România, somată de CE să prezinte rapoarte privind îndeplinirea obiectivelor de eficienţă energetică

0
Publicat:

Comisia Europeană a decis să trimită avize motivate Croaţiei, Ungariei şi României pentru nerespectarea obligaţiilor de raportare privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice.

Imaginea unui glob pământesc ținut într-o mână, jumătate ars de caniculă, jumătate verde
România, somată de CE să prezinte rapoarte privind îndeplinirea obiectivelor de eficienţă energetică

Trimiterea unui aviz motivat reprezintă a doua etapă a procedurii de infringement.

În special, Comisia invită Croaţia să prezinte un raport complet cu privire la îndeplinirea obiectivelor sale pentru 2020 privind eficienţa energetică şi ponderea energiei din surse regenerabile în cadrul platformei electronice dedicate. De asemenea, Comisia solicită Ungariei şi României să prezinte rapoarte exhaustive cu privire la îndeplinirea obiectivelor lor pentru 2020 în materie de eficienţă energetică.

Regulamentul privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice stabileşte cerinţa ca statele membre să prezinte Comisiei, până la 30 aprilie 2022, un raport cu privire la îndeplinirea obiectivelor lor de eficienţă energetică pentru 2020, stabilite în Directiva 2012/27/UE privind eficienţa energetică. Regulamentul privind guvernanţa mai prevedea ca, până la acelaşi termen, statele membre să raporteze în legătură cu obiectivele lor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2020, astfel cum se prevede în Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

În ianuarie 2023, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere celor trei state membre. Până în prezent, în pofida progreselor parţiale, acestea nu au prezentat rapoarte complete, astfel cum se prevede în regulament. Aceste state membre au acum la dispoziţie două luni pentru a remedia situaţia şi pentru a se conforma pe deplin obligaţiilor de raportare. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la acest caz. 

Directiva 2012/27/UE stabilește un cadru comun de măsuri pentru promovarea eficienței energetice pe teritoriul Uniunii, cu scopul de a se asigura atingerea obiectivelor principale ale Uniunii privind eficiența energetică de 20 % pentru anul 2020 și a obiectivelor sale principale privind eficiența energetică de cel puțin 32,5 % pentru anul 2030 și de a deschide calea pentru viitoare creșteri ale eficienței energetice după aceste date.

Directiva 2009/28/CE prevede că fiecare stat membru adoptă un plan naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile. Planurile naţionale de acţiune în domeniul energiei regenerabile stabilesc obiectivele naţionale ale statelor membre privind ponderea energiei din surse regenerabile consumată în transport, energie electrică, încălzire și răcire în anul 2020, ţinând seama de efectele măsurilor altor politici privind eficienţa energetică asupra consumului final de energie, și măsurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective naţionale globale, inclusiv cooperarea între autorităţile locale, regionale și naţionale, transferurile statistice sau proiectele comune planificate, strategii naţionale de dezvoltare a resurselor de biomasă și de mobilizare a unor noi surse de biomasă destinate diferitelor utilizări

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite