Proprietarii de locuințe sunt nevoiți să încheie contracte de închiriere și să le înregistreze la ANAF. Care este procedura

0
Publicat:

Proprietarii de locuințe din România sunt obligați să încheie contracte de închiriere cu chiriașii lor, pe care vor trebui să le înregistreze la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Ȋnregistrarea unui contract de ȋnchiriere la ANAF este o obligatorie, Foto: Getty Images
Ȋnregistrarea unui contract de ȋnchiriere la ANAF este o obligatorie, Foto: Getty Images

Termenul de înregistrare la Fisc este de maxim 30 de zile, dacă contractul a fost încheiat din acest an, termenul este de 30 de zile. Dacă e deja în derulare, termenul este de 90 de zile.

Contribuabilii (persoane fizice) care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal (chirii) au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite anterior, în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii/ procedurii modificării cestuia, la organul fiscal competent. În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 01 ianuarie 2023, înregistrarea la organul fiscal competent a contractului încheiat între părți și a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestora.”, transmit specialiștii.

Ce pași trebuie să urmeze proprietarii

Proprietarii de locuințe trebuie să depună la ANAF o cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune. Aceasta poartă denumirea de Formular 168.

Formularul 168 - Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune se depune de către:

- persoanele fizice ce obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor, care au obligația înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal.

- locatorii care solicită înregistrarea contractului la organul fiscal pentru a constitui titlu executoriu pentru plata chiriei.

Este vorba despre un PDF care trebuie deschis cu Adobe. După ce îl completați apăsați butonul de validare, iar apoi trebuie să-l depuneți prin Spațiul Privat Virtual. De asemenea, trebuie să scanați contractul de închiriere și să-l încărcați (o să apară opțiunea cand vreti sa validati formularul). Atenție că trebuie să aibă maxim 10 MB. Acesta se atașează în arhiva zip. Bineînțeles, cei care nu se descurcă online pot merge la un sediu ANAF pentru a completa și depune. Se mai poate folosi și Poșta. În acest caz, cererea se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al cererii, însoţit de copia contractului de locaţiune, se depune la organul fiscal competent şi un exemplar se păstrează de contribuabil.”, explică Hotnews.ro.

Dacă bunul este deținut în comun, fiecare coproprietar are obligația înregistrării contractului de închiriere. Sunt exceptate de la înregistrare contractele de arendă și cele din închirierile în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri