Pensionarii români din străinătate trebuie să dovedească de două ori pe an că mai trăiesc. FORMULARE

0
Publicat:

Pensionarii români care locuiesc în străinătate vor fi nevoiți să dovedească de două ori pe an autorităților din România că mai trăiesc, dacă vor să-și primească în continuare pensiile, potrivit ultimelor modificări legislative adoptate recent.

Pensionari fericiți pe malul unei ape
Pensionarii români din străinătate trebuie să dovedească de două ori pe an că mai trăiesc

Noua lege a pensiilor, Legea 360/2023, prevede că „pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor bănești acordate de casele teritoriale de pensii stabiliți pe teritoriul altor state, denumiți în continuare beneficiari nerezidenți, au obligația de a transmite semestrial (…) un certificat de viață”.

Certificatul de viață este documentul care confirmă faptul că beneficiarul de pensie este în viață și va trebui transmis autorităților române până cel târziu în data de 31 martie, respectiv până data de 30 septembrie a fiecărui an.

Ce mai prevede legea

- Certificatul de viaţă se transmite de beneficiarul nerezident din proprie iniţiativă.

- Beneficiarul nerezident are obligaţia de a semna certificatul de viaţă în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de şedere permanentă, după caz, respectiva autoritate certificând acest fapt.

- Modelul unic de certificat de viaţă se aprobă prin ordin al preşedintelui CNPP.

În cazul în care pensionarii din străinătate nu vor respecta cele două termene pentru transmiterea certificatului de viață (31 martie/ 30 septembrie), plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare. Pe de altă parte, reluarea plății pensiei se va face de la data suspendării, dacă beneficiarul nerezident prezintă/ comunică certificatul de viață după expirarea termenelor amintite.

Cum poate fi trimis

În prezent, CNPP precizează că acest certificat de viaţă va fi emis în dublu exemplar şi transmis de către casa teritorială de pensii competentă beneficiarilor nerezidenţi, în versiune bilingvă, utilizându-se, alături de limba română, o limbă de circulaţie internaţională.

Un exemplar al certificatului de viaţă va rămâne la casa teritorială de pensii competentă, însoţit de dovada comunicării beneficiarului nerezident (confirmare de primire sau recomandată).

Certificatul de viaţă este completat în Partea A de către casa teritorială de pensii competentă, precizându-se data limită de restituire a certificatului de viaţă de către beneficiar.

Beneficiarul nerezident are obligaţia de a completa Partea B a certificatului de viaţă, în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de şedere permanentă şi de a-l transmite casei teritoriale de pensii competente până la data menţionată în partea A.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite