Reacţia episcopului cu bolid de lux faţă de răzvrătirea enoriaşilor. PS Corneliu Bârlădeanu terfeleşte imaginea părintelui duhovnic, iubit de credincioşi

0
0

PS Corneliu Bârlădeanu, episcopul Huşilor, a explicat printr-un comunicat de presă motivele pentru care a fost transferat preotul Sorin Chirvase, de la biserica "Sf. Spiridon" Bârlad. Este primul răspuns oficial al episcopului, după mai bine de şase luni de când enoriaşii cer să le fie adus înapoi părintele intrat în dizgraţia Episcopiei

După şase luni de fierbere, în care zeci de enoriaşi ai bisericii "Sf. Spiridon" Bârlad, judeţul Vaslui, au întreprins tot felul de demersuri pentru a-l readuce înapoi pe preotul paroh Sorin Chirvase, a apărut şi răspunsul episcopului PS Corneliu Bârlădeanu. Pe site-ul oficial al Episcopiei Huşilor a fost postat un comunicat de presă prin care enumeră motivele pentru care preotul Sorin Chirvase a fost mutat disciplinar.

Comunicatul a fost postat pe 20 mai, în seara dinaintea Înălţării, zi în care enoriaşii au ameninţat că vor bloca accesul în biserică dacă nu va fi lăsat să slujească preotul Chirvase. Credincioşii au amânat acţiunea în forţă tocmai pentru a nu face păcate într-o sărbătoare religioasă atât de mare.

Zeci de enoriaşi ai bisericii sus-amintite sunt în fierbere din 16 noiembrie 2014, când au aflat la sfârşitul slujbei, chiar de la preotul Sorin Chirvase, că i-a fost încredinţată o altă parohie, în mediul rural, din cauza unei datorii către Episcopia Huşi (24.000 lei), bani pe care ar fi trebuit să-i strângă din vânzarea de calendare, lumânări, cărţi bisericeşti etc. Tot atunci a spus că astfel de probleme se rezolvă cu şpagă de 20.000 de euro. Ulterior, oamenii au mers cu jalba în proţap la Episcopia Huşi, au protestat în curtea bisericii, au pichetat Protopopiatul Bârlad, fără niciun răspuns. Pe 12 mai, episcopul Corneliu Bârlădeanu, aflat în vizită de lucru la Protopopiatul Bârlad, a fost huiduit de enoriaşii nemulţumiţi când a ieşit din bolidul său de lux.

Comunicatul integral al Episcopiei Huşilor:

Ca urmare a articolelor apărute în presa locală a judeţului Vaslui, privitoare la starea preotului Chirvasă Sorin şi situaţia conflictuală de la biserica Sf. Spiridon din municipiul Bârlad, Episcopia Huşilor aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele precizări:

1. Preotul Chirvasă Sorin este un preot cu un statut canonic precar, fiind divorţat şi recăsătorit, el a fost numit preot la biserica Sf. Spiridon – Bârlad în anul 1996, fără a avea studii universitare finalizate cu diplomă de licenţă, el absolvind Facultatea de Teologie din Bucureşti, abia în anul 2009, cu media 6,87.

2. În ciuda situaţiei sale canonice, fiind divorţat de prima soţie pe motiv de adulter în anul 1999 şi recăsătorit în anul 2000, în anul 2010, Preasfinţitul Părinte Corneliu, evaluând situaţia acestuia în conformitate cu Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 1092/2010, care menţiona că trebuie luate măsuri cu preoţii care se încadrează în acest statut canonic, a hotărât să-i acorde clemenţă, lăsându-l să slujească în continuare la biserica Sf. Spiridon, unde slujise vreme îndelungată şi tatăl acestuia, preotul Chirvasă Ioan, ieşit la pensie în anul 2009.

3. Începând cu anul 2012, preotul Chirvasă Sorin a început să neglijeze total îndatoririle sale de preot paroh la Parohia Sf. Spiridon II - Bârlad, parohia acumulând datorii care au crescut  şi în anii 2013, 2014, ajungând la suma de 24.947 lei, cu toate că în aceeaşi perioadă, el a oficiat servicii religioase, a încasat contribuţii de la credincioşi, a vândut lumânări şi colportaj la pangarul parohiei; verificările financiar-contabile efectuate constatând că el a contabilizat sume infime, cum ar fi: pomelnice Postul Mare pe anul 2010 – 260 lei; pe anul 2011 – 300 lei; pe anul 2012 – 400 lei; Ajunul Crăciunului şi Botezului Domnului pe anii 2010, 2011, 2012 – 400 lei, cu toate că parohia pe care a păstorit-o numără peste 1200 familii, fiind o parohie de categoria I urban.

4. Precizăm că la biserica Sf. Spiridon din Bârlad, mai sunt arondate încă două parohii, egale ca număr de familii, dar gestionate corect din punct de vedere financiar-contabil, fără a semnala vreodată că sunt probleme de ordin financiar, care să afecteze activitatea lor.

5. Din anul 2012 până în anul 2014, preotul Chirvasă Sorin a fost  convocat de nenumărate ori la Protopopiatul Bârlad şi Centrul Eparhial Huşi, pentru remedierea dificultăţilor constatate în gestiunea parohiei, în acest sens a dat două declaraţii anexate prezentului comunicat de presă, prima în anul 2012, pe data de 4 decembrie 2012, iar cea de-a doua, pe 17 ianuarie 2013, prin care se angaja să achite debitele restante ale parohiei şi să prezinte toate documentele în acest sens (în urma  verificărilor s-a constatat că documentele oficiale ale parohiei, nu erau în posesia sa, ci  la tatăl său, preotul pensionar Chirvasă Ioan). În aceste declaraţii, el îşi asumă responsabilitatea, ca „în caz de neconformare să suporte măsurile canonic-disciplinare ce se impun, inclusiv transferul la o altă parohie”.

6. Până în anul 2014, Centrul Eparhial Huşi a dat dovadă de clemenţă şi îndelungă răbdare cu preotul în cauză, sperându-se îndreptarea acestuia şi conformarea cu îndatoririle ce-i reveneau în calitatea sa. Cu toate acestea, în anul 2014, s-a constatat că  preotul Chirvasă continuă să administreze defectuos şi iresponsabil gestiunea parohiei, şi în şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial Huşi din 12 noiembrie 2014, s-a  hotărât transferul disciplinar al acestuia la Parohia Călimăneşti, din acelaşi  protopopiat.

Fiind anunţat să se prezinte la Protopopiatul Bârlad pentru a prelua parohia încredinţată, acesta a refuzat şi în data de 16 noiembrie 2014, la finalul Sfintei Liturghii, acesta a vorbit în faţa credincioşilor şi în prezenţa reprezentanţilor mass-media, aducând acuzaţii foarte grave, josnice, defăimătoare şi calomnioase la adresa Bisericii şi a reprezentantului la nivel de protopopiat local, preotul Vasile Lăiu.

7. Pentru cele enumerate la punctele anterioare, preotul Chirvasă Sorin a fost trimis în judecata Consistoriului Eparhial Huşi, unde a beneficiat de foarte multă clemenţă şi i s-au acordat 5 termene de amânare, el încercând să se justifice cu certificate medicale, contestate în acest moment la Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Vaslui, ca fiind eliberate fără a avea o cauză reală.

Concomitent cu acestea, el a refuzat să predea gestiunea şi inventarul parohiei Sf. Spiridon II şi a contestat în instanţă transferul său disciplinar, iar Tribunalul Vaslui, prin Hotărârea nr.511/2015, a respins ca inadmisibilă solicitarea acestuia, deoarece transferul disciplinar a fost aplicat prin respectarea tuturor dispoziţiilor legale şi statutare în vigoare.

Precizăm că în toată această perioadă, pe numele preacucerniciei sale, au venit mai multe somaţii de plată din partea mai multor instituţii de creditare, la care acesta înregistrează datorii neonorate.

În Săptămâna Sfintelor Patimi din cursul anului 2015, preotul Chirvasă s-a prezentat la Centrul Eparhial Huşi, solicitând o audienţă la Preasfinţitul Părinte Corneliu, care i-a fost acordată în data de 16 aprilie în prezenţa personalului administrativ de la Centrul Eparhial Huşi.

În cadrul audienţei, el a cerut iertare scris şi verbal pentru toate declaraţiile şi acţiunile sale, iertare care i s-a acordat, fiind îndemnat să respecte hotărârea Centrului Eparhial Huşi şi obligaţiile sale statutare şi regulamentare.

În ciuda angajamentului asumat, el a continuat starea de neascultare, neprezentându-se la locul de muncă, cu toate că i s-a acordat anterior concediu de odihnă aferent anului 2015 (14 martie – 08 aprilie a.c.) şi a instigat un grup de oameni din fosta parohie, care a tulburat conferinţa profesorilor de religie din zona municipiului Bârlad, prezidată de Preasfinţitul Părinte Corneliu în ziua de 12 mai 2015, fiind nevoie de intervenţia forţelor de ordine publică, protest reluat în data de 19 mai 2015, la biserica Sf. Spiridon – Bârlad.

Întrucât Regulamentul Autorităţilor Canonice Disciplinare şi al Instanţelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, menţionează: “clericul care a părăsit parohia fără aprobarea chiriarhului, după 30 de zile de absentare se sancţionează cu destituire din slujirea clericală şi postul va fi declarat vacant şi se va ocupa conform prevederilor statutare”, preotul Chirvasă Sorin a fost concediat începând cu data de 11 mai 2015, iar statutul său canonic de preot va fi clarificat printr-o hotărâre a Consistoriului Eparhial Huşi.

Menţionăm şi faptul că de mai multe ori, reprezentanţi ai credincioşilor din Parohia Sf. Spiridon II, au fost primiţi în audienţă şi ascultaţi de către ierarh şi personalul administrativ al Centrului Eparhial Huşi şi Protopopiatului Bârlad, unde li s-a explicat pe larg situaţia canonică a preotului Chirvasă Sorin.

Din  nefericire, presa locală, motivată de interese necunoscute şi ostilă profund activităţii Bisericii a preluat şi mediatizat excesiv şi părtinitor cazul de faţă, transformându-l pe preotul Chirvasă Sorin într-o victimă, neţinând seama că Biserica se conduce prin respectarea legislaţiei civile şi canonice în vigoare, la care se adaugă şi îndelunga răbdare de care Episcopia Huşilor a dat dovadă mai mulţi ani la rând, în cazul de faţă timp de 4 ani, după îndemnul Sfintei Scripturi: “Că Dumnezeu nu voieşte moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu” Iezechil, 18-32 şi I Timotei 2-4.

Îndemnăm cu dragoste clerul şi credincioşii tulburaţi de acţiunile preotului Chirvasă Sorin, precum şi pe susţinătorii săi, să analizeze în lumina celor prezentate cazul de faţă, care nu este reprezentativ activităţii şi misiunii Bisericii din această parte de ţară, asigurându-i pe toţi cei care respectă lucrarea Bisericii şi se implică responsabil în viaţa acesteia, de purtarea de grijă, respectul şi dragostea cuvenită.Citeşte şi:

Bolidul de lux al episcopului de Huşi, enoriaşii şi birurile. Cât plătesc credincioşii pentru viaţa de nabab a Preasfinţitului Corneliu Bârlădeanu Preţul plătit de enoriaşii vasluieni pentru bolidul de zeci de mii de euro cu care se etalează episcopul  Huşilor, Corneliu Bârlădeanu, este peste puterea de susţinere a credincioşilor. Cel mai mare bir impus e cel pe pomelnice, cu preţ prestabilit

VIDEO Episcopul de Huşi, huiduit la coborârea dintr-un bolid de lux. Preasfinţitul, luat la rost de enoriaşi într-un scandal cu şpagă în biserică O mână de enoriaşi bârlădeni au protestat în curtea Protopopiatului Bârlad şi au huiduit  feţele bisericeşti, nemulţumiţi că le-a fost luat preotul paroh. Echipaje de poliţişti şi jandarmi au înconjurat mulţimea şi s-au asigurat că vizita Preasfinţitului Corneliu Bârlădeanu, episcopul de Huşi, va decurge fără probleme

VIDEO Spovedania unui preot în postul Crăciunului: „Dă-i 20.000 de euro Episcopului şi te lasă acolo până mori“ Sorin Chirvase, preotul paroh al Bisericii „Sântul Spiridon“ din Bârlad, a rupt tăcerea după ce Episcopia Huşi i-ar fi impus biruri care îl obligă să ia şi pielea de pe enoriaşi, apoi l-a mutat disciplinar la ţară.

VIDEO Răscoală în biserică. Preotul antişist, huiduit în Casa Domnului de gloata nemulţumită  Protestele s-au desfăşurat simultan în două biserici din Bârlad, enoriaşii fiind nemulţumiţi că protopului Vasile Lăiu, supranumit Antişistul, a schimbat preoţii parohi

Preot scârbit de Biserică. Cum s-a lepădat de sutană duhovnicul alungat din parohie cu mascaţii: „Nu mă identific cu hoţia din sistem“  Lucian Botez (31 ani), fost preot paroh în localitatea vasluiană Bozia, este primul răzvrătit al tagmei bisericeşti din judeţ care a luat atitudine împotriva abuzurilor Episcopiei Huşi. După cinci ani de umilinţe şi trei ani de procese, lupta împotriva sistemului corupt i-a lăsat un gust amar: „Parohia e o sursă de venit pentru dorinţele şi plăcerile Episcopului Corneliu“.

Vaslui


Ultimele știri
Cele mai citite