Idei de afaceri 2015. Cum pot obţine tinerii fonduri europene pentru o fermă

0
0
Idei de afaceri 2015. Până în 2020, agricultura românească trebuie să cheltuiească peste 8 miliarde de euro din fonduri europene.
Idei de afaceri 2015. Până în 2020, agricultura românească trebuie să cheltuiească peste 8 miliarde de euro din fonduri europene.

Tinerii care au idei de afaceri în 2015 în agricultură pot să-şi depună proiectele până în luna octombrie a acestui an.

Cel puţin una din lista de idei de afaceri 2015 poate deveni realitate pentru tinerii care vor să înceapă o fermă. Tinerii sunt aşteptaţi să depună proiecte în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020. 

Prin Măsura 6.1 „Instalarea tinerilor fermieri” vor fi oferite fonduri europene pentru tinerii fermieri care au idei de afaceri în valoare de peste 111 milioane de euro, din care peste 33 de milioane de euro sunt destinaţi zonei montane. 

Tinerii fermieri care au idei de afaceri în 2015 poti primi fonduri europene până la 50.000 de euro, care se acordă în două tranşe. Prima este de 75% şi se dă la începutul proiectului. Cea de-a doua tranşă, de 25%, se dă în maxim trei ani de la decizia de finanţare, după ce tânărul fermier demonstrează că afacerea sa este funţională.  

Una dintre condiţii este ca fermierul trebuie să aibă domiciliul stabil în localitatea în care se află exploataţia. De asemenea, acesta trebuie să prezinte un plan de afaceri, să devină fermier activ şi să nu aibă un alt serviciu în acelaşi timp. Tânărul fermier trebuie să mai demonstreze, înaintea să primească a doua tranşă de fonduri europene, că a îmbunătăţit performanţele exploataţiei agricole şi că valoarea producţiei vândute este în procentaj de minim 20% din valoarea primei tranşe. 

    

Mai trebuie precizat şi faptul că fermele mici pot obţine maxim 40.00 de euro, iar o finanţare de 50.000 de euro se acordă, de exemplu, dacă ne referim doar la partea vegetală, pentru o producţie întinsă pe o suprafaţă cuprinsă între 56 şi 94 de hectare.

Idei de afaceri 2015. Primii paşi pentru a obţine banii europeni tinerii fermieri 

Iată ce paşi trebuie să urmeze tinerii cu idei de afaceri pentru a obţine fonduri europene nerambursabile în domeniul agriculturii, prin PNDR 2014 - 2020: 

 • Tânărul fermier trebuie să aibă înregistrată; microîntreprinderea sau întreprinderea mică cu maximum 2 ani înainte de a depune cererea de finanţare;
 • Planul de afaceri trebuie elaborat pentru o exploataţie agricolă care va atinge o dimensiune economică de cel puţin 12.000 S.O.;
 • Depunerea cererii de finanţare împreună cu planul de afaceri, documente doveditoare privind baza materială cu bunuri imobile deţinute la momentul depunerii cererii de finanţare şi angajamentul ca în termen de maximum 9 luni de la momentul deciziei de finanţare va demara implementarea planului de afaceri;
 • Îndeplinirea în maxim trei ani a obiectivelor propuse în planul de afaceri, inclusiv atingerea dimensiunii economice (SO) propuse, reprezentând momentul instalării tânărului fermier.

Idei de afaceri 2015. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească tinerii

Iată şi care sunt criteriile de eligibilitate aplicabile tuturor celor cu idei de afaceri în agricultură, beneficiarii ai submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici
 • Solicitantul are o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000 SO (valoare producţie standard);
 • Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerinţelor regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR;
 • Solicitantul are domiciliul stabil într-una dintre unităţile administrativ teritoriale pe teritoriul căreia se află exploataţia;
 • Solicitantul devine fermier activ în termen de 18 luni de la data instalării;
 • Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranşe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploataţiei, prin producţia proprie comercializată în procent de minimum de 20 % din valoarea primei tranşe de plată (condiţia se verifica în maxim 3 ani de la contractare);
 • În cazul în care exploataţia agricolă vizează creşterea animalelor, planul de afaceri va viza obligatoriu amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (condiţia se verifică în maxim 3 ani de la contractare);
 • În cazul exploataţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar cele din UAT prezente în anexa II a Subprogramului pomicol;
 • Solicitantul nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unităţii territorial-dministrative în care este situată exploataţia, sau a zonei limitrofe;
 • Deţine competenţe profesionale îndeplinind cel puţin una dintre următoarele condiţii: fie a efectuat studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară, fie are cunoştinţe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire.
Economie


Ultimele știri
Cele mai citite