Modificări la RCA. Ce avantaje şi dezavantaje au şoferii în noua lege propusă de ASF

Modificări la RCA. Ce avantaje şi dezavantaje au şoferii în noua lege propusă de ASF

Noul proiect al Legii RCA reglementează atât modul de plată al asigurării, cât şi felul în care va fi făcută despăgubilrea FOTO Shutterstock

Modificari la RCA. Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF) a transmis către Parlament pentru studiu noul proiect al legii privind „asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule“.

Ştiri pe aceeaşi temă

Noua Lege RCA aduce multe modificări noi în domeniu, cum ar fi posibilitatea de plată în rate lunare a poliţei, suspendarea asigurării atunci când un autovehicul nu este utilizat, dar şi modul de compensare sau plată a despăgubirilor în cazul accidentelor din care rezultă victime.

Proiectul de Lege a fost avizat de conducerea ASF la 5 aprilie, iar documentul a fost deja transmis spre lectură reprezentanţilor parlamentului. În actul normativ se regăsesc mai multe amendamente care au fost transmise atât de transportatori, cât şi de reprezentanţi ai service-urilor auto.

Un lucru important pe care l-au câştigat organizaţiile care au presat Autoritatea de Supraveghere Financiară se referă la eliminarea din noua lege a prevederii potrivit căreia poliţa de asigurarea se prelungeşte automat dacă asiguratul nu înaintează o cerere de încheiere înainte de expirare.

Modificări la RCA – Plata în rate lunare

În noua lege polita de asigurare poate fi achitată inclusiv în rate lunare. Potrivit legii, „contractul RCA se încheie pe o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului“.

În actul normativ se mai spune că „plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform acordului dintre asigurat şi asigurătorul RCA; contractul RCA produce efecte şi în cazul în care rata primei de asigurare nu a fost plătită la termenul convenit între asigurat/contractant/utilizator şi asigurătorul RCA, dacă asigurătorul RCA nu şi-a exercitat dreptul de reziliere a contractului RCA (...) contractul RCA constituie titlu executoriu pentru ratele scadente şi neachitate“.

Legea prezintă şi trei situaţii în care poliţele de asigurare pot fi încheiate pe perioade mai mici de o lună. „a) pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietăţii, dovedită cu documente justificative;b) pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile;c) pentru vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulaţie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile“, se arată în proiectul de act normativ.

Modificări la RCA – Suspendarea contractului

O altă prevedere apărută în noul proiect de lege se referă a suspendarea contractului de asigurare în anumite situaţii.

„Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului care a încheiat un contract RCA pe perioada suspendării dreptului de circulaţie al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizarii vehiculului; în situaţia producerii riscului pe perioada suspendarii contractului RCA, asiguratorul este obligat la plata despăgubirii, acesta având drept de regres împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului; procedura suspendării se stabileşte prin reglementări comune ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor şi ASF “, se mai arată în proiectul Autorităţii.

Modificări la RCA – Termen de plată al despăgubirii

Noile prevederi din proiectul Legii RCA stabileşte şi termene pentru soluţionarea despăgubirii de către asiguratori.

„În termen de cel mult 3 luni de la data înaintării cererii de despăgubire de către asigurat ori de către partea prejudiciată, asigurătorul RCA este obligat: a) fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat; b) fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire“, se arată în proiect.

Dacă în termen de 30 de zile asiguratorul nu a notivicat partea prejudiciată de respingerea pretenţiilor de despăgubire, dar şi motivele respingerii, atunci asiguratorul RCA este obligat la plata despăgubirilor.

„Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul prevăzut sau şi le îndeplineşte în mod defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea, se aplică o penalizare calculată pentru fiecare zi de întârziere, prin aplicarea dobânzii Banca Naţională a României ROBOR plus o marjă anualizată de 30 de puncte procentuale pentru întreaga sumă de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată, care se plăteşte de asigurător“, mai arată noul proiect de act normativ.

Modificări la RCA – Proceduri pentru vătămările corporale

Noua lege a RCA reglementează după o procedură nouă şi despăgubirile pentru vătămările corporale. Acestea se vor acorda pe baza unui punctaj.

„Despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii persoanelor sau decesului acestora se evaluează pe baza punctajului obţinut prin însumarea punctelor, comunicat de către Institutul Naţional de Medicină Legală şi prevăzut în reglementările ASF, corespunzător categoriilor de prejudicii nepatrimoniale rezultate în urma producerii accidentului de vehicule“

Legea are un punct în care „evaluarea despăgubirilor are în vedere un nivel mediu prezumat al suferinţei îndurate de persoanele prejudiciate“ .

Stabilirea punctajului pe baza căruia se evaluează prejudiciul în urma vătămării corporale sau a sănătăţii se realizează de către medicii legişti din reţeaua naţională de Medicină Legală. ASF propune o limită maximă a acestor despăgubiri.

„Suma punctajului aferent leziunilor multiple nu va putea depăşi 200 de puncte traumatice, echivalentul stării vegetative persistente – SVP, indiferent de numărul, natura sau gravitatea leziunilor“, se mai arată în proiectul de lege.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările