaţional pentru a instrui şi pregăti elevii din punct de vedere al competenţelor, astfel încât aceştia să poată avea acces la locurile de muncă ale viitorului, o precondiţie fiind formarea de profesori competenţi în domeniu.

Proiectul Informatica 365 îşi propune să susţină iniţiativa Ministerului Educaţiei Naţionale de a introduce programarea într-un stadiu timpuriu al ciclului educaţional. Astfel, programul îşi propune să faciliteze accesul profesorilor de gimnaziu la instrumente şi resurse educaţionale pentru predarea acestei discipline, prin acreditarea cursurilor: Minecraft pentru Educaţie şi  Programare Creativă prin Jocuri şi Aplicaţii.

Programarea Creativă prin Jocuri şi Aplicaţii este o suită de cursuri dezvoltate în tehnologia TouchDevelop, care pot fi utilizate flexibil la clasă timp de 6, 9 12 sau 18 săptămâni, facilitând accesul profesorilor şi al elevilor la o combinaţie de resurse online în şcoală. Cursul stimulează creativitatea, alimentează curiozitatea elevilor pentru disciplina informatică şi trezeşte interesul acestora pentru cariere viitoare in domeniul programării. Jucându-se, elevii învaţă să scrie cod, utilizând instrumente şi procese software cu aplicabilitate reală. În cadrul lecţiilor pot fi create jocuri şi aplicaţii pe orice tip de dispozitiv, de către orice copil în vârstă de peste 11 ani, elevii  reuşind astfel să asimileze termeni din vocabularul programării software. Aceste cursuri oferă profesorului resurse didactice, tutoriale, exemple de predare, aplicaţii practice, cât şi elemente de evaluare.

Minecraft pentru Educaţie este versiunea educaţională a popularului joc Minecraft, reprezentând un instrument didactic interdisciplinar şi interactiv. Prin intermediul jocului, profesorii  facilitează elevilor înţelegerea unor termeni moderni de programare şi îi încurajează pe aceştia să realizeze proiecte individuale sau în echipă. Pe lângă noţiuni de cod, elevii sunt stimulaţi să înţeleagă şi noţiuni de geometrie, structură sau construcţii, asimilând termeni din domenii precum arheologie, arhitectură sau morfologie. Jucând Minecraft pentru Educaţie, elevii îşi dezvoltă gândirea critică şi spiritul practic, într-un mediu virtual creativ.
 

Investiţia de 200 de mii de dolari din cadrul proiectului Informatica 365 va fi utilizată pentru susţinerea unor activităţi de specializare a profesorilor, precum: traducerea resurselor didactice în limba română şi acreditarea cursurilor Minecraft pentru Educaţie si Programare Creativă prin Jocuri şi Aplicaţii. Prin intermediul proiectului vor fi instruiţi astfel peste 3.300 de profesori, la nivel naţional, în special în zonele dezavantajate din oraşe mici şi din mediul rural.  În plus, în cadrul proiectului se vor organiza până la finalul anului 2018 evenimente de schimb de experienţă şi de recunoaştere a meritelor celor mai activi profesori în predarea cursurilor introduse prin acest program, precum şi o competiţie adresată elevilor. Proiectul are propria pagina web care poate fi accesată la adresa www.informatica365.ro. Orice profesor interesat de cursurile Minecraft pentru Educaţie sau Programare Creativă prin Jocuri şi Aplicaţii, va putea folosi resursele gratuite puse la dispoziţie în proiect.