IPJ Vâlcea face angajări din sursă externă:  au fost scoase la concurs 28 de posturi de agenţi de poliţie

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Primele încadrări din sursă externă la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea vor avea loc în luna mai a acestui an, când se organizează concurs pentru ocuparea a 28 de posturi de agenţi de poliţie, majoritatea  în mediul rural.

Concursul va consta în două probe: evaluarea performanţei fizice  (proba de rezistenţă 1000, respectiv  800 de metri)  şi un test scris, de tip grilă, care va conţine 60 de întrebări cu trei variante de răspunsuri, bibliografia fiind publicată deja pe site-ul IGPR. În cazul în care mai mulţi candidaţi vor obţine acelaşi punctaj la concursul organizat în data de 14 mai 2016, regulamentul prevede că aceştia vor susţine un interviu de departajare. 

Ce trebuie să conţină dosarele de recrutare

Potrivit regulamentului de organizare a concursului, dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 15.04.2016, în zile lucrătoare, la sediul IPJ Vâlcea, şi trebuie să cuprindă  următoarele documente:

cererea de înscriere  şi CV;

copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (copii legalizate a diplomei de bacalaureat şi a foii matricole);

copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;

copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

cazierul judiciar;

caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

3 fotografii tip buletin de identitate;

două fotografii color 9 x 12 cm;

fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

copia permisului de conducere.

La nivel naţional, Poliţia Română a scos la concurs peste 1 800 de posturi de agenţi de poliţie. 

Râmnicu VâlceaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite