Cum vor fi compensate facturile la energie electrică şi gaze naturale. Exemple de calcul

0
0
FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Proiectul de Ordonanţă care prevede cum vor fi compensate facturile la energia electrică şi gazele naturale în iarna acestui an, în perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 a fost publicat vineri în dezbatere publică.

Prin proiectul de act normativ se reglementează o schemă de acordare a unei compensări lunare consumatorilor casnici pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale în perioada noiembrie 2021 – martie 2022.

Schema de compensare pentru energie electrică vizează acordarea unei compensări la plata facturilor de energie electrică în valoare de 0,21 RON kwh, care reprezintă media aritmetică a tarifelor reglementate (compus din tarif serviciului de de distribuţie, tarif mediu de transport şi componentele tarifului de transport şi tariful pentru servicii de sistem) a energiei electrice pentru cele 8 regiuni. 

Compensarea facturilor aferente consumului de gaze naturale se realizează prin aplicarea unei cote procentuale de 25% la un preţ de referinţă de 125 lei /MWh. Compensarea se aplică facturilor de gaze naturale emise în perioada 1 decembrie 2021 – 30 aprilie 2022, pentru consumul facturat aferent perioadei 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022, indiferent de tipul de factură - estimat sau regularizare. 

Compensarea se aplică facturilor de energie electrică emise în perioada 1 noiembrie 2021 – 30 aprilie 2022, pentru consumul facturat aferent perioadei 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022, indiferent de tipul de factură - estimat sau regularizare. 

Clienţii casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de energie electrică sunt persoanele fizice al căror consum de energie electrică în perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 se situează între 150 kwh-1000 kwh, inclusiv. 

Clienţii casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de gaze naturale sunt persoanele fizice al căror consum de gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 se situează între 80 m3 - 960 m3 , inclusiv. 

Consumatorii casnici de energie electrică şi de gaze naturale beneficiază de această compensare în situaţia în care se încadrează în limitele de consum menţionate şi dacă nu beneficiază de subvenţia acordată pentru consumatorul vulnerabil potrivit Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. 

Compensarea acordată consumatorului casnic va fi consemnată distinct în factura/anexa la factură emisă de furnizorul de energie electrică/gaze naturale. 

Schema de compensare se aplica şi în cazul condominiilor şi/sau cvartalelor cu încălzire centralizată care au un singur punct de consum care deserveste spatiile locative din condominiu sau cvartal. Pentru punctul de consum aferent încălzirii centralizate dintr-un condominiu şi/sau cvartal, încadrarea în tranşele de consum, pentru fiecare dintre spaţiile locative se realizează în baza consumului înregistrat la punctul de consum prin raportare la numărul de spaţii locative.

Impactul financiar total asupra bugetul de stat este de 1.304.934.197 lei, din care suma de 494.204.246 lei pentru compensarea facturilor de energie electrică, respectiv 810.729.951 lei pentru compensarea facturilor de gaze naturale.

Clienţii casnici, persoanele fizice al căror consum de energie electrică în perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 se situează între 150 kwh-1000 kwh inclusiv, beneficiază de o compensare în sumă fixă de 0,21 lei/kwh aferentă acestui consum de energie electrică.

Compensaţia/kwh este valoarea în lei reprezentând media aritmetică a tarifelor reglementate potrivit legislaţiei secundare emisă de către Autoritatea Naţională de reglementare în Domeniul Energiei (tariful pentru serviciul de distribuţie al energiei electrice, tariful pentru serviciul de transport şi componentele tarifului de transport şi tariful pentru serviciul de sistem).

Preţul de referinţă luat în calcul pentru energia activă este 0,68 lei/kwh şi include tarifele reglementate şi TVA.

Exemplu de calcul:

Pentru exemplificare:

Ex. 1. preţul de vânzare al energiei electrice = 0,92 lei/kwh

Valoare compensare = 0,21 lei/kwh.

Calcul determinare preţ în urma compensării = 0,92 lei -0,21= 0,71 lei/kwh

Pret final energie electrică client casnic – 0,71/kwh

Ex. 2. preţul de vânzare al energiei electrice = 0,88 lei/kwh

pretul de referinţă al energiei electrice = 0,68lei/kwh.

Valoarea compensatiei = 0,88 lei -0,68= 0,20 lei/kwh

Pret final energie electrică client casnic – 0,68/kwh

Schema de subvenţie pentru gaze naturale:

Pentru calculul compensării la gaze naturale se va aplica o cotă procentuala conform tabelului de mai jos.

calcul

Compensaţia se aplică pentru clienţii casnici care au încheiate contracte de furnizare de gaze naturale la un preţ de referinţă al gazelor naturale mai mare de 125 lei/MWh. Cota procentuală aferentă compensării se determină prin raportare la preţul vânzare a gazelor naturale.

In situatia în care, în urma aplicării compensării, valoarea reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare a gazelor naturale şi suma de compensate este mai mica de 125 lei/Mwh, se compensează doar diferenţa dintre preţul de vânzare a gazelor naturale şi preţul de referinţă.

Pentru exemplificare:

Ex. 1. preţul de vânzare a gazelor naturale = 145 lei/Mwh

pretul de referinţă a gazelor naturale = 125 lei/Mwh.

Valoarea compensatiei determinată ca procent de 25% = 145 lei x25%= 36,25 lei

Valoarea luată în calcul pentru compensare prin raportare la procentul de 25% = 145 lei- 36,25 lei= 108,75 lei

Valoarea compensatiei acordate: Pret de vânzare gaze naturale – Preţ de referinţă = 145 lei – 125 lei = 20 lei

Ex. 2. preţul de vânzare gaze naturale = 225 lei/Mwh

pretul de referinţă a gazelor naturale = 125 lei/Mwh.

Valoarea compensatiei acordate, determinată ca procent de 25% = 225 lei x25%= 56,25 lei

Valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensaţiei procentul de 25% = 225 lei – 56,25 = 168,75lei

Intrucât valoarea rezultată ca urmare a aplicarii compensării în procent de 25% este mai mare de 150 lei, valoarea compensaţiei este cea determinată potrivit procentual.

Mai multe - Economie

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite