Cum au apărut inechitățile dintre pensiile de rând. Care era baza de calcul înainte de 2001 și cum este acum

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Unul dintre principalele argumente aduse de guvernanți în ultimii ani pentru modificarea Legii pensiilor este eliminarea inechităților dintre pensiile obținute în ani diferiți, deși era vorba de aceeași funcție și același număr de ani de activitate.

Toate propunerile de modificare a Legii pensiilor urmăresc eliminarea inechităților
Toate propunerile de modificare a Legii pensiilor urmăresc eliminarea inechităților

În ultimii ani, politicienii au emis mai multe propuneri de modificare a Legii pensiilor urmărind eliminarea inechităților din sistemul public de pensii, care au făcut ca persoane care au lucrat același număr de ani, în aceeași profesie și au cotizat egal, să aibă pensii diferite.

Modificările și-au propus, de asemenea, să elimine și inechitățile din sistem dintre femei și bărbați care au lucrat același număr de ani, în aceleași condiții și care au contribuit egal, dar care aveau pensii diferite.

Cum s-a ajuns aici? Pentru că oamenii care au ieșit la pensie în ultimii 30 de ani au avut baze diferite de calcul, reglementate prin legi diferite.

Perioada de dinainte de 1 aprilie 2001

Astfel, înainte de 1 aprilie 2001, baza de calcul a fost stabilită prin legea 3/1977.

În R.S.R. au dreptul la pensie toţi cetăţenii care au depus o muncă utilă societăţii în sectoarele producţiei materiale şi social-culturale. Pensia se stabileşte în raport de contribuţia adusă de fiecare om al muncii la dezvoltarea societăţii, potrivit principiului socialist al retribuirii după cantitatea, calitatea şi importanţa socială a muncii şi se diferențiază în funcţie de vechimea în muncă, retribuția avută şi grupa de muncă. În raport de condiţiile, complexitatea şi importanţa muncii, locurile de muncă se încadrează în grupa I, II sau III de muncă, prin decret al Consiliului de Stat”, se menționează la primul articol din legea emisă în 1977.

Potrivit acesteia, baza de calcul a pensiei nu a fost legată direct de sumele pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale, pentru că acestea erau plătite de angajator pentru întreg fondul de salarii, nu individual pe fiecare angajat. Contribuția plătită de angajați s-a numit „contribuție pentru pensie suplimentară” și pentru aceasta se acorda separat o majorare a punctajelor anuale.

Baza de calcul a pensiei este constituită din salariul tarifar înscris în carnetul de muncă și sporurile permanente prevăzute în legea 57/1974 modificată prin legea 49/1992.

Sporurile permanente au fost acordate sub formă de procent din salariu tarifar sau ca sumă fixa plătită pentru diverse compensări.

Pe site-urile de specialitate regăsim liste cu sporuri permanente care intră în baza de calcul a pensiei:

1. Sporul de vechime.

Sporul de vechime care intră în calculul pensiei nu este cel plătit angajaților deoarece înainte de aprilie 1992 acest spor a fost acordat pentru vechimea neîntreruptă, iar cei care întrerupeau activitatea prin demisie li se relua calculul sporului de vechime pentru noua vechime neîntreruptă. După aprilie 1992 sporul de vechime a fost calculat pentru toată vechimea și a fost introdus în salariul înscris în cartea de muncă. În aceste condiții înainte de aprilie 1992 sporul care intra în calculul pensiei este calculat automat de Casa de pensii ca spor pentru întreaga vechime indiferent că aceasta a fost întreruptă. 

2. Sporurile pentru condițiile de muncă (grele, toxicitate, etc)

3. Sporul de șantier pentru cei care lucrau pe șantiere departe de domiciliu.

4. Sporul pentru conducerea formațiilor de lucru.

5. Indemnizații pentru personalul navigant.

6. Majorarea salariilor pentru cei distinși cu ordine și medalii.

7. Sporuri acordate angajaților unor întreprinderi (Romarta, Spitalul Elias, Studiorile Alexandru Sahia, etc..)

8. Sporuri pentru lucru în subteran.

9. Majorarea salariului pentru executarea unei funcții suplimentare (șofer-taxator, primitor-distribuitor- gestionar, etc..)

