Contoarele individuale de căldură devin obligatorii şi la blocurile cu încălzire centralizată

Contoarele individuale de căldură devin obligatorii şi la blocurile cu încălzire centralizată

Contoarele individuale de căldură vor deveni obligatorii şi la blocuri cu încălzire centralizată, iar citirea lor se va face obligatoriu de la distanţă, arată un proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei.

Ştiri pe aceeaşi temă

Ministerul vrea să modifice legea privind eficienţa energetică, astfel încât să transpună o serie de prevederi ale legislaţiei europene. Aceasta prevede că România trebuie să realizeze în perioada 2021-2030 economii anuale obligatorii de energie, în vederea atingerii obiectivului naţional de eficienţă energetică. Instalarea contoarelor individuale la căldură este o obligaţie mai veche, care ar fi trebuit să se încheie în 2016, dar procesul nici nu a fost demarat până în prezent. 

Modificările implică contorizarea consumatorilor finali de gaze naturale şi, de asemenea, a consumatorilor finali de încălzire centralizată, răcire centralizată şi apă caldă menajeră.

Contoare obligatorii de căldură

Proiectul impune obligaţia de a monta contoare individuale de energie termică sau de apă caldă şi la clădirile care sunt racordate la o sursă centrală care alimentează mai multe clădiri.

Conform Directivei 2012/27/UE, obligaţia de a monta contoare pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie sau a repartitoarelor de costuri se aplică în toate imobilele de tip condominiu care sunt alimentate de la o sursă centrală. În consecinţă, această obligaţie va fi extinsă şi în România la nivel naţional.

Drept urmare, consumatorii finali de încălzire centralizată, răcire centralizată şi apă caldă menajeră vor fi dotaţi cu contoare, la preţuri competitive, care reflectă cu acurateţe consumul lor real de energie.

„În imobilele de tip condominiu şi în clădirile mixte, dotate cu o sursă centrală de încălzire sau de răcire sau alimentate de sisteme de încălzire sau de răcire centralizată, se instalează contoare individuale pentru a măsura consumul de încălzire, de răcire sau de apă caldă menajeră pentru fiecare unitate a clădirii, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic şi rentabil, în sensul că este proporţional în raport cu posibilele economii de energie”, arată proiectul.

În cazul în care încălzirea, răcirea sau apa caldă menajeră pentru o clădire sunt furnizate de o sursă centrală care deserveşte mai multe clădiri, un sistem de încălzire centralizată sau de un sistem de răcire centralizată, se instalează un contor la schimbătorul de căldură sau la punctul de livrare.

În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este rentabilă pentru contorizarea consumului în fiecare unitate a clădirii, se utilizează repartitoare individuale de costuri pentru energia termică, pentru a măsura consumul de energie termică la fiecare corp de încălzire, cu excepţia cazului în care autorităţile competente demonstrează că instalarea unor astfel de repartitoare de costuri nu ar fi rentabilă. În aceste cazuri, pot fi avute în vedere metode alternative rentabile pentru măsurarea consumului de energie termică. Pentru aceşti clienţi sau utilizatori finali va exista un sistem de autocitire periodică, prin care aceştia îş citesc contorul şi transmit indexul. Factura se bazează pe o estimare a consumului sau pe o sumă forfetară numai în cazul în care consumatorul final sau utilizatorul final nu a transmis indexul contorului pentru o perioadă de facturare dată.

Contoare şi pentru gaze

În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar şi proporţional în raport cu economiile de energie potenţiale, consumatorii finali de gaze naturale vor dispune de contoare individuale la preţuri competitive, care reflectă cu acurateţe consumul real de energie al consumatorului final şi care furnizează informaţii privind momentul efectiv al utilizării.

Citire la distanţă

Contoarele şi repartitoarele de costuri pentru energia termică instalate după 25 octombrie 2020 vor trebui să fie dispozitive care pot fi citite de la distanţă.

Contoarele şi repartitoarele de costuri pentru energia termică care nu pot fi citite de la distanţă, dar care au fost deja instalate se modernizează, astfel încât să poată fi citite de la distanţă sau se înlocuiesc cu dispozitive care pot fi citite de la distanţă, până la 1 ianuarie 2027, cu excepţia cazurilor în care autorităţile competente demonstrează că acest lucru nu este rentabil.

Cerinţe minime privind facturarea şi informaţiile referitoare la consum pentru încălzire, răcire şi apă caldă menajeră

1. Facturarea pe baza consumului real sau a citirii repartitoarelor de costuri pentru energia termică

Pentru a permite utilizatorilor finali să îşi regleze propriul consum de energie, facturarea se efectuează pe baza consumului real sau a citirii repartitoarelor de costuri pentru energia termică cel puţin o dată pe an.

2. Frecvenţa minimă de furnizare a informaţiilor referitoare la facturare sau la consum

Începând cu 25 octombrie 2020, în cazul în care au fost instalate contoare sau repartitoare de costuri pentru energia termică care pot fi citite de la distanţă, informaţiile referitoare la facturare sau la consum bazate pe consumul real sau pe citirea repartitoarelor de costuri pentru energia termică se pun la dispoziţia utilizatorilor finali cel puţin trimestrial, la cerere, sau în cazul în care clienţii finali au optat să primească facturile pe cale electronică, iar în caz contrar de două ori pe an.

Începând cu 1 ianuarie 2022, în cazul în care au fost instalate contoare sau repartitoare de costuri pentru energia termică care pot fi citite de la distanţă, informaţiile referitoare la facturare sau la consum bazate pe consumul real sau pe citirea repartitoarelor de costuri pentru energia termică se pun la dispoziţia utilizatorilor finali cel puţin lunar. Acestea se pot pune la dispoziţie, de asemenea, prin intermediul internetului şi se pot actualiza cât de frecvent posibil în funcţie de dispozitivele şi sistemele de măsurare utilizate. Încălzirea şi răcirea pot fi scutite de această cerinţă în afara sezoanelor de încălzire/răcire.

3. Informaţii minime incluse în factură

Următoarele informaţii sunt puse la dispoziţia utilizatorilor finali într-o formă clară şi uşor de înţeles, în facturile lor sau în documentele însoţitoare, atunci când acestea se bazează pe consumul real sau pe citirea repartitoarelor de costuri pentru energia termică:

(a) preţurile reale actuale şi consumul real de energie sau costul total al energiei termice şi citirea (indexul) repartitoarelor de costuri pentru energia termică;

(b) informaţii privind mixul de combustibili utilizat şi emisiile de gaze cu efect de seră anuale aferente, inclusiv pentru utilizatorii finali aprovizionaţi de la reţeaua de termoficare sau de răcire, precum şi o descriere a diferitelor taxe, impozite şi tarife aplicate. Autorităţile competente pot limita domeniul de aplicare al cerinţei de a oferi informaţii privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru a include numai furnizările de la reţelele de termoficare cu o putere termică instalată totală care depăşeşte 20 MW;

(c) comparaţii între consumul actual de energie al utilizatorilor finali şi consumul din aceeaşi perioadă a anului anterior, sub formă grafică, datele fiind ajustate în funcţie de variaţiile climatice pentru încălzire şi răcire;

(d) informaţii de contact pentru organizaţiile clienţilor finali, agenţiile pentru energie sau organisme similare, inclusiv adrese de site-uri web de unde se pot obţine informaţii privind măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, profiluri comparative ale utilizatorilor finali şi specificaţii tehnice obiective privind echipamentele care folosesc energie;

(e) informaţii privind procedurile de depunere a plângerilor, serviciile de mediere sau mecanismele alternative pertinente de soluţionare a litigiilor, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile în legislaţia naţională;

(f) comparaţii cu un utilizator final mediu normalizat sau de referinţă din aceeaşi categorie de utilizatori. În cazul facturilor electronice, astfel de comparaţii pot, în schimb, să fie puse la dispoziţie online şi semnalate în cadrul facturilor.

Facturile care nu au la bază consumul real sau citirea repartitoarelor de costuri pentru energia termică conţin o explicaţie clară şi uşor de înţeles a modului în care suma care figurează pe factură a fost calculată şi, cel puţin, informaţiile menţionate la literele (d) şi (e).

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările