Mediu: noul regulament privind produsele biocide ameliorează protecţia sănătăţii umane şi a mediului

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un nou regulament privind produsele biocide, care se aplică de la 1 septembrie, va creşte semnificativ siguranţa şi va simplifica procedura de autorizare a produselor biocide utilizate şi introduse pe piaţă în UE. Biocidele sunt produse chimice utilizate pentru eliminarea organismelor dăunătoare, cum ar fi paraziţii şi microorganismele nocive (cu alte cuvinte mucegaiuri şi bacterii).

Potrivit Europe Direct Târgovişte, noul regulament reprezintă o realizare majoră pentru piaţa internă, acesta făcând posibilă solicitarea unei autorizaţii valabile în întreaga UE pentru produsele biocide, care va permite reprezentanţilor sectorului de profil să îşi lanseze direct produsele pe piaţă în întreaga UE. 

Economiile totale pe care se estimează că le va realiza sectorul de profil prin această procedură mai simplă şi mai eficientă de autorizare a produselor, de partajare a datelor şi de îndeplinire a cerinţelor privind datele se ridică la 2,7 miliarde EUR într-un interval de 10 ani.

„Acest regulament reprezintă încă un pas prin care se garantează că în UE sunt puse la dispoziţie pe piaţă numai produse sigure şi autorizate. Societăţile vor avea de câştigat de pe urma simplificării procedurilor de autorizare, asigurându-se în acelaşi timp un nivel ridicat de protecţie a mediului pentru cetăţeni”, a declarat Janez Potočnik, comisarul pentru mediu.

De asemenea, noile dispoziţii au ca rezultat reducerea numărului de teste pe animale deoarece prevăd obligativitatea partajării datelor şi încurajează o abordare mai flexibilă şi mai inteligentă a testării. O platformă informatică special creată (denumită „Registrul produselor biocide”), folosită în prezent pentru depunerea cererilor şi pentru înregistrarea deciziilor, va fi de acum utilizată şi pentru difuzarea de informaţii către public.

Noul regulament va reprezenta, de asemenea, primul text legislativ în care este integrată noua definiţie dată de Comisie nanomaterialelor.

În conformitate cu acest regulament, Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) va acorda sprijin ştiinţific şi tehnic Comisiei şi statelor membre. Printre atribuţiile agenţiei se numără emiterea de avize privind aprobarea substanţelor active şi autorizarea produselor biocide la nivelul Uniunii. Se aşteaptă ca numărul total de avize emise de ECHA să crească de la 80 în 2014 la 300 în 2020.

Context

Directiva 98/8/EC a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive a fost adoptată în 1998. Potrivit acestei directive, statele membre aveau obligaţia de a transpune normele respective în legislaţia lor naţională până la 14 mai 2000. Directiva privind produsele biodestructive vizează armonizarea pieţei europene a produselor biocide şi a substanţelor active ale acestora. În acelaşi timp, aceasta vizează asigurarea unui nivel ridicat de protecţie pentru oameni, animale şi mediu.

Noul Regulament privind produsele biocide (UE) nr. 528/2012   a fost adoptat la 22 mai 2012 şi se aplică de la 1 septembrie 2013. Acesta abrogă şi înlocuieşte directiva anterioară.

De la adoptarea acestui act, Comisia Europeană a adoptat numeroase măsuri de punere în aplicare, destinate să permită o aplicare corespunzătoare a regulamentului.

TârgoviştePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite