În ultimii ani, la nivel mondial, a început gradual o nouă ”revoluţie” în domeniul tehnologiei comunicaţiilor, generată de dezvoltarea reţelelor 5G – o tehnologie de comunicaţii wireless care asigură viteze de transfer de date superioare, de până la de 10 ori mai mari decât cele ale reţelelor 4G.  
 
În cadrul bătăliei din prezent cu COVID-19, tehnologia 5G şi-a demonstrat potenţialul în a avea un impact pozitiv nu doar în cadrul domeniului ICT, dar şi în practica din alte industrii, precum cea medicală. Beneficiile şi importanţa tehnologiei 5G în eforturile de adresare cu succes a provocărilor generate de pandemia COVID-19 sunt evidente în ţara care a fost cel mai puternic afectată până la acest moment, China. Huawei a lucrat cu operatorii de telecomunicaţii din China pentru a implementa soluţii de acoperire 5G şi diferite tehnologii asociate în cadrul spitalelor construite temporar pentru pacienţii bolnavi de COVID-19. Instalarea reţelelor 5G a fost finalizată în doar 3 zile, ea respectând însă integral paşii specifici unei instalări obişnuite – planificarea reţelei, studiu, design, instalarea fibrei, aducerea staţiei de bază şi punerea ei în funcţiune. Conectivitatea digitală a ajutat  astfel personalul medical şi profesioniştii serviciilor de urgenţă aflaţi în primele linii ale războiului împotriva Covid-19 să eficientizeze gestionarea şi limitarea răspândirii virusului, de la identificarea persoanelor potenţial infectate, până la diagnosticarea rapidă şi chiar asistenţa cu diverse proceduri medicale şi opţiuni de tratament.
 
Utilizarea diagnosticării la distanţă a devenit o realitate în lumea 5G. Viteza rapidă şi latenţa scăzută au permis experţilor medicali să diagnosticheze şi să organizeze şedinţe în timp real pentru a discuta cazurile grave de infectare, fără a fi în apropierea spitalului. Acest lucru aduce o îmbunătăţire a eficienţei activităţii cadrelor medicale în momentele extrem de dificile generate de o pandemie, protejându-le totodată împotriva expunerii la virus. 
 
Alături de 5G, multe alte tehnologii avansate au fost de asemenea utilizate în eforturile de combatere a acestei crize. Împreună cu tehnologia volumelor de date mari şi AI, sistemele 5G au fost folosite pentru a măsura temperatura corporală prin imagini termice. Aceste sisteme au capacitatea de a transmite analize de temperatură în timp real către sistemul central, de  a detecta temperatura unei persoane chiar şi aflate în mişcare şi de a transmite alarme silenţioase în cazul înregistrării unei temperaturi mai mari decât cea normală.  Montate în locuri aglomerate, precum aeroporturi sau staţii de tren, ele cresc semificativ eficienţa monitorizării temperaturii corpului în cadrul unor mulţimi în mişcare, reducând riscul expunerii la virus. 
 
Colectarea de date, monitorizarea la distanţă a pacienţilor şi diagnosticarea la distanţă sunt elemente cruciale în gestionarea unor boli infecţioase, care se pot răspândi extrem de uşor de la o persoană la alta. Volumele de date mari sunt în acelaşi timp la baza îngrijiri medicale SMART, care acoperă etape precum consultarea, diagnosticul şi tratamentul. În cazul unor epidemii, sau chiar pandemii, în timp ce tratează pacienţii, spitalele pot fi strâns conectate şi să menţină o comunicare eficientă cu experţi interni şi internaţionali. În condiţiile creşterii rapide a volumului de date şi a soluţiei tratamentului la distanţă, bazat pe video HD, este o nevoie reală de reţele moderne, cu conexiuni rapide şi lăţime de bandă mare, ceea ce tehnologia 5G asigură.
 
Recent, Huawei Cloud a colaborat cu diverse industrii pentru a realiza mai multe proiecte de cercetare ştiinţifică, bazate pe AI, asupra COVID-19. Unul dintre proiectele implementate în scenarii din viaţa reală este serviciul de analiză a imaginilor medicale AI + CT. Este un proces integrat de imagistică care include măsuri de guvernanţă şi etichetare, instruire şi evaluare, dar şi vizualizare computerizată, oferind sprijin universităţilor şi spitalelor sub forma unei platforme de calcul şi algoritmi puternici. 
 
 
Huawei Cloud a fost, de asemenea, oferit gratuit IMM-urilor în China, prin intermediul platformei – WeLink - asigurând o serie de servicii pentru mediul de afaceri, cum ar fi mesagerie, tablă electronică pentru colaborări la distanţă, sau procese de autorizare prin telefonul mobil.  Funcţia de videoconferinţă din cadrul platformei permite companiilor cu mai puţin de 1.000 de angajaţi să deschidă conturi online gratuite şi să desfăşoare întâlniri online în timp real cu până la 100 de participanţi. Pe durata focarului iniţial al COVID-19 în România, platforma WeLink este utilizată de angajaţii noştri pentru a reduce riscul asociat contactului personal prezentat de întâniri.
 
Referindu-ne de o manieră generală la avansul domeniului ICT pe parcursul anilor, el a fost însoţit de o creştere a rolului său de suport în domeniul medical, inclusiv prin dezvoltarea aplicaţiilor şi aplicabilităţilor Inteligenţei Artificiale. De la realizarea de algoritmi puternici de diagnosticare pentru boli grave, la automatizarea activităţilor medicale (analize, teste, imagistică) şi analiza sistemelor de sănătate (reducerea timpilor, optimizarea costurilor), toate sunt elemente prezente în medicina modernă de azi, uşurând şi eficientizând munca personalului medical, în beneficiul final al pacienţilor. 
Relaţia dintre progresul celor două domenii, ICT şi sănătate, este una directă. Prin oportunităţile pe care le generează, respectiv prin raza de acoperire mărită şi viteza net superioară faţă de tehnologiile actuale, 5G va contribui la multiplicarea rapidă a efectului pozitiv al tehnlogiilor ICT în sectorul medical, ca şi în alte industrii inteligente şi în susţinerea unei digitalizări rapide a societăţii româneşti. 
 
Industria ICT nu mai reprezintă de mult doar o componentă a vieţii umane, ci o parte esenţială a acesteia. Lider global în domeniul tehnologiei 5G, Huawei înţelege pe deplin reponsabilitatea ce îi revine în a inova şi în a împinge în fiecare zi limitele imposibilului la noi şi noi nivele, susţinând astfel progresul general al societăţii umane.
 
În final, este important să evidenţiem faptul că industria ICT a putut să răspundă atât de rapid la provările pandemiei cu noul coronavirus în China, datorită existenţei unui ecosistem deschis şi echitabil. Pe o piaţă care apreciază transparenţa şi corectitudinea, Huawei a putut să colaboreze cu alte companii de IT şi tehnologie din China pentru a oferi soluţii eficiente în această situaţie de urgenţă, permiţând mediului de afaceri din acest sector să îşi demonstreze pe deplin valoarea.