10. Majorare salariu pentru nevăzători.

11. Indemnizație de conducere.

12. Spor pentru lucru sistematic peste program.

13. Spor pentru lucru de noapte, pe schimburi conform unui grafic.

14. Sporuri pentru lucrătorii din învățământ (grade didactice, dirigenție, sef de catedra etc)

15. Majorare salariu pentru profesorii din școlile speciale pentru copii cu deficiențe.

16. Indemnizații acordate lucrătorilor din domeniile “Ocrotirea sănătății” și “Artistic”

17. Spor pentru personalul civil care au lucrat în unitățile militare

Nu fac parte din baza de calcul a pensiei următoarele câștiguri:

1. Câștigurile în acord sau cu bucata.

2. Câștigurile pentru plata orelor suplimentare ocazionale.

3. Participarea la beneficii a salariaților din unitățile economice.

4. Premiile anuale sau din cursul anului pentru realizări deosebite.

5. Recompensele ocazionale primite în unele sectoare de activitate.

6. Diurnele de deplasare.

7. Indemnizațiile de delegare, detașare și transfer.

8. Drepturile de autor.

9. Drepturi primite la desfacerea contractului de munca.

10. Al 13-lea salariu.

11. Alte sporuri care nu au avut caracter permanent

Perioada după de 1 aprilie 2001

În această perioadă baza de calcul a fost stabilită prin legea 19/2000 până la 31 decembrie 2010 și prin legea 263 /2010 după 01 ianuarie 2011

Baza de calcul a pensiei a fost limitată ca sumă în perioadele:

Între 1 aprilie 2001 -31 decembrie 2002 la 3 salarii medii pe economie utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Între 1 ianuarie 2003 – 30 iunie 2007 la 5 salarii medii pe economie utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

După 1 ianuarie 2011 la 4 salarii medii pe economie utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Baza de calcul a punctajului pensiei pe perioadele asimilate cu stagiul de cotizare

Pe perioada stagiilor asimilate cum ar fi studii universitare, stagiului militar sau școala militară în cazul cadrelor militare active se folosește - salariul minim pe economie pe perioada până la 31 martie 2001 - 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective după 01 aprilie 2001

Pe perioada cât asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate se folosește: - salariul minim pe economie pe perioada până la 31 martie 2001 - valoarea pensiei de invaliditate primite după 01 aprilie 2001

Pe perioada cât asiguratul a beneficiat de indemnizație de șomaj se iau în calculul pensiei drepturile bănești primite în acea perioadă. Pe perioada de șomaj în care asigurații beneficiază de salarii compensatorii sumele în calcul sunt diminuate prin înmulțire cu raportul între cota de contribuție individuală de asigurare socială împărțită la cota totală de contribuție de asigurare socială. Exemplu în anul 2011 acest raport este de 10.50/31,50 adică 1/3

Pe perioadele cât asiguratul beneficiază de drepturile acordate de Decretul – lege 118/1990 pentru determinarea punctajului anual se ia în calcul 1,5 salarii minime pe economie din acea perioadă.

La pensiilor de invaliditate în cazul în care pensionarul la acordarea pensiei nu are îndeplinit stagiul complet de cotizare sau în unele condiții stagiul necesar de cotizare, se acordă stagii potențiale pentru perioada după data de ieșire la pensie

Pe aceste perioade se acordă următoarele punctaje suplimentare:

  • 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav;
  • 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat;
  • 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu.

Baza de calcul a punctajului pensiei pe perioadele lucrate în agricultură Pe perioade lucrate în agricultură se disting doua perioade:

Înainte de intrarea în vigoare a legii 80/1992. În aceasta perioadă în funcție de normele lucrate la fostele CAP-uri Casa de pensii calculează vechimea în munca exprimata în ani utili. Pentru fiecare an util pentru cei care au lucrat la CAP precum și pentru fiecare an de contribuție realizat de țăranii cu gospodărie individuala se acorda un punctaj annual de 0,57255 puncte

După intrarea în vigoare a legii 80/1992 până la 31 martie 2001 se ia în calculul pensiei venitul asigurat la care s-a plătit contribuția de asigurări sociale.

Pe perioada în care în carnetul de munca nu sunt trecute salariile sau acestea sunt mai mici decât salariile medii pe economie și nu se prezintă adeverințe cu aceste salarii:

În perioada anterioară datei de 01 ianuarie 2011 pentru militarii activi sau asimilații acestora se acordă un punct.

În perioada anterioară datei de 01 ianuarie 1963 se acorda un punct (tot un punct se acordă și asiguraților care din calcul le iese mai puțin de un punct).

În perioada după 01 ianuarie 1963 se ia în calculul pensiei salariul minim pe economie Pe perioada în care în carnetul de muncă sunt trecute salariile orare: Se calculează salariile lunare luându-se în calcul numărul de ore lucrate lunar conform art 162 alin (1) din legea 263/2010 Datele necesare calculului pensiei pentru perioada anterioară lui 1 aprilie 2001 trebuie să fie dovedite prin carnetul de muncă și prin adeverințe eliberate de cei în drept. Datele necesare calculului pensiei pentru perioada după 1 aprilie 2001 nu mai trebuie dovedite deoarece atât sumele pentru care s-a plătit contribuție de asigurări sociale cât și contribuția plătită au fost transmise pe suport electronic la Casa de Pensii și sunt înregistrate în arhiva acesteia. Baza de calcul a punctajului pensiei pentru perioada după 1 aprilie 2001 poate fi ceruta la Casa de Pensii mentionad în cerere “Situația stagiului de cotizare după 1 aprilie 2001” Punctaje suplimentare. Se acordă următoarele punctaje suplimentare:

1. Pentru contribuția la pensie suplimentară cu 2%, 3% sau 5% în perioada 1 ianuarie 1967 – 31 martie 2001 se acorda o majorare a punctajelor medii anuale cu procentele prevăzute la art 165 alin (3) din legea 263/2010

2. Pe perioada stagiilor de cotizare lucrate în grupele de munca I și II (înainte de 1 aprilie 2001) și în condiții deosebite, condiții speciale sau alte condiții (după de 1 aprilie 2001) se majorează punctajele medii anuale astfel:

  • cu 50 % pentru stagiul în gr I, condiții speciale sau alte condiții.
  • cu 25 % pentru stagiul în gr II.
  • cu 25 % pentru stagiul în condiții deosebite. Aceasta majorare se aplică și celor ieșiți la pensie înainte de 01 ianuarie 2011 dar numai după 01 ianuarie 2012.

Recalcularea şi revizuirea pensiei pentru limită de vârstă

Potrivit datelor publicate pe site-ul CNPP, pensia pentru limită de vârstă se poate recalcula prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare și prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia, dar şi prin valorificarea stagiului de cotizare realizat după înscrierea la pensie. Drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Documente necesare:

- cerere de recalculare;

- talon de pensie;

- actul de identitate al solicitantului: BI/CI;

- adeverințe pentru valorificarea eventualelor venituri/sporuri cu caracter permanent/stagii de cotizare realizate anterior perioadei de 01.04.2001 și nevalorificate la stabilirea drepturilor inițiale.

Revizuirea pensiei pentru limită de vârstă se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului în situaţia în care, ulterior stabilirii/plăţii pensiei se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite. Sumele rezultate în urma revizuirii drepturilor de pensie se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data constatării acestor diferenţe.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite