Bugetul, după prima lună din an: Excedent de 0,7 miliarde lei. Cheltuielile cu salariile şi asistenţa socială cresc cu 23% şi 28%

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Creşterea provine din indexarea cu 8 la sută a salariilor bugetarilor

Bugetul general consolidat a încheiat prima lună din acest an cu un plus de 0,7 miliarde lei, cele mai mari creşteri la încasări venind din accize şi contribuţii de asigurări, fiind însă compensate şi de cheltuieli din ce în ce mai mari cu personalul şi asistenţa socială.

Execuţia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de execuţie, în luna ianuarie a anului 2019 s-a încheiat cu un excedent de 0,7 miliarde de lei, respectiv 0,07% din PIB, potrivit Ministerului de Finanţe.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 25,8 miliarde lei, reprezentând 2,5% din PIB, comparativ cu 2,4% din PIB în 2018. Procentual, veniturile au fost cu 15,1% mai mari, în termeni nominali, faţă de luna ianuarie 2018.

Se înregistrează creşteri faţă de luna ianuarie a anului precedent în cazul încasărilor din accize (+38%), contribuţii de asigurări (+32,3%), TVA (+23,1). Încasările din contribuţiile de asigurări au fost influenţate de creşterea efectivului de salariaţi din economie, a câştigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar şi de condiţiile legislative noi privind transferul contribuţiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017, iar veniturile din TVA au crescut cu 23,1% faţă de realizările aceleiaşi luni a anului 2018, ajungând la o valoare de 6,95 miliarde lei.

De asemenea, încasările din impozite şi taxe pe proprietate au crescut cu 5,2%.

S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii şi venit cu 37,6% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt de 1,2 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 25,09 miliarde lei, cu 22,7% mai mari faţă acceaşi lună a anului precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 23,5% mai mari faţă de cele realizate în luna ianuarie a anului 2018, creşterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 36,1% faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Creşteri semnificative se înregistrează atât la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, dar şi la bugetul de stat.

Subvenţiile sunt mai mici cu 32,2% faţă de aceeaşi lună a anului 2018. De asemenea, dobânzile sunt cu 24,3% mai mici.

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de anul precedent cu 27,9%, fiind influenţate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând de la 1.000 lei la 1.100 lei, de creşterea nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei, precum şi devansarea sumei (1,2 miliarde lei) pentru plata a 50% din cheltuielile cu pensiile pentru luna februarie care se distribuie prin Poşta Română.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 0,5 miliarde lei, menţinându-se la nivelul lunii ianuarie 2018.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite