Noi reguli pentru recuperatorii de creanţe. Ce trebuie să știe românii care nu-și mai pot plăti ratele

0
Publicat:

Un act normativ care reglează drepturile pe care le au românii care s-au împrumutat la bănci și din diferite motive nu au mai putut plăti ratele se află miercuri pe masa Guvernului.

Mai multe persoane negociază un contract de credit
Recuperatorii de creanțe nu au voie să hărțuiască debitorii

Ordonanța supusă aprobării se referă la obligațiile celor care cumpără de la bănci din Uniunea Europeană credite neperformante, angajându-se să recupereze restanțele de la persoanele fizice.

Conform definițiilor prezentate în document, cumpărătorii de credite sunt cei care plătesc băncilor (de obicei sume infime – n. red.) pentru creditele neperformante, iar administratorii de credite sunt cei care acționează în numele unui cumpărător de credite în ceea ce privește drepturile unui creditor ce decurg dintr-un contract de credit neperformant emis de o instituție de credit stabilită în Uniunea Europeană.

O altă noutate adusă prin acest act normativ se referă la faptul că atât cumpărătorii de credite, numiți popular recuperatori, cât și administratorii de credite trebuie să obțină autorizație de funcționare în România, iar ANPC să publice o listă actualizată cu numele lor.

În ce-i privește pe consumatori, „recuperatorii” de creanțe și administratorii de credite trebuie să îi informeze în scris asupra faptului că au cumpărat creanțele de la bancă, lucru care în momentul de față nu este obligatoriu, consumatorii trezindu-se că sunt sunați direct de recuperatori, fără să fi știut că banca a vândut creanța.

Concret, cumpărătorii de credite și administratorii de credite sunt obligați să respecte în relațiile lor cu debitorii următoarele:

a) să acționeze cu bună-credință, în mod echitabil și cu profesionalism;

b) să le ofere debitorilor informații care să nu fie înșelătoare, neclare sau false;

c) să respecte și să protejeze informațiile personale și dreptul la viață privată al debitorilor;

d) să comunice cu debitorii într-un mod care să nu constituie hărțuire, constrângere sau influență nejustificată.

Recuperatorii de credite trebuie să ofere debitorilor datele de contact

După orice cesiune a drepturilor creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant sau după o cesiune a contractului de credit neperformant în sine către un cumpărător de credite și întotdeauna înainte de prima colectare a datoriilor, dar și ori de câte ori debitorul îi cere acest lucru, cumpărătorul de credite sau, atunci când unul dintre aceștia este desemnat să desfășoare activități de administrare a creditelor sau administratorul de credite, îi transmite debitorului o comunicare, pe suport de hârtie sau pe un alt suport durabil, care cuprinde următoarele:

a) informații privind cesiunea care a avut loc, inclusiv data cesiunii;

b) identitatea și datele de contact ale cumpărătorului de credite;

c) dacă se desemnează un administrator de credite, identitatea și datele de contact ale acestora;

d) dacă se desemnează un administrator de credite, acte doveditoare privind autorizarea ;

e) dacă este cazul, identitatea și datele de contact ale furnizorului de servicii de administrare a creditelor;

f) un punct de contact pentru cumpărătorul de credite sau administratorul de credite, de la care să primească informații atunci când este necesar, prezentat într-un mod vizibil;

g) informații privind sumele datorate de debitor la momentul comunicării, prezentând detaliat sumele datorate sub formă de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri permise;

h) o declarație conform căreia continuă să se aplice toate dispozițiile relevante din prevederile legale naționale și din cele aplicabile în Uniunea Europeană în domeniu referitoare, mai ales, la executarea contractelor, protecția consumatorilor, drepturile debitorului și dreptul penal;

i) numele, adresa și datele de contact ale autorităților competente ale statului membru în care se află domiciliul sau sediul social al debitorului ori, în cazul în care, în temeiul prevederilor legale naționale, acesta nu are sediu social, statul membru în care se află sediul său central și unde debitorul poate depune o plângere.

Comunicarea trebuie să fie redactată într-un limbaj clar și ușor de înțeles de publicul larg.

În Ordonanța de urgență este prevăzută și obligația autorităților competente de a stabili și de a publica o procedură de soluționare a plângerilor depuse de debitori împotriva cumpărătorilor de credite, a administratorilor de credite și a furnizorilor de servicii de administrare a creditelor.

Proiectul de Ordonanța de urgență are în vedere și dosarul EUP(2023)10426, deschis de către Comisia Europeană cu privire la transpunerea în legislația națională a Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010.

Ca urmare a solicitării suplimentare de informații în dosarul EU Pilot EUP(2023)10426 deschis de către Comisia Europenă cu privire la o posibilă netranspunere totală a Directivei 2014/17/UE privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunurile imobile rezidențiale (MCD) la momentul transpunerii acesteia prin Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, România s-a angajat să modifice anumite prevederi din legea națională de transpunere în concordanță cu textul actului normativ comunitar.

Totodată, trebuie avută în vedere și cauza 2024/0125 privind procedura de infringement având ca obiect netranspunerea în termen a Directivei UE 2012/2167 privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite, dosar deschis de Comisia Europeană ca urmare a depășirii termenului de intrare în vigoare a prevederilor Directivei, respectiv 30 decembrie 2023.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite