ANAF a aplicat decizii de impunere de 446 milioane lei doar în noiembrie

0
Publicat:

Aproximativ 4.000 acțiuni de control fiscal au fost derulate în luna noiembrie 2023, fiind aplicate decizii de impunere de 446 milioane lei, a informat Ministerul Finanțelor și ANAF.

Inspectori antifrauda într-un magazin
Aproximativ 4.000 acțiuni de control fiscal au fost derulate în luna noiembrie 2023

"În lupta noastrã împotriva evaziunii fiscale și pentru o colectare eficientã a veniturilor, ne-am angajat sã întãrim transparența și corectitudinea în sistemul fiscal. Prin intensificarea controlului în sectoarele cu risc ridicat, ne dorim sã asigurãm o bazã solidã pentru finanțarea proiectelor guvernamentale. Insistãm ca inspectorii noștri sã nu fie doar vigilenți în depistarea tranzacțiilor suspecte, ci și sã ofere suport și informații clare contribuabililor. Educația fiscalã este cheia prevenirii erorilor și a inadvertențelor, iar angajamentul nostru pentru respectarea drepturilor contribuabililor rãmâne ferm. În drumul nostru spre un sistem fiscal modern, ne concentrãm asupra reorganizãrii și transformãrii digitale, pentru a aduce eficiențã și transparențã în colectarea veniturilor", a explicat ministrul Marcel Boloș.

În vederea armonizãrii procedurilor de control fiscal cu tendințele internaționale potrivit cãrora activitatea de control fiscal devine ultima pârghie a administrației fiscale pentru realizarea conformãrii la declarare, ANAF a adoptat abordarea adaptatã și progresivã a formelor și acțiunilor de control fiscal.

În acest sens, în vederea creșterii conformãrii la declarare a contribuabililor, Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã prin structurile de control fiscal, desfãșoarã în prezent, douã tipuri de acțiuni care presupun interacțiunea de la distanțã cu contribuabilul:

  • emiterea Notificãrii de conformare, care reprezintã un document prin care organul de inspecþie fiscalã transmite contribuabililor/plãtitorilor prezumtivi a fi selectaþi pentru efectuarea inspecției fiscale riscurile fiscale identificate, în scopul reanalizãrii situației fiscale și îndeplinirii obligațiilor fiscale conform prevederilor legale, ori a clarifica riscurile fiscale notificate, dupã caz.
  • efectuarea de acțiuni de verificare documentarã, care constau în realizarea unei analize de coerențã a situației fiscale a contribuabilului/plãtitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plãtitorului, precum și pe baza oricãror informații și documente transmise de terți sau deținute de organul fiscal, care au relevanțã pentru determinarea situației fiscale.

Riscuri fiscale de aproape 72 milioane de lei

Contribuabilii cu risc fiscal ridicat sunt supuși acțiunilor de control fiscal, respectiv:

- inspecția fiscalã în cazul contribuabililor care urmare a Notificãrii de Conformare, nu corecteazã și nu clarificã riscurile fiscale pentru care au fost notificați;

- controlul antifraudã în cazul contribuabililor pentru care existã indicii de evaziune fiscalã.

În luna noiembrie, în vederea creșterii conformãrii voluntare la declarare au fost comunicate contribuabililor, de cãtre organele de inspecție fiscalã, un numãr de 1.407 notificãri de conformare pentru riscuri fiscale prezumate de 71.971.326 lei;

De asemenea, în luna noiembrie 2023 au fost realizate de cãtre structurile cu atribuții de control fiscal din ANAF :

Ø 3.948 acțiuni de control fiscal (inspecții fiscale și verificãri documentare), fiind stabilite obligații fiscale suplimentare prin decizii de impunere de 446.487.926 lei, respectiv a fost diminuatã pierderea fiscalã înregistratã de contribuabili cu suma de 71.721.968 lei;

Ø 3.816 controale antifraudã, fiind estimate implicații fiscale în valoare de 112.073.350 lei, respectiv fiind aplicate sancțiuni contravenționale (amenzi și confiscãri) în valoare de 32.494.783 lei.

Ghidul de control fiscal

În scopul îmbunãtãțirii relației dintre ANAF și contribuabili/plãtitori, a fost elaborat un ”Manual de control fiscal”, cu scopul de a constitui un ghid de conduitã pentru activitatea de control fiscal atât din perspectiva administrației fiscale, cât și din perspectiva contribuabililor/plãtitorilor. 

Pentru asigurarea transparenței în relația cu contribuabilii/plãtitorii, Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã, publicã lunar o ”Informare” privind cazurile semnificative identificate de organele de inspecție fiscalã în cadrul acțiunilor de inspecție fiscalã și de verificãri documentare efectuate în luna de referințã.

 În cadrul ”Informãrii” sunt prezentate diverse spețe rezultate din activitatea de control fiscal, care pot fi consultate de cãtre contribuabili/plãtitori și pot fi avute în vedere pentru realizarea unei conformãri fiscale corecte și complete prin corectarea, în timp util, a eventualelor tratamente fiscale incorect aplicate și implicit a declarațiilor fiscale, dupã caz, astfel încât sã fie evitatã stabilirea ulterioarã de obligații fiscale suplimentare în cadrul unui eventual control fiscal.

Economie



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite